Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΠΩΝΤΑΝ
ENOIKIAZETAI
ZHTEITAI
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
skywalker
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Θ
OAYMILAZ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τετάρτη 18.03.2020
Email:[email protected]
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΡΩΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΙΚΩΝ ΞΙΔΗΣ ΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ .:2310-232536FAX :2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 E-Ετος: 280- Αρ Φύλλου: 7316
28 χρόνια
Τι εξετάζει το ΥΠΟΙΚ
Χτίζεται το Πακέτο μέτρων
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Γ.ΧατζηΘεοδοσίου Ασφαλιστικές εταιρείες να μην ακυρνουν συμβόλαια
Ασφαλιστικές εταιρείες
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΤΡΑΠΕΖΩΝ
Συναλλαγές
μέσω e-banking
και με κάρτες
συστήνει η
Ελληνική Ενωση
Τραπεζν
διπλό <χτύπημα από τον κορωνοϊο
Τις επιπτσεις στα οικονομική τους αποτελέσματα από την Πανδημία του κορωνοίού Προσταθούν να εκτιμήσουν οι εγχριες
ασφαλιστικές εταιρείες, διαπιστνοντας πως-μέχρι στιγμής του
λίχιστον- οι έμμεσες επιδράσεις είναι μεγαλύτερες από Τς άμεσες
Ο μεγαλύτερος κίνδυνος
εστιάζεται
συμβαίνουν στις διεθνείς
κεφαλααγορές και στο κατά
Πόσο όλα αυτά θα μποp
ούσαν να επηρεάσουν τα
αnοθεματικά των ασφαλ στικν εταιρειν δηλνει ο
Πρόεδρος ελληνικής ασφολστικής ετοιρείας
uδ Πακέτο χρηματοδότησης ύψους
40 δισ. κινητοποιεί η ΕΤΕ Π
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ανα κοίνωσε ότι ενεργοποιεί σε σύντομο χρονικό επιπτσεις, συμπεριλαμβανομένων της
διάστημα χρηματοδότηση Που μπορεί να
φτάσει μέχρι τα 40 δισ. ευρ για να στηρίξει αλυσίδα εφοδιασμού και των ελλείψεων
εταιρείες στην Ελλάδα και την υπόλοιπη εργατικού δυναμικού.
Ευρπη Που υφίστανται Πίεση από την Πανδημία του κορωνοϊού και τις οικονομικές του
μείωσης ζήτησης, των Προβλημάτων στην
e-EØKA:
Εδότοιητήρια γα
ασφαλιστικές εσφορς
lavouapíou
Arupúoeç
tαηρεν γι δυο
πυτρα ελημαα
ξυνίρφη
Μεγάλες απλειες Πολύ σημαντικν τικότερους κλάδο|Που δεν μπορούν
μέχρι στιγμής να
ΠοσοτικοΠοιηθούν κίνηση και στην τουρισμός,
και ξεκάθαρες αρνητικές συνέπειες μική δραστηριότ- άμεσα και έμμεσα
στην επερχόμενη ητα. Η 2η έρευνα περίπου για το
θερινή τουριστική
σαιζόν αναμένουν
οι ξενοδοχειακές λυφα την καταμονάδες, λόγω της
| Πανδημίας
κορωνοίού και των
σταθμισμένο ρμόζει με συνέπεια
την τηλεργασία,
προκειμένου
δικά και με περίο - ερευνητές της να
δο διεξαγωγής από μπορούν με την
Τις 12-16 Μαρτίου χρήση της κατάλ
ληλης
λογίας , να συλλέ
επιπτσεων
υς της εθνικής δείγμα 305 ξενοTOU
στην τουριστική οικονομίας ,
δοχείων Πανελλαnou
γενικότερη οικονοείναι <υπεύθυνος
Φαρμακοποιοί
Ελλάδος
2020. Αξίζει να
σημειωθεί ότι η
Interview στηρίζε
-OAX31
COVID CONTROL
αποτυπνει ανάγ20% Του ΑΕΠ Της
οας. Η έρευνα
Πραγματοποι ήθηκε απόλυτα την καμ
κατοικίες τους τα
Στερεύει η αγορά
από παρακεταμόλη
από την εταιρεία
στροφή
υφίσταται
από Τους σημανΠάνια #Μένουμε δεδομένα
έρευνας.
ένας δημοσκοπήσεων- ΣΠίΤι και για το
ερευνν Interview λόγο αυτό εφαTOU
Created by Universal Document Converter