Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Βρντής -Νκόλος Καραθάνως 1951-19%*Βιοκτήτρια- Εύτρια Στανρδου Ι. Στυλιανή
ΔΑΜΑ, ΤΡΙΤΗ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
Περίοδος Β' (1974" Ap. φύλλου 6830-12.074
0,50 €
Συνάντηση με το αντιπεριφερειά ρχη
και το δήμαρχο Δράμας
Την απρόσκοπτη λειτουργία
των συσσιτίων
της Μητρόπολης
Δράμας ζήτησε
ο Μητροπολίτης κ. Παύλος
Από την Ένωση Κυριν Δράμας
Μία παραβίοση σην πόλη Της Δρόμος!
Συνεχίζονται οι έλεγχοι για
Τη δαπίστωση παραβίασης
των μέτρων για κορωνοίό
Κατ' οίκον εξυπηρέτηση
για μοναχικούς
και ανήμπορους!
Απολυμάνθηκε
το δημαρχείο και
το κολυμβητή ριο
Δράμας
Δραμινούς
σελ. 3η
Δεκτό έγινε το αίτημα της αγοράς
Κλειστά από αύριο
τα εμπορικά καταστήματα
Επιστολή του ΕΒΕ Δράμας στον υπ. Ανάπτυξης & Επενδύσεων
Να ληφθούν μέτρα προστασίας
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
ΙΣΤΟΝΗπρος .Αδων reωpξης και Εreνδύσεω κ
-γιάδη έτελε χθες το Επιμελητήρο αναστολή λεπουργίας της , διότι ουσια
Δράμας , μέσω της αποίας ζητούσε την στικά στην συντραττική πλειοψη φίατου Μια
αναστολή λεπουργίας των εμπορακν κα
ταστημάτων κα τα μέτρα προστασίας μ κρομεσαίων επχερήσεων, κάτι που έγνε τερες μκρομεσαίες επιepρήσεις έχουν
δατό και ανακανόθηκε το μεσημέρι από μηδενικό ταμείο εδ καιλίγες ημέρες .
την κυβερνητική εκπρόσωπο.
Η διαεπιστολή κονοποήθηκε εniσης κα πανδημας αλλά και της προστασία των μ .
προς τον υπ Οκονομκν, κ . Χρήστο Σα - κρν, πολύ μκρνεπηερή σεων κα μκρο
κούρα τουφυn Ανάπτυξης, κ . Νίκο Παπα
θανάστ, τον γεν . γραμ. Εμπορίου και
Προσταοίας Καταναλωτή , κ . Παναγιτη τους
Σταμπουίδη και στην Κεντροκή Ένωση Επμελητηρίν Ελλάδας .
Στην επιστολή, γhεται λόγος για τον κορωνοό καιγια το λόγο για τον ατοίο αυτό μίσεων σε δημόαο και ΕΦΚΑ,αναστολή κα
δεν μπορί α επτρέπετα η μερική ανα - ταβολής δόσεων δανείων, αναστολή
στολή λετουργίας της αγοράς , δότι ουσταστικα στην συντρατκή πλειοψηφα του στον μήνες, καθς ετίσης και α κάθε
λιανκού εμπορίου, κυρίως οιπερσοότερες
μικρομεσοίες επepήσεις, έχουν μηδενκό ομαλής αντμετπισης της δύσκολης
ταμείο εδ και λίγες μέρες- .
Το Επμελητήρο Δράμας ζπάει απότην
κυβέρνησ, αεπιχιρήσες αυτές α ενταχ
θούν στο πλαίσο προστασίος σχετικά με μαστε στο πλευρό σας με συλλογκή eυτην παράταση καταβολής δόσεων ρυθμ - θύνη κυρίως όμως με ατομική ευθύνη]
σεων σε δημόσο κα ΕΦΑ
Αναλυτικότερα, στην εποτολή αυτή ανα- Επμελητηρίου Δράμας κ Στέφανος Γεωp
φέρονται τα napoκάτω.
[Αξότιμε . Υπουργ Η κατάσταση με
τον υπουργό Ανάπτυ- την πανδημέα του Covid 19 όπως εξελίσσε
ταιγιατην αγορά , δeν eππpemει την μεροή
Η ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Δράμας
Εξαιρούνται φαρμακεία, σούπερ μάρκετ, ό,τι συνδέεται με την τροφοδοσία της αγοράς,
πρατήρια υγρν καυσίμων, Τράπεζες
εμπορίου ( οτός τροφίμων ,
φαρμάκων, καυσίμων ) , κυρίως οι περσσό
Ιαναστολή λεπουργίας των
μπορικν καταστημάτων
Lano aopo , Τετάρτη αλλά κα
ο υποχρεωτικός κατ' αύκον πεpopμός για 14 ημέρες όσων μηανουν
στην Ελλάδα αnopaσίστηκε στη χθ ανή τηλε&όσκεψη του πρωθυπουργού με την ηγεσία του υπουργείου
Υγείας όπως ανακαίνωσε η αναιληρωτής κυβερνητή ετρόσωnος , κα .
Αριστοτελία Πελνη . ΌΟπως εξίγησε
η κα . Πελνη, η στόοαση opορά ατεφήσες λιανεμηopίου nou έχουν
συναλλαγές με το κανό δυκρνοντας ότι εξαιφούντα:
Φαρμακεία , οοnep μάρκε , όπ
συνδέεται με mν τροφοδοσία της
αγοράς , πατήρια υγρν καυσίμων
τράπεζες εν και το ηλετρονκό εμπόρω συνεχζεται κανσονκά
Στο μεταξύ από χες η ηειονότητα
των Εμπορυν Συλόγωντης χρας.
όnς και ο Εμπορικός Σοογος της
Δράμας , ζητούσον-από το πρωί να
κλείσουν όλα τα εμπορικά καταστήματα.
Σε ανακοίνωσή
Δράμας καλούσε την κυβέρνηση να πpο στατεύσει κατοστηματόρχες και εργαζόμενους. ζπντας το καθολικό λείσυο των
κατοστημάτων λιονοού εmopίoυ, και η απόφοση αυτή να συ - όλους τους πολίτες να napαείνoυν στα σίτατους και να ακο
νοδεύετα ατό συγκεκρμένα μέτρα στήρξής τους. Οπως εmσημοίνουν μάλιστα , όσ0 πιο γρήγορα κλείσουν τα
καταστήμτα, το όποο κόστος σίγουρα θα είναι το μκρότερο ρίoουμε όσο το δυνατόντις συνέπεες αυτής τς ηpωτοφανούς
& οχέση με αυτό noυ θα npoκύψει εάν συνεχσουμε να υo - κρίης. Τα nopκά καταστήματα anοτελούν αναπόστοστο
λεπουργουμε .
Αναλυτικότερα , στην ανακοίνωση του Εμπoροού Συλλόγου εξαρτάται στό την αντίστοχη λεπουργία όλωντων αχαρή
Δράμας τονετα:
[θεωpoύμε ύψστη ανάγκη στις δύσκολες αυτός μέρες nou
δοκιμόζετα η κονωνία μας να επιδε ίουμε την κατάλληλη ο0 - κα το χρέος μας να πpοστατέψουμε τόσο την υεία μας όσο
νεση και προσοχή .
Η συνεχής και ταχεία εξάηλωση, του κορονοίού είναι μια τους γονείς και τους πατηoύδες μας
πραγμαπικότητα που ααιόφευκτα έχε μεταβάλε την καθημερνοτητα οων μα.
Προτεραιότητα αυτή τη στηγμή, και κύριο μέλημά μας είναι η αυτή κατάσταση και να μη Πpοβούνα ινήσεκς αθέμπου αντα
υνεία και χρέος μας ενα αη βάλουμε πάω απ' το εμπoρικό νωνσμού εις βόρος των μρομεσαων επχεφημαnν και ερ
Επιβάλλεται άμεσα τόσο για λόγους της
μεσαίων επιχeρήσεων να ααστεετε
άμεσα με απόφασή σας τη λειτουργία
Τατόχρονα, οι επχερήσς ατές να εν
ταχθούν στο πλαίστο προστασίας σχετικά
με την παράταση καταβολής δόσεων ρυe
σφραγίσματος eτaγν για τρες τουλάχ
μέτρα ανακού φισης που δίνει δυνατότητα
αυτής συγκυίας.
Τέλος, σας συγχαίρου με πραγματικά για
τον τρόποπου οτμετωπίζετε την κρίση και
ΦΩΤΟ Π.Τ.
πορικν καταστημάτων αιό την Τρίτη 17 Μαρτίου 2020.
Συνάδελφου, οι εποές noυ περνάμε είνα δύοκολες και καθηεξέδωσε χθος ο Εμmορκός Σύλλογος μερνά δοκιμαζό μστε όλοι οφείλουμε όμος να είμαστε εν μένοι και να διασφαλίζουμε την υγεία των οικογενε ν μας, του
προσωπκού μας και των πελατν μας. Κάνουμε ένκληση σε
Την ετιστολή υπογράφ ο πρόδρος του
γάδη .
λουθήσουν τις οδηγίες της noλτείoς .
Πρέπε να δράσουμε προλητικά κα άμεσα , στε να πεpιoΜέτρα πρόληψης και
στα φαρμακεία της Δράμας
κομμάτι της τουκής οικονομίας και η εύρυθμηλετουργία τους
σεωνίκοφετεριν , κέντρων αιοθητικής, εστιατόρια κτλ.)
Πρέπε να ωτληφθούμε όλοι το μέγεθος του προβλήματος
και την υγεία των ευπαθν ομάδων , Πoυ δεν είναι άλλοι αιό
Τα φαρμακεία κάθε πόλης
βρίσκοντα
γραμμή της επαφής των πολιτν με το Σύστημα Υγείας , εν
έχουν ενισχυeεί τα μέτρα πρό ληψης από το Υπουργείο
Υγείας γα την αντιμεττιση
της μεγλης αύξησης των
κρουσμάπων του κορωνοίού
στη χρα μας.
Η κατάσταση που επκρατεί
στα φαρμακεία της Δράμας
είναι η καλύτερη δυνατή ανάλογα με τα μέτρα . Οι φαρμακοπαοί, εξυ - τον φαρμακοποo και τον πελάτη.
πηρετούν ήδη ανά δυο άτομα μέσα στο
κατάστημα, εν κρατείται η απαρατητη ποούς της πολης , στα φαρμακεία της
απόσταση ασφαλείας του πελάτη από Δράμας , εξακολουθεί να υπάρχει έ
Μένουμε στίτ 1
Καλούμε τα πολυκαταστήματα να σεβαστούν την κρίαμη
νουμε όλοι ζωντανοί.
yatouevuv
Η συγκεκρμένη πρόταση δεν οφορά τα σούπερ μάρκε , τα
Πρέnει να δράσουμε άμεσα και προλημπικά και πρonαντός
συλλογνά σαν εμπορός λάδος και η πολτεία επτέλους να καταστήματατροφίων κα τα φορμακεα, που όπως ανήγγελε
αναλάβει το κόστος να λείσει και τα επορικά καταστήματα , η κυβέρνηση θα παραμκίνουν ανοοχτά .
eeστίζοντας τα ανάλογα
μέτρα στήριξης , σύμφωνα με
tις προτόσεις nou έχουν κατατεθεί
Εάν τα κατοστήματα λεί
σουν τρα, το άποιο κόστος
σίγουρα θα είναι μκρότερο σε
σχέση με αυτό nou θα προκύψ αν συνεχίσουμε να υπολετουργούμε.
πραγματοποιούμε μηδενκούς
τφρους κα να συμβλουμε
στη δγκαωση του προβλήμα
τος. Θεωρούμε ύψση ανάγκη
να στηροούν άμεσα όλες οι
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Σε επικουωνία που εiαμε με φαρμακοΠάτκος-Μασμανίδης
λειψη σε μάσκες και αντισηπικά , εν η τpοφο δότηση της αγορά με τα
auyKEKpIE va elön, naραμένει άγνωστη.
α πελάτες των φαρ
μακείων , κυρίως ανατούν μάσκρς, αντισηπτι
κά, και ονόπευμα .
NΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 ( όπισθεν Ι.Κ.Α)
TnA: 25210-22112 & 25210-20806
Σαν Εμιοpκός Συλλογος
Δράμας λοπόν προτείνουμε
το καθολικό κλείαμο των εμ
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήpηon
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όηως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Νέες υπερούρονες υnηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-1400 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
. Ψηφιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιάστατης αnεκόνσης.
ηεέλιξη στην stέταση του μαστού
. Ynέpnxoς Μοστού
MENOYME
ZINTI
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
AOINA TMHMATA:
. Μονητικός Τομογρόφος
. Αξονικός Τομογράφος
• Ynépnxor-Triplex ayyeíwv
. Ακτινολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οστκής Πυκνότητος
. Ορθοπαντογράφος
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Távca Srnda Gaç ažıombca,
ye avdqeómvo rpócaono
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Tnh: 25210 22423, Fax: 25210 22413
email: [email protected]
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
825210 55122 0 6977 472890
EMHNKH AHMOKPATIA
w le vyeies

Τελευταία νέα από την εφημερίδα