Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

10oC, 14:00

16oC, 20:00

13oC - Υγρασία 62%-96% - Άνεμοι: Δ-ΒΔ 0-3μπ. Ανατολή ηλίου: 06:46 - Δύση ηλίου: 18:50

€0.80

Áíáæçôþíôáò ôïí ÷áìÝíï ÷ñüíï!

Μπορεί να πρόκειται για μια ακόμα μακάβρια σύμπτωση με την δραματική
ειδησεογραφία των ημερών. Ο Μαρσέλ Προυστ πέθανε το 1922 από πνευμονία. Όμως δεν είναι αυτή η αφορμή για την αναφορά της σύνταξης στον λογοτέχνη. Είναι το μνημειώδες έργο του, αναζητώντας τον χαμένο
χρόνο, για πολλούς κορυφαίο λογοτέχνημα στον 20ο αιώνα. Στο έργο αυτό αναπτύσσονται με τρόπο νοσταλγικό, ουσιώδη θέματα της παιδικής
του ηλικίας. Πρόκειται για ένα αυτοβιογραφικό μυθιστόρημα σε μορφή εσωτερικού μονολόγου, που στο βάθος του διαφαίνονται έντονα οι κοινωνιολογικές, ψυχολογικές και φιλοσοφικές αναζητήσεις του σύγχρονου ανθρώπου, γράφει ο κριτικός. Την αφορμή γι’ αυτό το σημείωμα, δίνουν
οι μνήμες που γεννούν οι εικόνες από τα περιοριστικά μέτρα. Για τους μεγαλύτερους από ‘μας, έρχονται από μακριά, χρονικά. 3»

Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5083

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ & ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ÅèåëïíôéêÞ ïìÜäá éäéùôþí ãéáôñþí

ÁíáìÝíåôáé
ç áíáêïßíùóç ôïðéêïý
ôçëåöùíéêïý êÝíôñïõ

Ðñüêåéôáé ãéá êáñáíôßíá, ü÷é ãéá äéáêïðÝò!

ΚΕΡΚΥΡΑ. Έτοιμη η ομάδα εθελοντών γιατρών, μελών του ιατρικού συλλόγου Κερκύρας να
στελεχώσει τη δομή πληροφοριών που θα δίνει οδηγίες στους
πολίτες απαντώντας στις ερωτήσεις τους. Πρόκειται για Υπηρεσία ανάλογη του 1135 με σκοπό
να αποκεντρώσει και να αποσυμφορήσει την κεντρική. Πάνω από
δέκα ιδιώτες γιατροί που υπηρετούν στην Κέρκυρα ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του συλλόγου τους και έθεσαν τον εαυτό
τους στη διάθεση αυτής της πρωτοβουλίας.
Σελίδα 3>>

Μετά τις καφετέριες, τέλος και το μπασκετάκι στο άλσος της Γαρίτσας. Ξήλωσαν τα καλάθια οι άνθρωποι του Δήμου. 4»

Ïé åðéðôþóåéò ôïõ êïñùíïúïý óôïí ôïõñéóìü
Ï ïñéóìüò ôïõ street design óôïí Áñßëëá
Ìüëéò äõï ëüãéá áêüìç
óôç ìíÞìç ôïõ Ðáíáãéþôç
ÐåñéóôÝñç 3>>

Áðïëýìíáóç êáé óôïí óôüëï
ôïõ õðåñáóôéêïý ÊÔÅË 9>>

5>>

13>>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα