Πρωτοσέλιδο Πρωινή Γρεβενών:Recognized text:
Τρίτη
ΙΡΩΙΝΗ
Μαρτίου
Καθημερινή εφημερίδα νομού Γρεβενν
Αριθ.φύλλου 7468
Τιμή Φύλλου 0.506
ΚΩΛΙΚΟΣ
Εθιμοτυπική επίσκεψη
του Περιφερειακού
Διοικητή Πυροσβεστικν
Υπηρεσιν
Δυτικής Μακεδονίας
στον Δήμαρχο Γρεβενν
Iɛ puBuoúg
κορωνοϊού η πόλη των Γρεβενν
Συνέχεια στην 7
V Αδεια η εμπορική
αγορά, ήσυχοι οι
δρόμοι, κπαγωμένην
η εστίαση
Συνεδρίαση
τns Οικονομικής
Επιτροπής
τns Περιφέρειαs
Συνέχεια στην 10
Αύξηση χρηματοδοτήσεων
από τις τράπεζες
Δυτικής Μακεδονίas
Συνέχεια στην 8
Συνέχεια στην 18
Αστυνομικές Υnnρεoίes Δυ. Μακεδονίas
Ανακοίνωση για
επίσκεψη Πολιτν
στα αστυνομικά
καταστήματα
JUMB9
Eπίσημos Συνεργάτηs MEGA ΜΑΡΚΕΤ
Ανοίξαμε
και σαs περιμένουμε
Συνέχεια στην 6
Πς ο κορονοϊός
anɛineí
TPEBENA
ans OKTuplou 151
την επόμενη σεζν
στο ποδόσφαιρο
Συνέχεια στην 20