Πρωτοσέλιδο Πατρίς:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΛΑΣ Ι ΔΗΛΩΝΕΙ ΣΤΗΝ -Π . Η ΔΚΡΙΑ ΕΡΗΝΗ ΑΓΓΕΛΑΚΟΥ
Διαβάστε αύριο
στην εφημ. .ΠΑΤΡΙΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΠΟΛΙΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΝ
για ασφάλεια
PENCYME
To ofeidarpe
Hdeie
NAI IATPIE
Ερωτήσεις . Απαντήσεις
για τον κορωνοϊό και
nολλές χρήσιμες οδηγίες
mν Ολυμπία 0δ6
HB'APXAIOTEPH KAOHMEPINH EOHMEPIAA ETHN EAAAAA - IIEPIOEPEIAKH EKAOEH
HAEIA - NATPIE ihaife
Tendpen 18 Mapriou 2020 www.patrisnews.com Apuludcpikou 41 157 EYPOOS0/Th ABivaç 16
AEN EINAI
ΑΗΤΗΤΟΣ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΘΑ ΔΩΣΕΙ 2 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΠΟΛΕΜΟΣΙΟ
με αόρατο εχορό.
. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΕΑΠΛΟΣΗΣ
. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ .ΣΤΟΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
EMNOPOI
Περιμένουμε
υυσιαστικά
μέτρο..
5,8,9,10,11.12,13,14
ΗΕΑΝΘΟΥΛΗΣ
ΠΕΜΠΤΟΣ ΝΕΚΡΟΣ ΚΑΙ 35 ΝΕΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ
H enupnon H.Εανθούλης Service
σο πλοίοα ou nepupoμού της μετάδon
ΜΕΙΝΕΤΕ soS ΑΠΟ ΗΛΕΙΟΥΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΥΣ
STATPS
Kοι ων καυωναωτν μος napeel
TEvh unoonieỆn pleu neguivou
Ka mlopuvnéc oonyleç ya v anoguy
Tv donanu peroKurioruw.
έρχεται σπίu οοu!
με ένα tηλέγωνο
στο 26210 22549
στο σπίτι
Tkdguve ennoruviao 6936898452
"H unngcola clva bobtoun and nç 17/3
NO ápeç 9.00 -14.00. Aeuntpe
Eyxupn & uneóbuvn
evnpépuon
ά8ε npuί στην nopua o
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
Οι Εενοδόχοι του Πόργου θα ήθελαν να εκφράσουν.
ης θερμές τους ευχαρισtίες στον Δήμαρχο Π0ργοu
κον Παν . Αντωνακόηoυλο , ο onoίος άμεσα anέσtειλε συνεpγείο
για την αnολύμανση έξωθεν των ξενοδοχείων.
ya onbnnote xpenaereinet
fia nç oyopic or epee nev ve on
unmpnedue des peud plou oueshep
pac www.antholhs.gr doo tniepuvd
me midouve 24210-35922/34922
ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΕΝΙΣXΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ