Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Σεισμός στις αγορές λόγω κορωνοϊού-Ποιες εταιρείες-κολοσσοί καταρρέουν
>>> TEA.
OIKONOMIKH
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιειρηματικν Ειδήσεων-Προμηθειν και Δημοπρασιν
OEZZAAONIKH: Email:[email protected]
ń Email: [email protected]
AOHNA: Email: [email protected]
ń Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 240-Τιμή Περ.: 0,50 Ε
ΑΦ. 5686 Τετάρτη 18.032020
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310 - 240652 Fax: 2310 242778ΑΘΗΝΑ-ΠΛΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Τράπεζες
Παγνουν για
έξι μήνες οι
πληρωμές κεφαAaíov
Αναλυτικά όλα τα ταμεία
θα ξεχινούν από 1.000 ευρ και θα φθάνουν έως και τω 1 εκατ. ευρ .
>>> TEA.
>>> TɛA.
Συντάξεις : Πότε θα καταβληθούν τα χρή
Κοροναϊός : Έρχονται καμπάνες έως
και 1 εκατ. σε όσους αισχροκερδούν
λαίου για δάνεια
Σε μέτρα προκειμένου να
στηρίξουν
επιχειρήσεις-δανειολήπτες
τους προχαωρούν οι εγχριες
τράπεζες.
Ενυβντα α δημηνές μς
douég
συνεπείς
Οπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζν, οι Ελληνικές
Τράπεζες παροκολουθούν
στενά τις εξελίξεις και συνεογάζονται με την Κυβέρνηση
και τις Εποπτικές Αρχές,
στε να συμβάλλουν με όσες
δυνάμεις διαθέτουν στην
αντιμετπιση της αονητικής
αυτής συγκυρίας.
ΕNIκς τπλικίς λήφ κιμαία
XOLVOVI
woioú
Ως άμεση πρωτοβουλία και
λαμβάνοντας υπόψη την ευε
λιξία που παρέχουν οι εποπτκές ασχές υπό τις πορ κοροναίος έψερε. . Ιoκέτα
ούσες ακραίες συνθήκες,
ανακοιννουν μέτρα στήριξ
ης των επιχειρήσεων τα
οποία περιλαμβάνουν αναστολή
Κοροναίς : Ποια καταστήματα
χλείνουν, ποια πιραμένουν ανοκτά
καταβολής
δόσεων
κεφαλαίου
( χρεωλύσια) που οφείβονται
από σήμερα μέχρι , τουλάχιστον , την 30η/9/2020.
Οπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση της Ελληνικής Ενω
σης Τραπεζν, η διευκόλ
υνση αφορά νομικά πρόσω
πα που ανήκουν σε κλάδους ,
οι οποίοι πλήττονται άμεσα
από την παρούσα κρίση .
Επεκτείνει από την Τετάρτη το μέτρο
αναστολής λειτουργίας και σε άλλα
τμήματα του ποωτογενούς τομέα
στις επιχειρήσεις λιανεμπορίου που
έχουν συναλλαγές με το κοινό , λόγω
της επιδημίας του κοροναίού.
n.λπ.) εξαιρούνται οι δημόσιο.
ανοιχτοί χροι αναψυχής
Κουρεία, κομμωτήρα , έντρα
αισθητικής-μασάζ , οίκοι ανοχής ,
κέντρα δερματοστιξίας (τατου άζ)
παι τουπήματος δέρματος,σματος
Έτσι, αναστέλλεται η λειτουργία
επιχειρήσε ων λιανεμπορίου , των
εμπορικν καταστημάτων-Εμπορκά καταστήματα ( προστίθενται στην
λίστα από Τετάρτη)
- Εμπορικά μέντρα , πολυκαταστήμα Ta (shops in a shop), exTTUTixá
Καφετέριες , καφενεία, μπαρ και
επιχειρήσεις εστίασης με εξαίρεση
τις υτηρεσίες delivery και take- away
- Κέντρα διασχέδασης
Κινηματογράφου θέατρα , αίθουσες θεαμάτων
- Βιβλιοθήκες
-Μουσεία, αργαιολογιποί ναι ιστορUwοί χρου
Πρακτορεία τυχερν παιγνίων,
καζίνο , λέσχες παιγνίων με την
εξαίρεση τους πλανόδιους πολητές
μαι τα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια
Αθλητιμές εγιαταστάσεις, αθλητιοί όμιλο, πολιτιστικοί όμιλο και
σωματεία
Θεματικά πάρυα (λούνα πάρι
Τα καταστήματα που εξαιρούνται
των έκταιτων μέτρων και θα παραμείνουν ανοιατά είναι τα εξής:
Συγιεκοιμένα , οι παραπάνω
δανειολήπτες δύνανται να
απηθούν τη μεταγενέστερη
καταβολή χρεωλυσίων , με
παράταση της διάρκειας των
πιστσεων , αρχεί τα δάνειά
τους να ήταν ενήμερα την
31η122019. Για το χρονικό
διάστημα της παραπάνω
αναστολής, οι συμβατικοί
τόκοι καταβάλλονται κανονι
Σούπερ μάριετ
- Φαρμαιεία
Καταστήμετα τροφοδοσίας , όπως
φούρνο, ρεοπωλεία κ.α.
Περίπτερα/μίνι μάρκετ
. Πρατήρια καυσίμων
-Τράπεζες
Εστιατόρια που λειτουργούν με
delivery
-Κούριεο-τυχυ δρομικές υπηρεσίες
- Συνεργεα
- Pet shop
Καταστήματα πνητής τηλεφωνίας
Καταστήματα με οπτικά είδη
Με εγκύκλιο που απέστειλε στους 332 Δήμους και στις 13
Περιφέρειες της χρας , ο υπουργός Εσωτερικν κ. Τάκης
Θεοδωρικάκος καθορίζεται ο τρόπι
Ενίσχυση δημοτικν δομν κοινωνικής πολιτικής και
αλληλεγγύης-Απασχόληση προσωπικού ΟΤΑ και νομικν
προσπων αυτν κατά τη διάρκεια λήψης μέτρων αποφυγής
και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού-COVID 19 .
με τον οποίο γίν
Με την εγκύκλιο ορίζεται γής και περιορισμού της
ότι κατά το χρονικό διά - διάδοσης του κορωνοϊού ,
στημα αναστολής λειτουργίας
προσπων ή υπηρεσιν υπηρεσία του ίδιου νομ
των ΟΤΑα και β βαθμού , κού προσπου.
λόγω των μέτρων αποφυ ná.
προσωπικό
νομικν απασχολείται σε άλλη
Για πληροφορίες οι ενδιαφε
ρόμενοι καλούνται να επ κοινωνούν με την τράπεζα
συνεργασίας τους , υποβάλ
λοντας το σχετικό αίτημα .
Να θυμίσουμε ότι το ωράριο λειτοuργίας των σούπερ μάρχετ θα διευουνθεί και θα είναι ανοιχτά από τις
Τ το ποωί έως τις 10 το βράδυ αλλά
και τις Κυριακές.
Created by Universal Document Converter