Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

9oC, 14:00

15oC, 20:00

11oC - Υγρασία 60%-93% - Άνεμοι: Β-ΒΔ 2-4μπ. Ανατολή ηλίου: 06:48 - Δύση ηλίου: 18:49

€0.80

δεν θα χαθεί η μπάλα! Παρ’ όλο που ο τεμπέλικος οργανισμός μας δοκιμάζεται. Με
Óå áíáæÞôçóç áíôéóùìÜôùí Όχι
ραγδαίο τρόπο απαιτείται να βγει από την εκ γενετής νιρβάνα και να «τρέξει» οδηγίες ατομικής/συλλογικής ασφάλειας, αυτοσυγκράτησης, συνέπειας, αλληλεγγύης. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Έχουμε αντισώματα αλλά είναι
βαθιά χωμένα κάτω από τόνους άχρηστων καταναλωτικών «αγαθών» και προσχηματικών σχέσεων, ιδεολογικού μαρασμού και ατομικής εγωπάθειας. Το βλέπει κανείς στα κοινωνικά δίκτυα, όπου με το ζόρι συγκρατούνται να μην αποδώσουν στον «εχθρό» κάθε αστοχία, παίζοντας εν ου
παικτοίς το «αποθανέτω η ψυχή μου μετά των αλλοφύλων». Έτσι όπως ηρωικά γαλουχηθήκαμε από μικρά παιδιά. 3»

Τρίτη 17 Μαρτίου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5082

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΟΝΟΥΣ

ÌÝíïõìå óðßôé, ëÝìå!

Êé áõôÜ
ôá äåßãìáôá
Þôáí áñíçôéêÜ

Nocturne Corfu

ΚΕΡΚΥΡΑ. Παρατείνεται η ανακούφιση για το υγειονομικό σύστημα στην Κέρκυρα καθώς όσα
δείγματα έχουν σταλεί για ανάλυση, έχουν βγει μέχρι στιγμής αρνητικά.
Το Νοσοκομείο βρισκόταν σε αναμονή για τα αποτελέσματα
τριών πρόσφατων εξετάσεων, όπως δήλωσε χθες στο Start Tv, ο
Διοικητής του Νοσοκομείου Κέρκυρας Λεωνίδας Ρουμπάτης. Ευτυχώς, τα αποτελέσματα που έφθασαν από το Ινστιτούτο Παστέρ στα χέρια των γιατρών, ήταν αρνητικά στον κορωνοϊό.
Σελίδες 4,5,6&7>>

Δείτε το slides show στο enimerosi.com

Ðïéá ôá ìÝôñá ôçò Fraport óôá áåñïäñüìéá
Ôé ðñïâëÝðåôáé óôï ÖÅÊ ãéá ôá ëéìÜíéá
ÏéêïíïìéêÝò ðñïûðïèÝóåéò
ãéá íá äéáôçñçèåß
ï ðåñéöåñåéáêüò Ôýðïò
«åí êéíÞóåé» 3>>

Óáí ðáò óôïí ðçãáéìü
ãéá ôï óïýðåñ ìÜñêåô >>
7

Απολύμανση χθες και στο δημαρχείο

6>>

7>>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα