Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Ιδιοκτησία: 1.& E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 630-Αρ. φύλλου 17.719 .Τιμή 0,60 . Τρίτη 17 Μαρτίου 2020
Tpapeia: 0. TaBEMa 11- IOANNINA 453 33 • Tn). Kévrpo 26510 25.677, 33.791- Fax 26510 30.350 • http://www.proinoslogos.gr• [email protected]
Με πρτο στόχο να περιοριστείη εξάπλωσή του και να ιαθούν τα πρτα Βύματα
ONOMETATIH H MAXH ME TON KOPANOIO!
Ο iκγς κανοθημεράο ομάνας τυνΑτουγίυγείς μαν σαθον οόμέπιες εκδες δείγιατα εξετάστηκαν, καινούρια όμως δενπροέσψαν
μ υήλειρ φμηη Εποίυηη έγιή οΕημίρας η Κν
PΠοια καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά από αύριο
Η Ήπειρος .. αντιστέκεται ακόμη
στα κρούσματα του κορωνοϊού!
. Καθημερινά νέα όπλα
στη μάχη κκατά του Κορωνοού p .
χνε η Ελληνική Κυβέρνηση σε
μα προσπάθεια να εριοριστεί η
εξάπλωση ης νόσου και να μην
επαναληφθούν και στην Ελλάδα
φανόμενα όπως συτά που βινει
n hralia ka n lanavia.
Δήμοι, οργανισμοί, δημόσιες υπηρεσίες και φορείς εντείνουν τα
μέτρα πρόληψης μπροστά σε ενδεχόμενο ξαφνικής διασποράς
Μ. ΕΛΙΣΑΦ: Να αποδείξουμε ότι σεβόμαστε τον συνάνθρωπόμας. . .
Κρατάτ γερά ουλάχστον μέχρι στηγμής η περιοχή μας
όσον αφορά στα κρούσματα Του
PENOPTAZ
Χθες στη λίστα των κρουσμάτων προστέθηκαν άλλα 21 φάνοντας συνολκά τα 352 επβεβαωμέ
να , χωρίς να μπορεί να υπολογιστεί
ο αpιθμός εκείνων που έχε προσβληθεί και έχι ήπια συμπτματα.
Το Εθνικό Σύστημα Υγίας με
τους γιατρούς και το νοσηλευτικό
προσωπικό δίνει ππάνα μάχη για να
αντμετιωπιστούν τα σοβαρά περστατκά , καθς μέχρι χθες Το απόγευμα ουνολκά νοσηλεύονταν 65 αPENOPTAZ
ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
AHMAPXEIO
Από αύριο pολάν κατεβάζουν τ
; σε μια ακόμη προσπάθεια της Κυβέρνησης να αποτρέφει
Την διασπορά του κορωνοού και mpεταpouή
κορωνοίού, καθς, με βάση την έ.
ως Τρα πληροφόρηση δεν .
χουν υπάρξει καινούρια πέρα σπό τα δύο που έγναν γνωστά ης
προηγούμενες ημέρες Κ αυτό
εμπορικά κατιστήματα,
της Βλλάδος σε rαλία
------------ ---------Μεθεσυοβροδή cπέpon ης Εηoios
Μόνο τις Κυριακές θα
τελείται θ. λετουργία
σθενείς σε νοσοκομεία τηκ Αθήνας ,
της θεσσαλονίκης και της Πάτρος ε
των σποίωναθξαυτν είναι δια συληνωμένο στη Μονόδα Ενταηκής Θεραπείας , Ο αγνας όλων ε,
ναι να περιοριστούν τα σαβαρά
κρούσματα, στε να μπορέσουν να
ανταποκpθούν οι δομές Υγείας , στο
Επόμενο στάδιο mου ο εmoτήμονες
εκπμούν ότι θα πολλαπλασαστούν
Φωτογραφικές αποδείξεις
Τα Γιάννενα ασυμμορφθηκαν
με τα μέτρα προστασίας μας!
EvrElvouw Ta pérpa mpooraalaç amd Tov
κορωνοό οι Δήμοι σε dλη ην Ήπειρο με
mpáro Tov Afpo laavwraiw, allá Kan
διάφοροι δημόσο οργανομοί και υπη
ρeoές Στην ένοετη φωτό οΜ Βισφ.
. Την απόφαση να αναστεί.
λει όλες ης λατρευτκές συνά.
ξεις , εκτός ων κυριακάτικων
θείων Λετουργιν , οι σποίες θα
Ελούνται κανον 11η σελ
παρά rο Yεγονός όn Εξετάστηκαν
δεκάδες δεήγματα τα οποία στάλ
θηκαν στο Πανεπιστημακό ΝοσοKourio Oroaalovíkns.
Παρόλα αυτά , ο κίδυνος οποια-|
δήποτε στιγμή να προκύψε διασπο
: ρά του ισύ Τόσο στα Γάννενα όσο
και στην υπόλαπη Ήπειρο με δεκά δες ή και περισσότερα κρούσματα εναι ορατός r' αυτό Τόoo a Τοπικοί λξη Του κορωνοίου
Δήμοι και ο δομές Τους, αλλά και οργανισμοί και δημό ΦΛΑΣ
• EE pueaι οσθενείς κι εκείνου που θα χρή , : μούς κορωνοί
ζουν νοσοκομεκκής περίθαλψηκ. ού κινούνται ο
Hmeparrç, or O
ποίoι στην πλε
opnpia roug É
youv ouppop
φωθεί με ης υ.
ποδείξεις Των ε .
δικν που ζη Τούν πτριορσμό
Twv peraKIvjoeων και φυσικά a.
τοφυγή Των συ , ναθροίσεων . Η
Εικόνα rωv άλ.
Aon modúfouwv
δρόμων-2η συλ
Npoç ti n olwní;
Ηδη άρχαν να εφαΡ 11η σελ
. Κατά γενική κτμηση των εmστημόνων έχουμε εισέλθει στην
κρισμότερη περίοδο για την εξέ
Ση ίστα
Νέοσχέδιο εποσpού σταχωριά της Βορείου Ηπείρου
Αλβανο-Τουρκικός ιός
στα βόρεια σύνορά μας!
> 30.000 μουσουλμάνους μετανάστες εγκαθιστά ο Ράμα .
TUN Tepioxúv onç o
στηκαν κρούσματα + 11η σελ
11n oek.
Ebxav násı yıa npóypappa Erasmus+
Φοιτητές του Πανεπ. Ιωαννίνων
αποκλείστηκαν στην Ισπανία!
.Κι εν η ε.
πέλσση Του κορωνοίού μονοπυλεί
παγκοσμίως Την επικαιρότητα αυτή
την περίοδο , κα
θς πρόκεπα για
πρωτοφανή υγειo νομική κρίση , .
ντονη είναι η ανησυχία στους ΒoPEIonTEipwrIKoús
κόλπους , μετά την
Χeeς ρα 12 μ. πεζ δρομος Μελανίδη
(τίσω ατό την Πριφέρεια Ηπείρου)
Ετα Γάννενα όπως κατααγγέλλουν καταναλωτές
Επιστολή Πρύτανη προς ΥΠΕ για τον επαναπατρισμό τους
Hαισχροκέρδεια πάει <σύννεφο
για αντισηπτικά υγρά-μάσκες
ArroKAroptvor omv
Ισπανία, η οποία ανιμε
Tumiki idrafrepa aoßapd
προβλήματα λόγω Του κορωνοίού, βρίσκοντα είκοση φοτητές Του Πανεπ
στημίου Ιωαννίνων, καtyouv
or aspowopicis wrjonig
2υpρος κα απo την συγκε Kpyutvn xúpa
Με κατεπείγουσα επιστολή του
V miteuλαρ σην rοu τος A η ατη φαλατοκείτα η κατάταση
απόφοση ης Κυβέρνησης Ράμα
να δεχτεί 30.000 μετανάστες από
την Τουρκία στην αλβανική επκράτεια.
Η συμφωνία συτή με τον Ερντογάν σύμφωνα με τα διάφορα δημοσιεύματα μπορεί δήθεν να παρου σιάζται ως ανθpum- -11ησελ
. Σε Οδύσσεια, έχει μεταιρο
maί για τη συντραπκή πλειοψηφία
Του κόσμου η εξεύρεση αντσηπτ
κν υγρν, Τα οποία έχουν καταστεί πλέον ως είδος πρτης ανάγκης για ην πρόληψη Του κορω
A Sink
nEpupepemiv sgnpepibun
GER.12
λος Αλμπάνης ζηνάει τον επαν πατρσμό των φοmτν α στοίαι
Ετεριν Ννοού. Χθες ο Υmουργός Ανάπτυξης Αδωνις Γαωργιάδης ανακοίνω στ όπ μπαίνει πλαφόν τρία αντισηπκά ανά καρότσι 11η σελ
προς Τον
KO Aevõia o púravng Tpiavrápuk Bpioxovrai ony lona-- 11n ara
ΑΝΑΔΡΟΜΕΣ
Διαπιστσεις .
Η Παναγία στο Νησί και
Ιδεοληψία , λαϊκισμός , ανοχή
και έλλειψη παιδείας .
Anó Tov lareró EÚAAoyo Isavvívav
ο Γκέκας στην Πλατεία!
> Γράφει ο ΠΑΝΝΗΣ ΣΑΪΝΗΣ Δρ.
Οδηγίες λειτουργίας
των ιδιωτικν ιατρείων
> ράφει ο ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ομότμος καθητής Πανεποτημου Κoaνήνων
Εξέτσση περιστατικν μόνο μετά σπό ηλεφωνικό ραντεβού
Μοριακής Βιολογίας Πανεπ. uaννίνων
. 1813, Μονή Αγίου Παντελεήμονος στο Νησί
ιδιόχειρο σημείωμα του Ηγοuμένου Ανανία, στα n .
ριθρια του Μηναίου Οκτωβρίου:-Σεπτέμβριος 23
ημέρα κηρησκή ηρθαν δήο Τουρκη στο μονοστηρ
στα κενουργια εκαθισαν να γλεντισουν ο ενος ητον
γκεκος κε ο ολος αρβανητης κε εμεθισον αό Το ρακη κε εμαλοσυν
κε τελος παντων εβγαλε ο αρβανης rο yαταγoν κε εοφαξε τον γκε ,
κον εις Τονλεμον απεθανε κι ετραβισαμεν φοβον αρκετα κοι η κα . Ο ατρικός Σύλλογος boav.
: vίνων μετά τις TAευταίες 4λίεις
: στο μέπωπο ης πανδημίας από
TOV Kopuvoio COVID-19, pE aiσθηση ευθύνης απένανn στους
συναδέλφους ιστρούς στου υ.
παλλήλους Των ιατρείων Του ,
στις οικογένειές ouς και στους
συμπολίτες , με ανακοίνωσή rου
(ην υπογράpouν η Πρόεδρος
Σταυρούλα Τσάρα -11η σελ
9 Aναλύοντος ην ελληνική κονωνική πραγματ
κότητα, δεν δυσκολεύετα κανείς να εντοmίσει φα
νόμενα, τα οποία ανοδεικνύουν εpφανς στερεότυπa, nooγένειες και, γενικά, συμπεριφορές , που
έχουν πογιωθεί στην κουλτούρα του Ελληνα noλ
m . και όχι μόνο , και τα oποia εκδηλνονται με aισθητή συχνότητα
στην καθημερινότητά του .
Από auά τα φαινόμενα κρίαρχη θέση κατέχουν εκείνα πoυ δεη
ματικά και συνοπικά θα σταλιάσουμε στη συνέχεια . Καταρχάς , η
δεοληψία και ο λαίκσμός είναι οι εοκεμμένα ανειλικρ- ησελ
εθοψαν εις Το μετζητη λεγομενον ναματζακ κε εεγραφα τη σελ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα