Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΟξ
TUNOE
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Ιρντής - Νικθους Καραθάνος 1951-1974* Βιoκτήτρια - Εκδότρια Σεαιρίδου L Σεuικνή
APAMA, TETAPTH 18 MAPTIOY 2020
Περίοδος Β' (1974)" Αp φύλλου 6830-12.075
0,50 €
Αναστέλλονται
Νέο ωράριο κι
2020: Τοτέλος
Από την ΠΑΜΟ
οι λειτουργίες
σε όλους τους χρους
θρησκευτικής
λατρείας
αυστηρά μέτρα
ασφαλείας στα
Σύσταση ομάδας
συντονισμού και
διαχείρισης για
τον κορωνοϊό
της παγκοσμιοποίησης
όπως την ξέραμε
σούπερ μάρκετ
Γράφειο Γιάννης Μήτσιος
Τεστ για τον κορωνοϊό
και στο Γενικό
Νοσοκομείο Καβάλας
Ανάκληση όλων των αδειν στην υπηρεσία Καθαριότητας
Στις απολυμάνσεις πλατειν και
πάρκων στην πόλη και στις κοινότητες
προχωρά ο Δήμος Δράμας
έχαι την Παρασκευή ραγγελίες των ατδραστηΒα έχει αποκτήσει και ρων και επιλέον δημιουρIVI P NoOKueio yoque évaednd diqoppe
Καβάλος N) τη δυνατό - μένο χρο εντός του νοσητητα να πραγματοποιsί τοστ λευτικού ιδρύματος για ις
για τον καpωνοί , χωρίς να ανάγες των εργαστηριακν
χρειάζεται τα δείγματα oμα - εξετ όσοων.
τος όσων νοσούν να στέλνον
τα στο νοσοκαμείο AΧΕΠ τστη , ο aίεδο Περιφ της Θεσσαλονίης, όnως δ - ρεας Ανατολιής Μαεδονίας
Το φάρμακο των απολυμάνσεων έχει ισχύ 15 μέρες
Του Θανάση Πολυμένη
τΗΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΙΣΗ πλατειν, πάρκων
και όλλων ανοιχτν χρων όπου ενδε χάμενα μπορεί να κανούνται συμπολίτες
μας προχρησε ήδη από χθες το πρωί ο
Δήμος Δράμας
Ηδη από νωρς το πρωί της Τρέτης 17 Μαρτίου συνεργείο της υπηρεσίας Καθαριότητας
με επικeφολής τον αρμόδιο αντιδήμαρχο καθαριότητας κ Κυριακάδη , αλλά και με την
στενή παρακολούθηση του ίδου του δημάρχου Δράμας κ . Μαμσάκου , του αρμόδιου αντιδημάρχου Πολπυκής Προστασύας κ.
Μουρβετίδη, όπως καιτουγεnoύ γραμματέα
του Δήμουκ Δαλακάκη, βρίσκεται σε όλους
τους αναχτούς χρους της πόλης καιπροβαί
νει σε απολυμάνσεις
Στην πόλη της Δράμας, η απολύμανση ξεκ
νησε χθες από την πλατεία Ελευθερίας και
ψεκάζοντα κυρίως τα παγκάκα , αλλά και τα
σημεία όπου υπάρχει πθανότητα να συγκεντρνονται συμπολίτες μας , έστω και κατά
μόνας , και συνεχίστηκε με τα παγκάκα στην
περιοχή της ανάπλασης . Μέχρι το μεσημέρι
επίσης είχαν απολυμανθε και χροι στην περιοή του πάρκου της Αγίας Βαρβάρας
Στη συνέχεια , σήμερα, οι απολυμάνσες θα δόθηκε εντολή, μάλις ολακληρνεσυνεχιστούν σε πάρκα και πλατεiες σε όλες ται η ργασία του προσωnού να
τις κουότητες του Δήμου Δράμας .
Σε δηλσεις του στον Πρωwo Τύπο , ο δή Υασας ωστε να μην υπάρχα συνωμαρχος Δράμας κ . Μαμοάκος ήτησε από τον στισμός-.
κόσμο -για ακόμα μα φορά να στηρίξει την
προσπάθεα του Δήμου Δράμας, μένοντας σεις που Yνοντα σε εξωτεροούς
στο στίτ Η κατάσταση είναι δύσκολη Οι υπτη δημόσους χρους ο αντιδήμαρρeσίες του Δήμου δίνουν τον καλύτερο εαυπό Χος Καθαριότητας είτε ότι ξεκνήτους για να προστατεύσουν τη δημόσα σαμε το πρωί με την πλατεία
uyela.
Όπως είπε δκαι λίγες μέρες έχουμε E συνέχεια θα, απολμάνουμε το πάρκο της πλύσμο όλων των κάδων απορριμμάτων σε
Kνήσει κα απολυμαίνουμε δημοτυκά και δημό. Αγιας Βapβapας και όλλα κεντρικά μέρη άλη την επικράτρα του Δήμου .
σια κτίρα , σχολεία, παδικούς σταθμούς, εντός της πόλης της Δράμας. Από αύριο (σήπαιδοές χαρές αeλτικούς χρους και ά μερα ,θα ξνήσουμε με τς Κονότητες του τοχή έχα το συγκρκρμένο φάρμακο , ο κ κ Aouçe.
Μλντας στον-Πρωνό Τύποο αντδήμαρχος Καθορότητας κ. κωρακίδης, τόνσε ότι
eη υπηρεσία Καθαρότητας του Δήμου Δράμας συνδράμα με όλα τα μέσα για να προφυ
λάξει όσο το δυνατόν την πόλη μας και τις
κονότητές μας .
Όπως είπε, έχουν ανασταλεί όλες οιάδεες
του προσωπικού Καθαρότητας στε να μπο
ρέσουμε να καλύψουμε τς έτακτες ανάγκες
που έχουν προκύψει , εν στο προσωπικό που
προβλέπετα, έχουν δοθεί α άδειες εδικού
σκοπού όπως ορίζουν οι κανονισμοί της κυβέρνησης-.
Ο κ Κυριακίδης σημείωσε ακόμα ότι , ήδη
από το μεσημέρι της Δευτέρας απολυμάνθηκαν όλοι οι χροιτου αμαξοστασίου Καθαρότητας όπως και όλα τα μηχανήματα για την
Σύμφωνα με τον κ . ΚλIKO NOEO.K.OMEID KARAMAL
λωσε στο ΑΠΕΜΠΕ ο διοκη, κα θράης , το Πανεπιστη
τής του νοσοκομείου Κωνστα- μακό Νοσοκομείο Αλεξανντίνος Κλεποιτης.
Όπως ανέφερε ο διακητής σοκομείο Καβάλας θα έχουν
του ΓΝΚ ξεκίνησαν όλες οι
απαpαίτημες διαδκοσίες - πpαγματοποούν τα τεστ για
στε να είμαστε έταμα να τον κορωνοίό δευολύνοντας
πραγματοποούμε α εμείς τα στμαντυά τα νοσηλευτκά
αnaρoίτητατεσ . . Αυτό, όπως ιδρύματα και των όμορων πeεπισήμανε ο. Μεπσττης, ροχν.
σημείνει ότι έχουν γίει απα
δρούπολης και το Γενκό Νoπλέον τη δυνατότητα να
ΦΩΤΟ ΠT
προστασία του προσωπoύ , εν
αποχωρούν όλα από τον χρο ερΜόνο είδη διατροφής
και νωπν προϊόντων
στις λαϊκές αγορές
Ανναφερόμενος σης απολυμάνΕλευθερίας, στη συνέχεα στην ανάπλαση και
νες ημέρες αναμένεται να ξεκνήσει και το
ΙΕA διαίτερα αυστηρά ανάγκης, όπως τα χαρτικά
μέτρα, ανακοόθηαν Ηπρωτοβουλία λαμβάετα
Νm6 χθες για τη λε- σε μία προστάθεα να αpατουργία των λαίκν αγορν
σε όλη τη χρα, στο πλαίσ vικότεοοa" τη λαίή
των μέτρωw πρόληψης για τον ταο συνωστισμός .
Kopevolo.
Σύμφωνα με τα νέα μέτρα anopoσιστυ, θα συνεστο
πλέον που έχα λάβα το κα η ενίσχυση των μέτρων
Υπουργείο Ανάττυξης anayo - noοστασίας στις λαίκές ζηρεύετα προσωρινά η δάθοση τντας απ' τους επαγγελμαπλοστικν ειδν,.
Απαντντας σε ερτηση για το πόση ανανα αnοφεύγεΔήμου.
Στην γενιαή απολύμανση πάντως τς επόμε έχει σχύ για 15 μέρες
ρακίδης μας είτε ότι σύμφωνα με τις οδηγίες
ξάλλου , όrως έχει ήδη
va poavnaKá ya
προμηθουτούν όλα τα
βιομηχανοποημένων ρoόν- την ατολύμανση των πάγκων
των . Αντίθετα θα συνεχιστεί η καιτων ζυγαριν, ναχρησμοδιάθεση των νwωnν πρoo .
TOOV, TOV TOOpl LOV K
τερα των εδν καθημερινής τές - πελάτες τους.
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
nooύv γάνη α.
διαθέτουν και
Πάτκας-Μοσμανίδης
NΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ ΑΕ.
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 ( όπισθεν Ι.Κ.A)
TnÀ: 25210-22112 & 25210-20806
Νέες υπερούγκρονες υπηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως :
Αναίμακτη -Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
. Ψηpιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τpισδιάστατης οπεκόνσης
η εξέλιξη στη εξέταση του μαστού
. Υπέρnχος Μαστού
MENOYME
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
AOINA TMHMATA:
. Μονητκός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογράφος
. Υπέρηχo-iplex oγγείων
Ακτνολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οσικής Πυκνότητος
. Οpθonaντoηράφος
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Tiávea Sinda Gaç ažıómbca,
μοίπσ τρατο
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Tnh: 25210 22423, Fax: 25210 22413
email: [email protected]
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
EMHNKH
8 25210 55122 0 6977 472890

Τελευταία νέα από την εφημερίδα