Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
789-1989
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Τρίτη 17.03.2020
Α' ΕΚΔΟΣΗ
HHEPHEIA ΕΦΗΕΡΙΔΑ Ο ΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΕΧΟΗΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΩΝ
ΑΘΗΝΑ
Γλάδστωνος 5-(Πλατεία Ομονοίας ): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613
Τιμή Περ. 0,50 Ε-Ετος: 24ο-Αρ Φύλλου: 6495
Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων
0 χορωνοϊός απελεί την ανάπτιξη των ελληνικόν εξαγογν
Έργα Υποδομν για την Ανάπλαση το Φαληρικού Όομου. Διακοπή του τραμ
Κνλιγουιανές μυθμοες για διο μήνες αε Κολιίέα χα Πααιό φάληρο
Ειδικές χυκλοφοριακές ουθμίσεις θα εφαρμοσθούν από την Δευτέρα
16/05/2020 και θα έχουν διάρχεια 2 μηνν στους Δήμους Καλλιθέας και
Παλαιού Φαλήρου.Οι σχετικές ρυθμίσεις πραγματο ποιούνται στο
πλαίσιο του 6ργου <Έργα Υποδομν για την Ανάπλαση το Φαληρικού
Όρμου (Φάση Α) και αφορούν στους παραπάνω Δήμους επί της παλαι άς Λ. Ποσειδνος (συν έχεια Εθν. Μακαρίου) από την οδό Επαμειννδα ραγματοποιήθηε
έως την οδό Μωραϊτίνη, 200μ. πριν από την οδό Ι. Φιξ
Οι τράπεζες στο
μικροσκόπιο της
κυβέρνησης
Οικονομικν
συνάντηση του Υπουργού
Οικονομικν κ . Χρήστου
Σταϊκούρα , του Υπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
κ. Άδωνι Γεωργιάδη , των
τραμ από τη στάση του ΣΕΦ έως τη σταση της Αγιας Υφυπουργν Οικονομικν
. Θόδωρου Σκυλακάκη και
κ. Γιργου Ζαββού, του
Υπουργείο
Κατά τη διάρκεια της παραπάνω κυκλοφοριακής ρύθ
μισης θα γίνει πλήρης διακοπή της κυχλοφορίας του
Πότε αναμένεται να
καλυφθούν οι ελλείψεις σε
αντισηπτικά και μάσκες
Σκέπης. Να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο κατασκευής των
έργων ανάπλασης του Φαληρικού όρμου πραγματοποιείται ανακατασκευή των εγκαταστάσεων του τραμ,
Υφυπουργού
η οποία περιλαμβάνει την οριζοντιογραφική παραλλα- πρωθυπουργ . Άκη Σκέρ
τσου, του Γενικού Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολι τικής κ . Θάνου Πετρυλιά
του Ποο έδρου του
Συμβουλίου Οικονομικν
Εμπειρογνωμόνων (ΣΟE) .
Μιχάλη Αργυρού με εκπρ
οσπους της Ελληνικής
Ένωσης Τραπεζν (ΕE )
τις διοική σεις των
πιστωτικν ιδρυμάτων.
γή και το <χαμήλωμαν της γραμμής.
COVID-19
Ενεσην
5 εκατ. ευρ
στις 13 Περιφέρειες
Σύμφωνα με πηγές του υπουογείου στη συνάντηση
συζητήθηκε η τρέχουσα
κατάσταση του τραπεζικού
συστήματος, έγινε
πρτη αποτίμηση
σημερινν αποφάσεων της
Ευρωπαϊκής
Τράπεζας (ΕΚΤ και εξετά
στηκαν οι δυνατότητες των
πιστωτικν ιδουμάτων να
χρηματοδοτήσουν
πραγματική οικονομία .
Δραματική έλλειψη αντισηπτικν υγρν και ιατρικν
μασιν παρουσιάζει η χρα εξαιτίας του κορωνοίού και.
οι όποιες ελπίδες για τη βελτίωση της κατάστασης
μετατίθενται , με βάση τα σημερινά δεδομένα, για το
τέλος της επόμενης εβδομάδας .
Απόφαση για οικονομκή
ενίσχυση στε να καλυφ- της χρας , για την άμεση
θούν έχτα κτες ανάγκες κάλυψη αναγκν για την
στις Περιφέρειες της
χρας , υπέγραψε ο υπουργός
Τάκης Θεοδωρικά κος, σε
συνέχεια της χθεσινής
Πράξης
Περιεχομένου. Ο ικονομι- Πράξης
κή ενίσχυση συνολικού, Περιεχομένου.
ύψους 5 εκατ. ευρ, δίνε ται στις 13 Περιφέρειες
Την ίδια στιγμή , ο φαρμακευτικός κλάδος , προκειμένου.
να συγκρατηθούν οι τιμές , ζητεί τον μηδενισμό του ΦΠΑ
στα αντισηπτικά και στις μάσκες.Η κατά σταση στη
συγκεnριμένη αγορά απασχόλησε τη σημερινή σύσεψη
του υφυπου ργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκου.
Παπαθανάση και εκπροσπων του Πανελλήνιου Φαρμα κευτικού Συλλόγου και των φαρμακαποθηκν ,
αποτροπή της διάδοσης
του κορονοϊού COVID Κεντρικής
Εσωτερικν ,
Η απόφαση αυτή έρχεται
σε συνέχεια της χθεσινής
Νομοθετικού
Νομοθετικού
Τέτοιες συναντήσεις θα
είναι τακτικές.
Created by Universal Document Converter