Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
E ANATOAH
anatolh
TPITH
ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
Eroς ιδρύστως 1932
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου | www.anatolh.com
Αριθμός φύλλου
ιδρυτής MΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Διευθυντής ΠΟΠΗ ΗΛ ΚΟΖΥΡΗ
18.774
Σελίδα 6
ZENida 27
ΤΚαβάκας
κοοoιότικερδίζε
Τoν κερδίζεξαγνιστικά
και μόνο>
Χωρίς πιστούςοι ακολουθίες
Με τη στενή οικογένεια τα μυστήρια
TVAVOL
Προετοιμασία τοων νοσοκομείων
για την αντιμετόπιση της πανδημίας
Οι υπηρεσίες ζητούν από το
κοινό να μην προσέρχεται
Β Κλείνουν την Τετάρτη τα
καταστήματα
Σελίδα 3
Γύρω στις 100 κλίνες Προβλέπονται στο Ν. Λασιθίου
Η λειτουργία
της ΑΝΑΤΟΛΗΣ
Η λογική πou υπάρχει για νοσηλεία , δεν μπορεί
το στίγμα των επιλογν σήμερα, είναι τα μικρά νο - να συνυπάρχουν περιστασοκομεία , όπως αυτό της τικά ηλικιωμένων και ευποπάρχει πλήρης προετοιμα- Νεάπολης να λειτουργούν θν ομάδων που πόσχουν
Μπορμπουδάκη. δίνοντας
Ρεπορτάζ:
ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ ου ννονται στε να υΣε πλήρη εξέλιξη βρί - aο . aλλά και ετομότητα με μια λογική γηριατρικής από συνήθεις ασθένειες
οκεται το επικαιροποιημένο σχέδιο προετοιμασίας της 7ης Υγειονομ
κής Περιφέρειας Κρήτης
Πou εξελίσσεται σε όλο το
vnoi, ue óka ta vooOKOμεία να έχουν ρόλο και με
Enκεντρο το σενάριο γα
βνταση της nανδημίας τις
Επόμενες εβδομάδες ,
| Στο ηλαίοιο αυτό όλα
τα νοσοκομεί ανάλογα
με τις δυνατότητες που
Εχουν σε κλίνες και τμή.
ματα , θα κληθούν να nalξουν το ρόλο τους και να και με δεδομένο τον προ-Φpοντίδας καθς και με διασμού , υπάρχει και η μεφυλοξενήσουν ενδεχόμενα βληματισμό nou διατυπ την προσωρινή νοσηλεία ταφορά της εθελοντικής
κρούσματα κορονοίο .
Στο νομό Λασιθίου οι μη κλινν ,
Βέσεις που θα είναι δια Βέσιμες εκτιμάται Πως θα επισήμανση mως δεν θα πε φτάσουν ή και θα ξεπερά . ριοριστεί η φιλοξενία περι . Στην Παρούσα συγκυρία κομείο , Προκειμένου να υpουν τις 10 , με βάση όσα στατικν σε μερικά μόνο ωστόσο , δεν μπορεί να τ - Πάρχει καλύτεερη εξυπηρ
γνωρίζουμε και προετομά - ίδρύματα , η Διοικήτρια θενται σε κίνδυνο οι ευπa - τηση και με δεδομένο nως
ζονται μέχφι τρα
Αυτό nρακτικά σημαίνει μιουργούμε Σπιναλόγκες , νοσοκομεία πou διαθέτουν ναι μια διαδικασία πou δεν
πως το βάρος των nερισ . δρούμε οργανωμένα για να
pότερων κλινν θα δοθεί δσουμε λύσεις. Αλλωστε, ουσιαστικά στη δυναμικό - ται στους χρους του νοτο κεντρικό νοσοκομείο το γεγονός nως έχουμε να τητα μιας μόνο κλινικής σοκομείου .
όπου μία κλινική θα δια - αντιμετωπίσουμε μία navμορφωθεί για το σκοπό δημία, προκαλεί την ανααυτό και θα κληθεί να φ - γκαία συνθήκη να υπάρχει
λοξενήσει όλα τα nεp . ο μέγιστος αριθμός διαθέ στατικά noυ θα κριθεί Πως οιμων κλινν στα νοσοκο χρήζουν νοσηλείας
Aπό κει και πέρα 24 κλί - νταποκριθούν στην έξαρση
νες θα διατεθούν στο Nο - ων φαινομένων nou κινο σοκομείο Σητείας και αντί - νται εκθετικά
στοιχες στο Νοσοκομείο
Ιεράπετρας
Στο Διαλυνάκειο Νοσο - πως το Νοσοκομείο Νεά.
κομείο Νεάπολης θα δια - πολης θα διαθέσει όλα του
τεθούν οι 25 κλίνες που έ - τα κρεβάτια για νοσηλεία
κει το ίδρυμα .
Γ.Πρόκειται
λοκληρωμένο σχέδιο που της Υγειονομικής ΠεριφέΠροβλέπει σε κάθε No - ρειας Κρήτης εξηγεί πως
pοκομείο της Κρήτης να
υπάρχουν κλίνες και να ρετικά προσεκτικοί στον
Είμαστε προετοιμασμένου, , εξηγεί η Διοικήτρια στε τα κρούσματα και τους
tης 7ης ΥΕ Κρήτης Λένα όλλους ασθενείς .
μαζί με εκείνα που θα έ
χουν κορονοιό διότι τίθε
νται σε κίνδυνο , οι nεp πτσεις των ασθενν που
έχουν εξασθενημένο ανοσοποιητικό και μπορεί να
κολλήσουν το νέο ιό
Στο πλαίοιο των προληπτικν μέτρων για
την αποφυγή εξάπλωσης του κορονοίού , σας ε.
νημερνουμε ότι
Με τηλε-εργασία για το μεγαλύτερο Πoo
στό του προσωπικού της συνεχίζεται η λειτουρ γία της ΑΝΑΤΟΛΗΣ
Η γραμματεία και το λογιστήριο παραμένουν
ανοικτά και μπορούν να εξυπηρετήσουν τους
αναγνστες και τους συναλλασσόμενους μαζί
μας για οτιδήποτε χρειαστούν τηλεφωνικά
στα τηλέφωνα 28410-22242 και 28410-25505 ,
αλλά και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
ora e-mail [email protected] kai [email protected]
forthnet.gr.
Παρακαλούμε να προσέρχεστε στα γραφεία
μας μόνο για υποθέσεις σας Πουδεν μπορούν
να διεκπεραιωθούν ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά
Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας και ευχάμαστε να ξεπεράσουμε , όλοι μαζί υγιείς και
ασφαλείς , τη μεγάλη δοκιμασία ποu αντιμετωηiζουμε
toOMO AoY NIKOAMOY
Aa TAL OF AGIOS NIKOLAOS
A ETroNTON NEPETATKON
Η αιμοδοσία
στο 20 Δημοτικό
Σχολείο
σημειωθεί τέλος ,
πως στο πλαίσιο της ε φαρμογής του νέου σχε .
νεται για την επάρκεια ή ατόμων που έχουν χρό-αμοδοσίας του Νοσοκονιες παθήσεις Αυτό, είναι μείου Αγίου Νικολάου στο
Απαντντας σε σχετική μια πρακτική nου ισχύει 20 Δημοτικό Σχολείο που
σε κανονικές περιόδους βρίσκεται δίπλα στο Νοσοσημεινει πως -δεν δη θείς ομάδες , Αρα, σε μικρά η εθελοντική αιμοδοσία εί .
κρεβάτια που αντιστοιχούν είναι αναγκαίο να βρίσκε LIPSTICK
Προστατέψτε τους γύρω σας
BEAUTY SALON
MAKE UP
pakiyiáz
PveKO (NeoNO-PANO EATPIKO eenorPAD MAE FACE PANTING
μεία για να μπορούν ν ..
Αποφύγίτε την κοντινη παφή όταν
παρουσιάζετε συμπτματα πυρετού
και βήχα
HARREMONAL
Vanorpixwon
NPonno A TOMA ME KER MEKAETH MEMPOATAMOYI
Με αφορμή την πληροφορία που υπήρχε χθες
FACIAL THEATMENT
Περποinon προouπου
BAEGAPMET |OPAA LASH LIFTINO
Απομυγrτε την απόπτυση σε
δημόσιους χρους
| καλλυντικά
ενδεχόμενων περιστατικν
κορονοϊού , η Διοικήτρια
massage
ένα ο.
Χεμάρος 5
ΑροςΝκόλοος Κρrης
O6974744387
O [email protected]
Acxópooe Kordnev paviebou
Acuttpa taç Neumn
13.00-21.00
Napooncun & Eollaro
13.00- 19.00
Αν παρουσιάζετε συμπτματα βήχα,
πυρετού ή δυσκολίας στην αναπνοή
αναητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια
και rνημερστε το ιατρικό
προσυπικό για το ιστορικό των
μετακινήσεν σας
θα πρέπει να είμαστε εξα .
τρόπο που διαχειριζάμαWorld Health
Organization

Τελευταία νέα από την εφημερίδα