Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
Ιδιοκτησία: 1.& Ε . ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 630-Αρ. φύλλου 17.720 . Τμή 0,60 . Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020
Tpageia: 0. TZaßENa 11- IQANNINA 453 33 • Tn). Kévrpo 26510 25.677, 33.791 - Fax: 26510 30.350 • http://www.proinoslogos.gr• [email protected]
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Ενισχύονται οι Δομές Υγείας της Ηπείρου με τη συνδρομή και της Περιφέρειας .
NEIGAPXOYN
ΗΘΑΡΧΟΥΝ ΕΤΑ ΜΕΡΑΟΙ ΗΠΕΡΟΤΕΣ
HNEIPATE!
Ο υpεία σύσκεψη στα Γιάννεναγια εκτίμηση της κατάστασης ιάγελμα Κυριάκου Μhtoοτάτη για την πανδημία του κορωνοίού
Είμαστε σε πόλεμο με έναν εχθρό
που είναι αόρατος, αλλά όχιανίκητος
ΟΜΚΧΡΙΜΑΝΗΣ Βεπιό γγονόςτο άμωο συνόρον με Αrio- haho
Απολυμαίνει τα σχολεία ο Δήμος Ιωαννιτν
. Σε καλό επίπεδο εκτιμάται
όι βρίσκεται μέχρι σήμερα η
Ηπειρος στη μάχη που δίνει ολό
κληρη η χρα για να περιορίστι
η μετάδοση Του κορωνοίού . Τα
κpούσματα στην περιοχή μας περιopίζοντα προς Το πaρoν στα
Τι ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός για στήριξη παραγωγικν
δραστηριοπήτων, εργαζομένων και προστασία της Δημόσιας Υγείας
. Μήνυμα ευθύνης , αλλά και
συστηρν πρoεδοποιήσεων σε 6σους αδιοφορούν για Το κονωνικό.
σύνολο , έστειλεχθες με διάγγελμα
του ο Πρωθυπουργός Κoprάκος
Μητσοτάκηs σε μια νέα προσπ BEa va EUaabrowonjou EKsivouS
nοu συνεχίζουν
PENOP TAZ
duo wou rjan éyrvav yvword amó
ην περασμένη εβδομάδα, εν όλα τα δείγματα που έχουν σταλί
πpος έλεγχο από πρόσωπα με τα
οποία έχουν έλθει σε επαφή οι
đúo aotevaiç pixpI Kai xBeÇ TOUλάχιστον ήταν αρνητικά (σχεπική
και η παρακάπω ανακοίνωση της
Χερουργuκής Κλνικής Του nTnη.
Παράλληλα, συντχίζαται η χνηλάτηση πιθανόν κρουσμάτων, πpιλαμβάνοντας σ' αυτή και Τα μέ .
va pgv unaKouPENOPTAZ
Σηη λήφημέτρωw άpεσης ετοιμότητας πpοχρησε και το Νοσοκομείο ολατζηκστα, σττήνοντας σκνές στον προαυλιο χρο Του με
ευθύνη Της Πολπικής Προσταοίας και:
των εθελονταν Σαμαρεrτν Διασωστν Του ΕΕΣ Ιωνivων .
ουν στης οδηγίες Των επmστημόνων
και ης αmοφάσεις της Κυβέρνησης
για τα μέτpα περιαρισμού της εξα
πλωσης του κορωνοίου . Παράλληλα ανακοίνωσε μέτρα στήριξης Της
οικονομίας, των επχτιρήσεων και
mwν εργαζομένων .
Εμασε σε πόλεμο με δναν ad
ρατο, αλλά όχι avino εepo Τόνσε
: ο Πρωθυπουργός στην αρχή του διαγγέλματός του , για να το mαναλά - τα πρτα μέτρα για την οκονομία
ai mv oupflodi, ómaç mávra,
----------------------------------------λη Του εκδρομικού γκρουπ από
ra Tiávveva mou eiyav peraßei
στους Αγίους Τόπους
Aυτό έγνε νωστό καπά τη χθεσνή διευρυμένη σύσκεψη που
πραγματοπαήθηκε στην Περιφέρaα
Ηπείρου , κατά την οποία συμήθ
: καν προτάσεις για συ- 1η σελ
lpωτη μας φροντίδα είναι η υγεία και ο άνθρωποςν Τόνισε
χθες ο Πραωθυπουργoς Κ Μητοοτάκης, καλντας όλους Τους
Εληνες να
Lataouαστικήανακοίννσ μετά τντροσβολή γιατρού από τοτ κορυοό
Ora pérpa wou avIKOvivovra.
A ------------------------Με ασφαλές προσωπικό λειτουργεί
η Χειρουργική Κλινική του ΠΓΝΙ
ν Ποληττικά μέτρα λαμβάνει και η Ογγολογική Μινική. .
1 έκκλησηΑμεσα- ανακοίνωσε - διατίθεντα
βα στον επλογό Του μα έ
προειδοποίηση: eH viκη dnt - θa έλ 2 δισεκατομμύρα ευρ για στήρξη
θε μόνον αν όλο-ο καένας ξεχωp- παpαγuγικν δραστηριοτήτων με.
στά - φονούμε πθαρχημέναι στρα προβλήματα λόγω μελωσης Του τ
πurες σε αυτόν rον πόλεμο ης ω ρου , καταοη μερος -11η στΑ
ής . Γιατί ο εχθρός είνι σόρατος κι
όπουλος , Μείνετε, λοπόν , αυφαλεί
PEÍVER
Μετά την εντπολή Mατσοτάκη για nις λεπουργίες .
ΜΑΕΙΜΟΣ: Υπακούμε όλι
. Με μεγάλη
καθυστέρηση και ε
vú ziyE mporaneei
αναστάτωση στον
κόσμο , αλλά και
Oro xupo rou NaVETOnunaKoó NoTorouziou laavvi
νων, χθες δόθηκαν
Εξηγήσεις γα Το
κρούσμα κορωνοί ού που εντοπίστη.
κε σε ειδικευόμενη γιατρά Αν και
da énpene Aoyıká n avarolvwan
να εκδοθείείε από την δη ΥΠΕ εί
E από η Διοίκηση Του Μοσοκομείου, αυτή εκδόθηκε -2η σελ
στους νόμους του Κράτου!
- 0διγίς προς πιστούς από τον Μητροπολίτη Ιoαννίνον
Enorpogi mvanibuu Ka BEN
obiynanç um nuniopopiag
Στήριξη επικειρήσεωνεργαζομένων
ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε
, Πλήρης είναι η συμμόρφω
ση Της Μητρόπολης Ιωaννiνων
, στις επιτογές Της Κυβέρνησης, η
omola, perá amó pla mepioo...
παλινωδιν από πλευράς της
Διρκούς Εερός Συνόδου, σποpo
OEA. 12
Αξιοοιούνται με απόφαση του Υπ Εσωτερικν
Σεκοινωνικές δομές οι υπάλληλοι
δημοτ. υπηρεσιν που έκλεισαν!
οΠανελλ Σύνδεσμος Επιχειρήσεν τους ζητάει ..
Σύνδεση της Ιόνιας με Τς ΒΙ.ΠΕ
Ιωαννίνων-Πρέβεζας-Αστακού
VΕνιοχύεται το πρόγραμμα Βoήθεια στο σπίτι
. Νέα μέpα για
Για το διάστημα της κρίσης
SnuoΚλείσιμο των ξενοδοχείων Εστολή του Προέδρου του προς τον τουργό Στοδομν
• ZarKrs on
σισε αναστολή Της λειτουργίας σε
όλους Τους χρους θρησκευπκής
λατρείας .
τ Aυτό επισημαίνα σε χθεσνή του
εγτύκλιο ο Μητροπολίτης Μάξιμος
στόχο roν περιορ .
σμό της διάδοσης
TOU Kopwvoioú, adλά και την βοήθα
Των ανήμπορων συ.
νανθρπων μας σ'
αυτή τη δύσκολη καΤάσταση που βνει
η Ελλάδα ανακοί
νωσε χθες ο Υπου γός Εσωτερικν Τ. θεοδωρικά
κος, με εγκύκλιο που εστάλη
στους 332 Δήμους και στις 13 Πε pφέpεες mς χρας.
ζητά η Ένωση Ιωαννίνων μασίας γιακ Bo
μηχανικές Περιοχές της Ηπείρου
και γενικότερα Της
Δυτικής Ελλάδας
είνα η οδική Τους
σύνδεση με Την ίονα Οδό, μέσω της
oποίας είναι σt
γουρο πως θα aνοζουν νέες προoπικές ανάπτυξης για Τς επχειρήσεις που φλοξενον
" Η: καλντας τους πιστούς έπειτα σπa
ΙΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
την ξεκάθαρη εντολή
IDANNINA
Ουσιαστικά ενσχύετα το πρό . Την άμεση αναστολή λεΤουργίας κα rων ξενοδοχείων
12μηνης λειτουργίας ζητά με έγ
| γραφό της προς Τον Πρωθuπουργό και Τoυς
οισυντάξεις Anρλioυ
Υραμμα Boήθεα στο σπίπ με ι
E EpΑυτό το γνωρίζουν καλά οι φο
ρείς που εκπροσω GER.S
γαζόμενους που υπηρετούν σε υπη
ρεσίες που έχουν κλε -11η σελ
11η στλ
ΑΠΟΕΙΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
Μεταξύ Σοβαρού & Αστείου
Δήμος Ιωαννιτν: Νέα
Εποχή ή μήπως όχι;
Με απόφαση τηs ΟΥΕΦΑ
Έγκλειστος στο σπίτι!
STOP στο ποδόσφαιρο
μέχρι 14 Αποιλίου
> ράφει ο XΡΗΣΤΟΣ ΜΑΛΑΣΠΙΝΑΣ
> Του ΠΕΤΡΟΥ L. ΜΠΟΥΠΑ
ΟΤέταρτη ή πέμπτη μέρα εγκλεισμού στον οίκο
και εκτός του ότι αρχίζουμε να χάνουμε το μέτρημα,
κάνουμε και αρα να βρεθεί καμιά καναγκαστική.
δουλειά, ναα πρέπτι να πληρσουμε, ας πούμε το ρα, την εφορία (!) ή να μείνουμε στο σπίτι από γe λα για να αδραπετεύσουμεν , tστω και μέχρ την ΕΒΓΑ της γετο
νάς! Τ ωραίο όνομα αυτό! Εβγα !
Όλο πρόκληση! Ακόμα και το να επεταχτείς, μέχρι την εφορία Y ελκυστικό!
Εβγαυ! Αμπς να βγεις Απ έξω παραμονεύει ένας ιός φονάς!
Μα μείνεις μέσα; Σε γυροφέρνει μια πλήξη δολοφόνος
. Χωρίς διοργανσεις σε εγ .
χριο και ευρωπαίκό επίτεδο, θα
μείνει rο επαγγελματικό ποδό .
σφαιρο Τουλάχιστον μέχρι τη Με .
γάλη Τρίη 14 Απριλίου, όπως a ποφοσίστηκε χτες από την UEFΑ
η οποία πήρε και επισήμως την ο.
πόφαση για
Euro που ήταν προγρσμματισμέ
νο να γίνειΤο φετινό καλοκαίρι
Κόντρα στα σενά - 11η σελ
.Τ μπoρεί να συνδέει το νομπελίστα ποιητή
Οδυσσέα Ελύτη και τον
Καλβίνο, με το βετεράνο μπασκετμηολίστα της Μο
κάμπι Ντόρον Ταμοί, με την κυρά Βαγγελι που
κουβαλάε εpφαλωμένα νερά στην οδό Πουλίτσα,
με ένα -λόφο . από στοβαγμένες σοκούλες σκου πιδιν nοu κόβει η θέα στο Μπκέλι, με ένα Χριστουγεννιάτικο
δέντρο που βγήκε νοκαουτ στο ριγκ της κεντρικής πλατείας και με
Τις Τζαμάλες που δεν άναψαν ποτέ Η απάντηση δεν είναι όλλη, από
μια απόπειρα απολογισμού Του πρτου εξαμήνου Της δημοτικής
ορχής , με ιάθεση καλοπροαίρετης κρmικής ολλά και
νομπελίστα λογοτέχνη παλο
αναβολή Του

Τελευταία νέα από την εφημερίδα