Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ï Ãéþñãïò
Áìâñïóßïõ
ó÷ïëéÜæåé

“ÈÝëïõìå ëßãá
áðü ôïõò ðïëëïýò
κáé ü÷é ðïëëÜ

s Óåë. 3

Êáñäßôóá

áðü ôïõò ëßãïõò”

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 4626 - ÅÔÏÓ 17ï

ΤΡΙΤΗ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

ÔÉÌÇ 0,50

ÔÇË: 24410 80888

Ανοικτά και την Κυριακή
• Θα είναι τα
Σούπερ Μάρκετ με σκοπό
να μειωθεί ο
συνωστισμός
•Σε μία προσπάθεια να
σταματήσει ο
συνωστισμός
που μπορεί να
οδηγήσει στην
εξάπλωση του
ιού

Πολιτική

Πολιτική

Η επικοινωνία του
βουλευτή Γιώργου
Κωτσού λόγω Κορωνοϊού θα συνεχιστεί
με ηλεκτρονικά μέσα

s

Óåë. 3

Ενέργειες του Δήμου Λ. Πλαστήρα
• Εεναρμονιζόμενος πλήρως με τις
αποφάσεις
και τις οδηγίες του
Υπουργείου
Υγείας

s

s

Óåë. 4

Óåë. 5

Αναστέλλονται οι επισκέψεις για το κοινό στο
πολιτικό γραφείο του
Κώστα Τσιάρα

s

Óåë. 7

Νέα μέτρα για την αντιμετώπιση του κορωνοιού
• Από τη Δημοτική Αρχή
Καρδίτσας
τροποποιείται το ωράριο
λειτουργίας

s

Óåë. 7

Διαβάστε μας και στο alithianews.gr