Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Όιu Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Παράταση για τα επιδόματα
Η ενημέρωση anό τον Δ.Σηόρτης
Η Μητρόπολη Μονεμβασίας
και Σπάρτης γιόρτασε
Πρότοση
Μουσεία για επίσκεψη.. .
από τον καναπέ σας > σελ . 11
, σελ. 7
τους Λάκωνες Αγίους σελ 11
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Τρίτη 17 Μαρτίου 2020 | Ετος 241 Αριθμός 5049 | Τιμή φύλλου 0,506
TnA: 2731081253 Fax: 2731081250 • [email protected]• www.lakonikos.gr
Σειρά μέτρων και παρεμβάσεων
Έλεγχος
στις εισόδους των ΠΕ
και απολυμάνσεις
στην Περιφέρεια
Μάχεται τον κορονοϊό
ο Δ. Σπάρτης
Συντονισμένα μέτρα για την
αnοτροnή επέκτοσης του
νέου κορωνοϊού στις υπηρεσίες της Περιφέρειας ΠελοΠoνήσου anoφασίστηκαν σε
έκτακτη σύσκεψη nου συγκλήθηκε υπό τον περιφερει άρχη n. Νίκα το απόγευμα
της Κυριακής (15/3 ) . Ειδικό τερα, στην εν λόγω σύσκεψη
της επιτελικής επιτροπής
στην οnoία συμμετείχαν όλοι
οι αντιηεριφερειάρχες , αno φασίστηκαν τα εξής
- Πραγματοποίηση καθημερι νής σύσκεψης στις 8.00πμσε
όλες τις ΠΕ με τη συμμετοχή
του αντιηεριφερειάρχη και
των διευθυντν για την αξιολόγηση της κατάστασης και
ενδεχόμενης λήψης των anaραίτητων μέτρων.
Συνεχής καθαρισμός και
απολύμανση όλων των γραφείων καθς και των χρων
υγείας σε όλα τα κτήρια των
ΠΕ. μέσω επέκτασης της
σύμβασης με τις εταιρείες
κοθαρισμού,
- Ελεγχος στην είσοδο κάθε
ΠΕ onό υπαλλήλους. οι
onoίoι θα ρωτούν τους εισερχόμενους σε nοιa υηηρεσία
θέλουν να aπευθυνθούν και
θα εξετάζεται αν μπορεί να
352 τα κρούσματα στη χρα, κλείνουν από Τετάρτη όλα τα εμπορικά
Εξακολουθεί να μεταδίδεται ο του κορωνοϊού Σωτήρης Τσιό- νεμπορίου εμπορικά καταστή- καυσίμων , τράπεζες, εστιστόρια
Covid-19 στην Ελλάδα, με τα νέα δρας 51 είναι τα απροσδιόριστα ματα) Πou έχουν συναλαγές με nου λειτουργούν με delivery.
κρούσματα πoυ ανακοινθηκαν κρούσματα , εν εννέα εκ των
τη Δευτέρα (16/3) να είναι 21 , νοσηλευομένων είναι διασωλη- τα, συνεχίζοντας να λειτουργούν σίες, συνεργεία, pet shop, κσταανεβάζοντας τον συνολικό νωμένοι
αριθμό σε 352, όπως ενημέ ρωσε ο λοιμωξιολόγος κι εκπρό - αnότην Τετάρτη (88) τθεται σε καταστήματα τροφοδοσίας όηως ηλεκτρονικό εμπόριο , επίσης .
σωΠος του Υnουργείου Υγείας εφαρμογή μέτρο αναστολής λει - φούρνο, κρεoηωλεία κ.α, nεp - συνεχίζει να λετουργεί κανονικά.
για τη διαχείριση του κινδύνου τουργίας στις επιχειρήσεις λια - πτερο/μίνι μάρκετ , ηρατήριο
το κοινό . Του μέτρου εξαιρούν - κούριερ- ταχυδρομικές υnηρεκανονικά οι nαρακάτω επιχειρή- στήματα κινητής τηλεφωνίας
Επίσης όηως γνωστοηοιήθηκε σεις Σούπερ μάρκετ, φαρμακεί , καταστήματα με oπτικά είδη . Το
εξυπηρετηθεί η υπόθεση του
nολίτη τηλεφωνικά .
- Σε περίπτωση κρούσματος
κλείνει άμεσα ολόκληρος ο
όροφος και aπολυμαίνεται .
- Από τη Δευτέρα 16/3 ξεκι
νούν οι τηλεδιασκέψεις
- Σύντομα θα υπάρξει αναουνόειο σελ 9
Η ιατρική κοινότητα της Λακωνίας
για τον κορονοϊό
κοίνωση για τον τόπo και τον
τρόηο Πoυ θα γίνεται η ηλεκτρονική εξυηηρέτηση του
Συστάσεις και οδηγίες προστασίας από Ιατρικό-Οδοντιατρικό Σύλλογο
Μετά και τον επίσημο χαρα - νίας , εισημαίνοντας ότι κενη- κωνίας στους nολίτες είναι να
κτηρισμό της λοίμωξης με τον μερωνόμαστε μόνο aπό τους ει- nαραμείνουν στα σπίτια τους κι
νέο ι0 COVιDI9 ως nανδημία δικούς, ακολουθούμε πιστά τις να μην επισκέπτονται νοσοκοαπό τον Παγκόσμιο Οργανισμό οδηγίες του ΕΟΔΥ και μόνο.
Υγείας η ατομική ευθύνη γίνεται Παράλληλα, η έκιληση του Πα-σιάζουν σοΒαρά συμπτματα
unοxρέωσηάλων μας , αναφέ - νελληνίου Ιατρικού Συλλόγου ίδύσηνοια, υψηλό πυρετό .
ρει ο ίατρικός Σύλλογος Λακω - και του Ιστρικού Συλλόγου Λακοινού.
Τέλος, όπως έγινε γνωστό, η
Περιφέρεια Πελοποννήσου
α Προχωρήσει σε εξυnηρe
τηoη ανογκν του ευρύτερου
δημόσιου τομέα , ανεξαρτήτως αν έχει την αρμοδιότητα
μεία και ιατρεία όταν δεν nαροuσυνέχεια σελ &
ΜEΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ 1 ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ
Ενημερωνόμαστε για τις εξελίξεις
και τηρούμε τις οδηγίες προστασίας από τον κορονοίό.
TENCYME
Η ευκαιρία ενός
απίθανου θριάμβου
του θοδωρή rωργακόnoυλου
> σελ 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα