Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
IΠΩΝΓΤΑΝ
ENOIKIAZETAI
ZHTEITAI
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
skywalker
SLAROOPUI .
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
OAYMIILAE
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τρίτη 17.03.2020
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡοΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙκΩΝ ΕΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 2310-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 Ε- Ετος: 28ο-Αρ Φύλλου: 7315
28 χρόνια
Τι εξετάζουν ΥΠΟΙΚ-ΤτE -τρά πεζες
Καυτά θέματα χρηματοδότησης-δανείων
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Εκτόξευση της ζήτησης νια βασικές κατηνορίες
Τα Προιοντα σε Πρωτ
Πρότη ζήτηση
Xartyeobooio:
Arnonrikó
ÉPTODE VO KOTÇEI
28 ɛupä!
στα ράφια των σούπερ μάρκετ
Εκτόξευση της ήτησης για βασικές κατηγορίες ειδν σούπερ μάρ
κετ καταγράφει η IRI Στροφή των καταναλωτν στα online κατα
στήματα. Συσκέψεις του υπουργείου Ανάπτυξης και για την αγρά
φαρμάκου και παραφαρμακευτικν
YNOYPTEIO EPTALIAL
Έξαρση της ζήτησης σε
τρόφιμα και καθαριστικά
κατέγραε - και μάλιστα
Πρν καν τη λήψη έκτακ
των μαζικν μέτρων- η
N, εταιρεία έρευνας αγοράς στα Ταχυκίνητα Καταναλωτικά Αγαθά και στο
Αανεμπόριο .
KOINANIKHE ATOANI
ΤρΟ τΥn. Ανάπτυξης: Η αγορά έχει επάρκεια και τροφοδοτείται κανονικά
ο υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων Άδωνις
Γεωργιάδης και ο υφυπουργός Νίκος ΠαπαθαΔεν υπάρχει λόγος οι καταναλωτές να πραγμαΤοΠΟιούν αγορές Τροφίμων Πέραν από Τς
συνήθεις Η αγορά έχει επάρκεια , Τροφοδο- νάσης ότι δεν υπάρχει λόγος να πραγματοπΟτείται κανονικά , όπως σημεινει σε ανάρτησή
του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο γενικός Η αγορά έχει επάρκεια, Τροφοδοτείται κανονγραμματέας Ανάπτυξης και Επενδύσεων Παναγιτης Σταμπουλίδης. Συγκεκριμένα αναφέρει
τα εξής: <Διαβεβαινουμε τους καταναλωτές, σφαλίσουμε την ομαλότητα
ούν αγορές τροφίμων πέραν από Τις συνήθεις
Υψηλότερη
ασφαλιστική
κλάση διάλεξε
ένας στους
4 επαγγελματίες
κά, εργαζόμαστε στο υπουργείο Ανάπτυξης &
Επενδύσεων με όλους Τους κλάδους για να δια3n
denluvang
μας αζνας
Που θα υποβάλουν
αίτηση από σήμερα
έως την Παρασκευή
3 Απριλίου 2020 θα
ξεκινάει αναδρομικά
από την 7η ημέρα
μετά την ημερομηνία απόλυσής Τος
(από σήμερα και
μετά), ανεξάρτητα
από την ημερομηνία
Προσέρχονται στα
Κέντρα Προθησης
Απασχό λη σης.
(ΚΠΑ2) εντός του
6ημερου μετά τη
λύση της εργασιακής τους σχέσης,
apkei
σέρχονται οποιαδήΤεύξεις ανέργων με
ɛPya oiaKOUÇ
συμβούλους,
είναι ΠρογραμμαΤσμένες είτε Πρόκι Ται να Προγραμματ
στούν , θα διεξάγονται μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας και
όχι με αυτοπρόσωπη Παρου σία . Οι
Υπηρεσίες Του ΟΑΕΔ
Πλαίσιο
ανέργους Που έχουν
ραντεβού , στε να
προσέλθουν
Προληπτικν μέτρ
ων για Τον Περιορισμό της εξά πλωσης
του κορωνοίου και
τη δραστική μείωση
του συγχρωτισμού
στις υπηρεσίες, η
Διοίκηση Του ΟΑΕΔ
αποφάσσε τα εξής
μέτρα διευκόλυνσης
για Τους ανέργους:
1) Η τακτική επιδότηση των ανέργων
στα ΚΠΑ2.
Στόχος των νέων
μέτρων είναι η Προστασία Ττης Δημόσας Υγείας με την
ταυτόχρονη εξασφάλιση της απρόσκοΠτης εξυπηρέτησης
των Πολιτν και της
άσκησης των δικαιωμάτων τους .
ΠροΕΚτακτα
εργάσιμη
ano TOV
μειρα στήριξης
ητά ο ΣΕΤΕ
ημέρα έως και την
Παρασκευή 3 ΑπρIdiou 2020.
2) Όλες οι συνεναίτησης.
Συνεπς, οι άνεργοι
δεν χρειάζεται να
ενημερσουν
άμεσα όλους τους
Created by Universal Document Converter