Πρωτοσέλιδο Πριν:Recognized text:
Συνέντενξη
Επιχειρηματικό
αυθαίρετο
στο κέντρο
της Αθήνας
Κινητοποίηση
Περικλής Παυλίδης
καπό τα κάτων
Πόλεμος και κεφάλαιο
γεννούν την προσφυγιά
πρωτοβάθμιων
σωματείων
> σελ. 15
> oɛl. 18
> σελ. 11
>Εφημερίδα της αντικαπιταλιστικής κομμουνιστικής Αριστεράς
www.prin.gr
> ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
ΕΤΟΣ 290 ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 1.466
9" 771109
121118
Η ζωή μας
ή το χρέος τους
Αγνας-αλληλεγγύη
ενάντια στον ιό
Όταν οι καπιταλιστές θέλουν, οι
πολιτικοί και οι τραπεζίτες λένε
κθα κάνουμε ό,Τι χρειαστείν,
όπως ο Μάριο Ντράγκι, ως
πρόεδρος της ΕΚΤ Το 2012.Έτσι
και οι εργαζόμενοι τρα έχουν
μια απλή απαίτηση: Να γίνει
ό,ι χρειάζεται για να ενισχυθεί
και αναβαθμιστεί τρα το ΕΣΥ.
Να ενισχυθούν άμεσα με τα
αναγκαία όλοι οι εργαζόμενοι,
οι φτωχοί και οι αυτοαπασχολούμενοι που δεν μπορούν να
εργαστούν . Δωρεάν παροχή των
μέσων προστασίας, όχιστους
μαυραγορίτες. Τέρμα στα ματωμένα πλεονάσματα, απειθαρχία
στα ευρω-σύμφωνα και στην ΕΕ
παύση πληρωμν και διαγραφή
του τοκογλυφικού χρέους .
του κέρδους
Πρόσφυγε
πείγουσα ανάγκη εφαρμογής ριζικν
μέτρων για την Πρ0στασία τns υγείαs και τηs
ζωής των εργαζομένων και
του λαού από την πανδημία
του κορονοϊού και την επιδρομή
του κεφαλαίου. Κυβέρνη ση και ΕΕ
προωθούν κλίμα φόβου, ατομικού
ανταγωνισμού και Προσωπικής ευθύνηs,
στηρίζονταs κυρίωs τis μεγάλεs επιχειρήσειs.
Στην καραντίνα θέλουν να βάλουν τα εργατικά
δικαιματα. Απεναντίαs, χρειάζεται άμεσα μεγάλη ανάπτυξη του δημόσιου συ στήματοs υγείαs , καθs και ενίσχυση
εργαζομένων, ανέργων και φτωχν λαϊκν στρωμάτων.
Για μια ακόμα φορά, χρεοκοπούν κοινωνι κά οι νόμοι τns
αγοράς , αποδεικνύεται πόσο βαθιά άρρωστ0s είναι ο
σύγχρονοs καπιταλισμός. Μπροστά στην απειλή μιαs
ταυτόχροvns υγειονομικήs, οικονομικήs και κοινωνικής κρίσns, n ελπίδα βρίσκεται στον συλλογικό
αγνα, στην αλληλεγγύη και στην Πάλη για την
αντικαπιταλι στική ανατροπή, για μια κοινωνία
στην οποία η υγεία, η εργασία και η ζωή δεν
θα είναι εμπόρευμα.
Καταλύεται
το δικαίωμα
στο άσυλο
Αυθαίρετος αποκλεισμός
από το άσυλο πλήθους προσφύγων με τον. 4636/2019 .
Απεργία των εργαζομένων
στην Υπηρεσία Ασύλου. Οι
εθνικιστικοί μύθοι για το
προσφυγικό . Προς νέα χειρότερη συμφωνία ΕE-Τουρκίας.
Μέρα αγνα κατά ρατσισμού
και πολέμου η 21η Μάρτη.
>>> oel. 4, 1O, 16, 20
>>> σελ . 3,5, 8-9,-13, 21