Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ANATOAH
anatolh
TETAPTH
ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
Eτος ιδρύστως 1932
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου 1 www.anatolhcom
Αριθμός φύλλου
Ιδρυτής: ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Διευθυντής: ΠΟΠΗ ΗΛ. ΚΟΖΥΡΗ
18.775
Σελίδα 25
Ουελλδεις βοριάδες.
ΕΡπεςανέμου 1014 χλ /ρα. στην Ιεράπετρα οόμιλος Κρήτης της Γ' εθνικής.
Σενάριο να μην συνεχιστεί
KPHTHE
Πιiηm n Χρειάζεται μεγαλύτερη
κοινωνική Παρουσία
ρνή δεοση Χρειάζεται
της ΑΝΑΤΟΛΗΣ
Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην τοπική κοι νωνία , αλλάό και τους συνεργάτες μας , η ΑΝΑΤΟΛΗ
προσπαθεί - αυτή την κρίσιμη για όλους μας στιγμή
και σε ένα οικονομικό περιβάλλον nou γίνεται ολοένα και πιο δύσκολο-να παραμείνει ανοικτή και να
συνεχίσει την καθημερινή έκδοσή της.
Σε εσάς , τους συνδρομητές , τους αναγνστες
μας και τους διαφημιζόμενούς μας στηριζόμαστε ,
για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε.
Προτάσεις του Ν. Κοκκίνη για τη διχείριση της κρίσης του κορονοίού
Στο πλαίσιο των προληπτικν μέτρων για την a.
ποφυγή εξάπλωσης του κορονοίού
. Η διανομή της εφημερίδας γίνεται λαμβάνοπροσπάθεια αποτροπής
διασποράς του κορονοίού.
προτείνει μιλντας στην
Τη δημιουργία μιας ει. ΑΝΑΤΟΛΗ ο επικεφαλής
Ρeπορτάζ:
NΙΚΟΣ ΣrΟΥΡΟΣ
για όλους τα απoρoίτητα μέτρα ασφαλείας
. Υπάρχει η δυνατότητα καθημερινά νωρίς το
πρωί ηλεκτρονικής αποστολής της εφημερίδας
στον υπολογιστή σας
. ια τα καταστήματα και τα γραφεία πoυ πα ραμένουν κλειστά, υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής
διεύθυνσης και παράδοσης της εφημερίδος στην
οικία σας
*Η γραμματεία και το λογιστήριο παραμένουν
ανοκτά και μπορούν να εξυπηρετήσουν τους ανα
γνστες και τους συναλλασσόμενους μαζί μας Υια
οτιδήποτε χρειαστούν . τηλεφωνικά στα τηλέφωνα
20410-22242 και 28410-25505, αλλά και μέσω ηλε κτρονικού τοχυδρομείου στα e-mal [email protected]
com Kai [email protected]forthnet.gr.
Παρακαλούμε να προσέρχεστε στα γραφεία μας
μόνο για υποθέσεις σας nou δεν μπορούν να διεκ περαωθούν ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά
Με τηλε-εργασία εργόζεται το δημοσιογραφικό
επιτελείο μας , με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά
της μείζονος μειοψηφίας
πιτροπής στην οποία θα του Δημοτικού Συμβουλίου
δικής, διαπαραταξιακής εσυμμετέχουν και εκπρό . Νίκος Κοκκίνης.
σωπο, των Νοoοκομείων
Όπως τονίζει ο επικεφα .
Αγίου Νικολάου και Νεa - λής της nαράταξης -Αλλά .
Πόλεως, υγειονομικν υ - ζουμε τον Δήμο , η κοινωπmρεσιν , της Αστυνομίας , νική παρουσία το Δήμου
πρέπει να φανεί περισσόΛιμενικού και η οπoίa κατά τερο σε τέτοιες ρες με της Πυροσβεστικής , του
τακτά χρονικά διαστήματα γάλης κρίσης, θα πρέπε . οδηγίες των ειδικν και να noλύ καλή δουλειά στο
θα συναντάται για να δια - στις δύσκολες τούτες μείνουμε στα σπίτια μας χρο των Νοσοκομείων
τηρντας τους κανόνες και γενικότερα της Υγείας ,
κοινωνική και οικονομική οι πολίτες να υπακούμε υγιεινής , καθορίζοντας την απευθύνοντας ένα μεγάλο
στις αποφόσεις nou naip - προσωπική μας στάση και ευχαριστ τόσο .στους
σει σε κάθε επίπεδο η νει η κυβέρνηση και στις απέναντι σε εμάς και στο γιατρούς και τους νοσηκοινωνικό σύνολο . Και κυ - λευτές σε όλους τους αν θρπους της Υγείας πou
γκαλιάσουμε τους ανθρ - είναι στην πρτη γραμμή
Πouς nou αυτή την ρα έ - και που γνωρίζω ότι , παρά
χουν μια ιδιαίτερη ανάγκη , τις ελλείψεις nou υπάρ στεκόμενοι ιδιαίτερα στο χουν , έχουν μια Πολύ καλή
κομμάτι της προσωπκής επαγελματική επάρκεια
και κοινωνικής μας ευθύ - και μια ιδιαίτερη ευαισθησία και αλληλεγγύη στου
ανθρπους, όσο και στα
Σματα Ασφαλείας -nou
επίσης είναι στην πρτη
γραμμή και στους οποίους
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ: Ση σελίδα 28
χειριστεί την υγειονομική ρες nou περνούμε, όλοι
κρίση που έχει προκολέ
GYOTIONETO
ρίως να δούμε και να aΕυχαριστούμε για την κατανόησή σος και ευχό μαστε να ξεπεράσουμε όλοι μαζί υγιείς και ασφα λείς , τη μεγάλη δοκιμασία nou αντιμετωπίζουμε
Ευχαριστίες
σε γιατρούς .
νοσηλευτές
Σημεινει nuς γίνεται.
|"ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
Πλενετε τα χέρια σας
ΛΑΪΚΗ ΣΤΟΝ ΜΥΛΩΝΑΚΗ
NΤΟΜΑΤΕΣ ΕΜΗΝΙΚΕΣ
ΠΑΤΑΤΕΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
|ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
|ΜΗΛΑ ΦΟΥΤΙ
ΑΓΓΙΝΑΡΕΣ ΗΜΙΑΓΡΙΕΣ ΚΡΗΤΗΣ 1998/ΛΟ
ΒΑΚΑΛAΟΣ ΠΑΣΤΟΣ ΝΟΡΒΗΠΑΣ 149 ΚΙΛΟ
0,39€/KIAO
0,49€/KIAO
1,09€/KIAO
1,09€/KIAO
To yBuoraeio Erapaváang ridng oonv ob6 Enujusvlbou 2
στο πλαίσιο τον προπεν μέτpων για tnv εξάπλοσn
Πλίνετε τα χέρια σας με
σαπούνι και τρεχούμενο
νερό όταν τα χέρια σας είναι "
Εμpανς λερωμένα
tou uopovolod OOVID-19, oas avmluspáver óa
από Τeiρon6 Μαρείον γα τmν εξmpέno
cov nalaráv cov uaroncer ag avdyues oas us
Αν τα χέρια σας δεν
Εναι εμρανως
λερωμένα, να
καθαρίζονται συχνά
με αλκοολούχο
διάλυμα χεριν ή
σαπούνι και νερό
AANOMH KAT OIKON anó as 9 éng uai rg 3 .
Je éva nledavmua oca medava
6945-000.183
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ:
A AEITE NEPIEIOTEPEZ NPozeoOPEZ
KANTE MAI LIKE TH IEALAA MAI ITO FACEBOOK
www.facebook.com/Oneponuleio Mulavakng
OO 204111-01.000
Τρόστο γκόμο κοθημερινά φρίσκων φοριν anό τα κοίαο pος
| oοως κοι τερόστ γκόμα κατνυγμένν Βολοσονν nροϊόντων
δοως κοκκινόψορο , βοκολόο , γλοου και noλλά άλλα . .
lacebook
Optoka qppoura Ka AaxaviKá
Πληση λιανική-χονδρική Διανομή κατ ' οίκον
ΕΠΙΜΕΝΙΔΟΥ 51-AroΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗΛ. 2841021711
Workd Health
anization

Τελευταία νέα από την εφημερίδα