Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Με ξενιστήν τον κορωνοϊό επιστρέφουν αι μεισεις φόρων
>>> ΤΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
IKONOMIKH
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990mail.com
ń Email: [email protected]
AOHNA: Email: [email protected]
ń Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 240-Τιμή Περ.: 0,50 Ε
A.O. 5685 Tpírn 17.03.2020
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ- ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :21033046 05
Τσουνάμν
ακυρσεων
στον ελληνικό
τουρισμό
ΕΟΠΥΥ:
Τ είπαν για τον Τειρεσία
>>> TɛA.
>>> Tɛk.
Τέλος οι χρονικές προθεσμίες
για υποβολή αιτημάτων
Συνάντηση για τα δάνεια στον
τουριστικό κλάδο
Ένας από τους ισχυρότερ
ους πυλνες της ελληνικής
οικονομία ο τουρισμός
δέχεται ισχυρούς ραδα
σμούς λόγω του κορωνοioú.
Σε ααρτογράφητα νερά
Οι αχυρσεις για του
μήνες Αποίλιο και Μάιο
φτάνουν ακόμα και
100%, εν στο εκοηκτικό
χοκτέιλ προστέθηκε και η
μη καταβολή από τους tour
operators και τα ταξιδιωτικά γραρεία από το εξωτερινό, των προκαταβολν
για τις προκρατήσεις.
η διεθνής οικονομία
OLxovouía
OLXOVO
Σύμφφωνα με παράγοντες
της Πανελλήνια ΟμοΚοροναϊός:
Κοροναίός:
σπονδίας Ξενοδόχων οι
τουο οπερέιτορ ζητούν από
τη μία τη μετάθεση των
προκαταβολν μέλλον και
από την άλλη μεγαλύτερες
εκπτσεις .
OAEA –
Ταλάξει στο είδομα ανεργίας
Στον τουριστικό κλάδο
επικρατεί
ανησυχία , με παράγοντες
του κλάδου να κάνουν
έντονη
Μέτοα για την προστασία της
Δημόσιας Υγείας με την ταυ τόχρονη εξασράλιση της αποόσκοπτης εξυπηρέτησης των
πολιτν και της άσχησης των
δικαιωμάτων τους λαμβάνει ο
OAEA.
Παρασκευή 3 Απριλίου 2020
θα ξεκινάει αναδρομικά από
την 7η ημέρα μετά την ημερ ομηνία απόλυσής τους ( ατό
σήμερα και μετά ) , ανεξάρτητα
από την ημερομηνία της
Σύppoνe Εnopnoεs Σύγκρονη Eλλάδα
λόγο γα τον κνουνο να
μην λειτουργήσουν πολλά
καταλύματα.
Ο τουρισμός, το εμπόριο και η ναυτιλία ειδικότερα φαίνεται
να εισέρχονται σε φάση συρρίκνωσης , μεγαλύτερης ή μικρό
τερης έντασης, αναλόγως της διάρχειας των επιδράσεων του
κορωνοίού, σχολιάζει ο σύνδεσμος.
αίτησης
Πάντως οι τουρίστες στην
Αθήνα αν και ανησυχούν
για την εξάπλωση του κορ
ωνοϊού εξακολουθούν να
επισκέπτονται τη χρα
Συνεπς , οι άνεργοι δεν χρει Όπως ανακοίνωσε, ποοβλέπε- άζεται να προσέοχονται στα
Προθησης
Απασχόλησης (ΚΠΑ2) εντός
του όημερου μετά τη λύση της
εργασιακής τους σχέσης,
αρχεί να προσέρχονται οποιαΣτο πλαίσιο των προληπτικν δήποτε εργάσιμη ημέρα έως
και την Παρασκευή 3 Ατοαναδρομική τακτική Κέντρα
επιδότηση ανεργίας , αλλά και
τηλεφωνικές συνεντεύξεις με
εργασιακούς συμβούλους.
Η πανδημία του κορωνοϊού χόσμια ανάπτυξη να επιβραδυνθεί το 2020 σε +2,4%
και περισσότερο τη λειτο - λόγω του κορωνοϊού από
+2,9% προηγουμένως, αν
και στο χειρότερο σενάριο,
ο ρυθμός μεινεται
+1,5%. HJ.P Morgan nooßλέπει για τη Δυτική Ευρπη
-3,2% ρυθμό μεταβολής του
ΑΕΠ στο 2ο σε σχέση με το
φαίνεται να επηρεάζει όλο
Ανησυχητική είναι η κατάσταση στη Σαντορίνη, με
τους τοπικούς φορείς να
κρούουν τον κδωνα του
κινδύνου .
υργία τς διεθνούς οικονομίας
μέτρων για τον περιορισμό της
εξάπλωσης του κοροναϊου κι
τη δραστική μείωση του
συγχρωτισμού στις υπηρεσίες
ιλίου 2020.
2) Όλες οι συνεντεύξεις ανέρ
εργασιακούς
η Διοίκηση του ΟΑΕΔ αποφά - συμβούλους , είτε είναι προγρ
αμματισμένες είτε πόκειτα
να προγραμματιστούν , θα διεξάγονται μέσω τηλεφωνικής
επικοινωνίας και όχι με αυτοο 0ΟΣΑ, ποιν την καταβύθτων αγορν και
Αν δεν σταματή σει η εξάπ
λωση του ιού μέχοι το
πόλεμο στις τιμές πετοελαίου
σισε τα εξής μέτρα διευκόλ
υνσης για τους ανέργους:
θα έχει χαθεί
τουριστική
τελευταίων
24ωρων , προέβλεπε η παγ
1ο τοίμηνο του 2020.
εντελς
περίοδος και οι συνέπειες
Oa cívau
1) Η τακτική επιδότηση των
ανέργων που θα υποβάλουν πρόσωπη παρουσία .
αίτηση από σήμερα έως την
Created by Universal Document Converter