Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
Ο Δημοοιογράφος
Που αγαa
τον τόΠo του
Πρeneι να ξέρει
να δυοαρεστεί
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
TOIIIKH
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
lΕιοτήτης Εκδότης Διυθυτής ΒΑΣ ΕΡΒA Ετος (50A, Φύλλου 1168 Τιμή 60 ευμά - Τρίτη 17 Νιφτίου 202%
OYMIZEI H NPEBEZA
NONA E KATAETONH
O KOPANOIOE KAEINEI
KAL TA EMNOPIKA KATALTHMATA
6an oe "xa- PENOPTAZ
ταστολή"
lpepeča pe Apnç Tordikos
βάσει ρολά ή να
nωλούν τα προi .
ντα τους με tους c.
ναλλακτικούς τρό .
nou nροβλέπουν τα nοuς take away
to oúvolo tav Ka
ταστημάτων εστία -έκτακτα μέτρα Πoου και διανομή (deσης και τα εμπορι . ανακοίνωσε ο ΕΟ. 1ivery)..
κά καταστήματα ΔY, να έχουν κατε.
avveyea oFE A.9
Να αnoφεύγουν τις μαζικές
επισκέψεις στα Φαρμακεία
Καλεί τους τoυς συμπολίτες μας το μέλος του Πανελλάνιου
Φαρμακευτικού Συλλόγου Βαγέδης Κρλας
Η ΛΕΚ συνέδραμε με σκηνή
το Νοσοκομείο Πρέβεζας
Για την υποδοχή ύποπτων Κρουσμάτων
Env npoσπάθειa για τον n .
|ριορισμό της εξonωσης του κο|ρωνοιού συνέδραμαν τα μέλη
| tης Λέσκης ΕΜiww Κατοδρομέ |ων Νομού Πρέβεζος,
Μo anopεύγουν τις μαδικές εmoκέφεις στο
φαρμακεία ουστήνει στους ουμηonίtες το μέλος
tou BavehavIou egouaKEUTIKOU EUanovou B
νέnς κόροας Dnuς oνέφερε στην Tonική oων .
δεν inoυν τα φανόμενα ηavικού και σημείωσε
nuc Bev unápxouv avtiouta, pooec KaI onKooan.
Povegea o .
Εμείς σας φυλάμε στα σύνορα.
εσείς μείνετε στα σπίτια σας
Μάνυμα στους Eλληvες έστειns ένος
αστυνομικός αno oς Καστανές του ΈΕβρου ο
BAR KAS
.OPE RTIES
Architecture | Construction | Real Estate
ΖΗΤΟ ΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ
CIA ANTINAP OXH
www.barkasproperties.gr
E 26820 28106 A 6947 992258
ΜηάρκαςΙ Δηλ. Πoλιτικός Μηχανικός
eTOU 131Dot8r7a (Tolráy notop)
onoioς nροστατεύει τα σύνορα της χρος
npoKeItvou va anotpanel tva pOOKO KUua
εoόδου μετανοστν