Πρωτοσέλιδο Αγώνας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κορωνοίός:
"Μένουμε Σπίτι"
- Η καμπάνια
του υπουργείου
Υγείας
KAOHMEPINH
E OHME PIAA
OPAKHE
LABBATO 14 MAPTIOY NN AQ. qốior 32- Eroç: 37, 1,0 EYP2 -0 MAKENONIE 4 NIM ZANEI 150I
MENOYME
http://www.agonas-gr e-mailI: agenasxanamail.com- TEKTIKG kog sn: EIHEE KRA. KATA 1858
ΞΑΝΘΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ:
"μεση τρμηήεια α μέος του δήμου Βάύθης
uarogaquazevtizoó xau
ατιωγεφιαχεντικον και
ατολιμαντικού ολικού
Née xauxána "géxe" anó o vrongycio Yyeias με στίo τον περορσpό εξάπλωσης του κορο
νoloύ . "Μoυμε onirι' είvo, το σύνθημα της εx
ongatriug.
ΣΕΛΙΑΑ
να δοθεί σε οικογένειες ευπαθν κοινωνικν ομάδων
και σε υπερήλικες συμπολίτες μας"
ΝΕΟΣΣΟΣ
ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ!
Η Δημοεική να δοθεί σε οοωγένειες ευπαθν κνατκν ομά Πaράτεξη Εάν . δον καθς και σε υπερήλικες συμπολίτς μις
θη για ΟΛΟΥΣ
χαταΒέτει πρότα. ουσιαστικά στη μάχη ενάντια σε αυτή τη μεγάλη
on zeoç to Arj- vyelovopizrj xan xoevuVizrj doxipaoia nou negvá
μαρχο Εάνθης σήμερα ο τόπως μας, θα μεισει eστω και σε ένα
και το Δημοτικό μθμό ηην πεχιία εξάπλιηη του επικίνδυνου αυτού
μας Συμβούλιο, ιού και Βα καλψει υγειωνομικά κοινωικές ομάδες
για άμεση προμή-mou αδυνατούν να προμηθεντούν τα αναγμαία αυτά
θεια εκ μέρους υλιωά, εία λύγο δυσμενν οκονομικν δεδομέτου Δήμου Εάν . νuw , είτε λύγο μονεχκότητας ή αδυνεμίας νη επi - ό της Ροζunkx Φλαμνγκίις, cπtprκε στα 30 noια η 1 θης ιατροερμα . ourpθούν κατωστήμαα ος περοχής wuς προr - μεφα
irpdpei
ο Στέλιο Αροενίου
H Eionon, to yeyovdc, ta
nOvta ona.
Η πρότή μας αυτή νωμζοιμε όι θα συιμβάλει,
Εμηνος ηenupyων , ano.
τους nρτους nou μας np0uγια να nopομείνουν μέχρι να
nspoosi to KonOKoipi, netats
nάo onό τη Βιστιωνίδο , έστκΗGE tv nooooxh tou oto nenpiΞΑΝΘΗ
ΓΑ ΟΛΟΥΣ
ΣΕΛΙΔΑ 9
χεντικού και ατολεμανικού υλικού , προατιμένου μένου να t προμηθεντού,
EAIAA 3
Η Θεία Κοινωνία
Ανακοίνωση
Δήμου Ξάνθης
για αθλητικές
2 Α καταστά σεις
και ο κίνδυνος μετάδοσης
του κορονοϊού
( Γράφει r. Κομνηνό
Πολuς όγος γίνεται τεδευταία , για τον κίνδυνο μετάδοσης του
κορονοίού , μέοω της
θείας Κοινωνίας
Έτσι θυμήθηκα
την Προ 15ετίος εn
στολη μου , Προ τον
τότε Αρχιεnίσκοπο
Εnnάδας μακαριστο
ZEAIAAS
SUNLIGHT
ΕΚΤΑΚΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙ ΗΣΗ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ
Η oupeis ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLICHT AΕEE διανύει δονομκά
y pim ms denerie env sirvn) Kan Sev ayope
aysbaacoveag napáryovtas an daviuovra, tutopies nu
Peopurov porlve Kn Kuravainnsi, spupuoyi H
SUNLIGHT Gutukyetn ep petato DON Kopupalov
apαγαγoν προτων κα συσημταν νέpoς στον κόσμο.
ερoοepoντ oiorpαμς λίσες σε τεμε με Μp υνε
ατοιττστις ότος Βικμιμαo. Epοδωστική Λυσ ωm Mtοropε
THeTovwieg. Katunrees. IArpopope Epyo Yroloun, Kan
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ | Χριστοδουh .
& ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Γ.Ε.ΜΗ.
Eίχα δητήσει τότε .
με Πολύ ταπεινότητα, να εξετάσει η εκκλησία την
aλλayn του τρόnou μετάληφης της θείας Κονω2EAIAA 3 viac.
EAIAA 2
Ιpo ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ
με τον κο0ονοίό
To 80%
"Darty
Ero zlaimo avirmn T ipeenpionirev me eroveie
Eihuri va nponiáfin Mzis y te tpia Maetnpire Ahieu
TO pyoenunioe ono Neo Ofo Eeven
Entrunte Hosoivra
Πtvpo Μηυτw ΛΕΙ ή ΤEΙ (Μωνολόγου
Hεxρoίόι τpoί ηpopνoκν Ευmμotο
Kaiij yvian AunoCal 3D
Αατηmότμε ρήσης ΗΥ 05 oila. SAΡ ί
ATLAS FILTRI
O instapure
"Éxove"
Τις εξόδους ,
To 71%
dev Béle.
dade ERP System)
SINCE PS
Doulton.
AQUAPHOR
Eumapia ero fuourgevaxó agbino
Εμπιρα ημεκτροιά κολάμετα
Eunapia ee pravakrpai tor Vileation Shock tests
Auveróru utliov
water filtera
ΖΟΛΩΤΑ ΑΕ
Herni onaten.
AvoryonotKÓ ROKITO anobogiv
uvaasé Kan örgaongmnó maplakiov apyocia;
να κοιννήσει
Auvetoeetu eas
ΜIX. ΚΑΡΑΟΛΗ 91, ΞΑΝΘΗ 2541106020
Anoanoli Bonpopiv: cmail: [email protected] gr
ZEAIAAI

Τελευταία νέα από την εφημερίδα