Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
KudiKóg: 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
TOIIIKH
Ο Δημοσιογράφος
HOu ayana
τον τόπο του
Πρenει να ξέρει.
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ειoιτήτης Εκόης , Δαθυτής ΒΑΣ ΣΕΡ3tg So -M φύλwi1 17 Τμή 450 ωμό Ε)pmpΑυμακή 145 Εeτriα 202
ANAMENETAI NA ANAKOINQOOYN TIE ENOMENEE QPEE
EA MIO
AYETHPA METPA
NA THN ANOTEMEEMATIKOTEPH ANTIMETRNIEN TOY OONIKOY IOY
έα , ακόμα mo Πonitεία .
συστηρά μέτρα Μιμούμενοι , ό,τ έκα , σης κα. noanof ξεχύθη .
οναμένεται να ναν nριv ano μερικές καν σε κοφετέριες και
NovaKorvweov
τρα , κέντρο δι0οκέ6 .
ος εnoμενες φρεc κο- onτες της γε- ταβέρνες , εκμεταλ .
ς inou t .Λευόμενοι τον κοnό και .
φθοσε να μετρά noνω pό , αγνοντος το μήνυ.
νεκρούς σnό μα του Υnοuργείου "Μέ.
θς όηως διαnιστνεtai Kolnusprva, nonMol and 1.000 VEKO
συμπολίτες μος δεν τον κορονοίό) , και εν νουμε Σπitr
συμμορφνονται με ό έχουν κλείσει σχοnεία,
σα έχει ανοκονσει η κινηματογρόφοι , θέα .
rovegea or eA.
Σε στενό κύκλο
Την ευρύτερη κατωνόηση της κρισιμότητας της κατάστωσης
| Η ορκωμοσία της νέας Προέδρου της Δημοκρατίας
Αικατερίνης ΣακελλαροπούRou
Σε σχέση με την ΠΑΝΔΗΜΙΑ
από τον Κορωνοϊό
Λόγω μέτρων προστασίας από τον Κορωνοϊό
Eε στενό κύκno pοunuτν αφu
patouv Ka Koheouavuv disErixen
nv NapaoKeun to npai n taheti opκωμοσίος τκ νος npotδpου της Δ
μοκρατίος Ακατερίνη Σακελλapo nounou Noγω tων μέτων rpοστοο
| aiτά απενυνόμενος α ολόιaηρφο ιpό μας ο lτρικός δύλλογις Πρέεας
ο κτρικός ΣUAnoyoς Πpέβεζος anεuθύ
νεται npoς ohoκnnpo to Νομό Πpέβζος με
|οκοnό τrν ό00 το δυνατό ευρύτερη κατ
νonon tης κρισιμότητος της κατόστοσης σε
Ecion με τν eninμίa . ΠΑΜΔΗΜΙΑ anό τον
Kopuvolo covid-19 eveze en r.
Oc anó tov Kopuvold.
Ψευδής Πληροφορία
για επιστράτευση. .
BAR KAS
.OPE RTIRS
Μεγάnn oνoστάτωση σε nonnous EAmveς
npoκaneoαν ο nnnpoφορίες nou διακνού .
vtai péow social media Ka opiouévov epapArchitecture | Construction | Real Estate
ΖΗΤΟ ΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ
CIA ANTINAP OXH
www.barkasproperties.gr
E 26820 28106 A 6947 992258
ΜηάρκαςΙ Δηλ. Πoλιτικός Μηχανικός
eTOU 131Dot8r7a (Tolráy notop)
μογν anoστολής sMS και φωτογραφιν ότ
öneev enikerta n évopen eniorpáteuanc