Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Το Παρόν:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ:
Ρίχνει τις αγέφυρεςν με Ελλάδα καιι Ευρπη
ΣΕΛ. 10
για τα κόκκινα δάνεια
. Δεν δεχόμαστε καμία εξωδικαστική ρύθμιση ούτε Προστασία της Πρτης κατοικίας!
Εμείs αποφασίζουμε
Εκβιάζει τουs Πάντεs ο Ερντογάν
με αθερμόν επεισόδιο
ΣΕΛ. 6
Είναι ρα για αποφασιστική απάντηση από Ελλάδα και Ε
TO IIAPON
us Kupraris
ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
AP. OYA. 1.428 - EYPO 2• Www.paron.gr
Ο κορονοϊός εξευτέλισε ακόμη και την υπερδύναμη, την Αμερική
Δεήσεις να έρθει γρήγορα το καλοκαίρι .
ύσκολεs οι μέρεs που
Αέρχονται ο εισβο-ΘΑΡΡΑΛΕΑ
λέας δεν δείχνει να υποχωρεί Αντίθετα, επεκτείνεται όπου εξακολουθεί να υπάρχει Ένα θέμα που θα Πρέπει να το κουβεντιάσει
Πρόσφορο έδαφ0s, εκεί όπου δεν έχουν παρθεί τα κατάλληλα μέτρα . Και όσο ο κορονοϊός δεν υποκύπτει τόσο θα κλείνουν όχι
μόνο εστιατόρια αλλά ακόμα και Εκκλησίεs.
έχει γελοιοποιήσει τα Πυρηνικά και τοUs εξοπλισμούs όλων των μεγάλων δυνάμεων.
Δεν υπάρχει περιοχή του πλανήτη όπου
να μην έχει μεταδοθεί ο ιόs. Με τον αριθμό
των νοσούντων να αυξάνεται μέρα με την
η ηγεσία τns Εκκλησίαs με το Μαξίμου, όχι Παντοδύναμη Αμερική να κλείσει τιs Πόρτεs ημέρα, χωρίs. διακρίσειs αν είναι κάποι0s
πλούσι0s ή φτωχόs, με κάποιοUs όχι απλs
σομεν, όπωs Ποτείνουν εκείνοι Που θέ- ρονοϊός σε όλες τIs Πολιτείες τns, δείχνει Πό - αφελείs αλλά ηλίθιοus να λένε ότι τοus Πλού . Η ζέστη, ο μεγάλος εχθρός του εισβολέα
Toy MAKH KOYPH
Το γεγονός και μόνο ότι αναγκάστηκε η
Βέβαια με ύφ0s cαποφασίζομεν και διατάσστην Ευρπη, για να μην εξαπλωθεί ο κολουν το γκρέμισμά τn .
σο άτρωτos είναι ο εχθρόs, Που μέχρι τρα
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2
Χρωστάει Πολλά
ο τόΠ0s μαs
στον Προκόπη
Παυλόπουλο...
Κρίσιμο τοεπόμενο
δίμηνο - Σαρνει τα Πάντα ο κορονοϊός
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ
| αρέδωσε την Παρασκευή ο Προκόπηs Παυλόπουλοs στη διάδοχό του, την κυρία Αικατερίνη Σακελλαροπούλου, το αντατο αξίωμα
τis χραs , την Προεδρία
τns Δημοκραίαs. Αξω μαστο οποίο έδωσε πνοή
και ΟΥΣΙΑ, εν καθημερινή ήτανη παρουσία
του σε κάθε γωνιά τns
χραs τα πέντε χρόνια
τns θητείαs του . Πάντα
Παρν ήταν και στιs χ
ρεs Που αποφασίζουν
για εμάs , για το αύριο
τns Πατρίδαs μαs . Δεν
ήταν απλs ο τύποIs
Πρόεδρ0s τns Δημοκρατίαs. Είχε λόγο για τα καίρια εθνικά μαs θέματα και τον εξέφραζε δημόσια αλλά και στιs συχνές συναντήσειs του με τουs
ηγέτεs άλλων χωρν , που έχουν αποφασιστικό
ρόλο . κθύμιζεν , επίσns , στοus γείτονεs, με Πρτο τον τούρκο ομόλογό του , τιs κόκκινεs γραμ μές , τα κυριαρχικά δικαιματα τηs Ελλάδαs και
τns Κύπρου μαs , βάζονταs Πλάτη σε εκείνες τis
Βουλιάζει η οικονομία, μαύρα τα μαντάτα για
τον τουρισμό, όπου απασχολούνται 1,5 εκατ. Έλληνες
Κινδυνεύουν με λουκέτο χιλιάδες επιχειρήσεις
Σε αυτορρύθμιση Προχωρεί αύριοn Εκκλησία
2,5 δισ. ευρ μέχρι τρα το κόστος
Κοτά στη φτιόχεια
0 39% των νοικοκυριν!
ραγδαία εξάπλωση του κορονοίού και
ΠΟ Πανικόs nou έχει ήδη προκαλέσει
σε Παγκόσμιο επίπεδο συνθέτουν το χειρότερο σενάριο. Και το ερτημα Που τί
θεται είναι:
Πόσο θα αντέξουν οιΕλληνεs μετά από
10 χρόνια Μνημονίων , κατά τη διάρκεια
των οποίων έχουν στερηθεί τα Πάντα και
έναs θεός ξέρει Πs κατόρθωσαν να μεί
νουν όρθιοι; Ερτημα Που αποτελεί και
το ζητούμενο μιαs έρευναs του 0ΟΣΑ.
Το καυτό ερτη μα αφορούσε τα Ποσά
Που δαπανούν για στέγη τα νοικοκυριά
με χαμηλό εισόδημα . Η χρα μαs βρί
σκεται στιs Πρτεs θέσειs με Ποσοστό
38% έναντι 17% ου είναι ο μέσ0s όρ0s
στον OΟΣΑ. Το δε Ποσοστό Που ζει σε
συνθήκεs σχετικής φτχειαs στην Ελλάδα φτάνει στο 14% , με το αντίστοιχο Ποσοστό στον ΟΟΣΑ στο 12%! Και αυτό το
14% των νοικοκυριν θα έμπαινε στην
κατηγορία τns φτχειαs αν έμενε χωρίs
εισόδημα για τρεις μήνεs!
Το μέσο εισόδημα των νοικοκυριν
στην Ελλάδα είναι 16.280 ευρ, στον δε
0ΟΣΑ 24.679 ευρ, ήτοι κατά 50% με γαλύτερο. Η ακίνητη περιουσία των ελληνικν νοικοκυριν ανέρχεται στα 82.409
ευρ έναντι 142.024 ευρ στον 0ΟΣΑ
Σελίδα 8
Τελικά,
μάς έφερε τον κορονοϊό;
μήπως n Εκκλη σία
Οργισμένη αντίδραση του Αρχιεπισκόπου
Ιερνυμου: Κάποια δήθεν ελιτίσικα κέντρα
θέλησαν να μετατοπίσουν δολως τη συζήτιση
διότι αυτοσυντηρούνται ή δικαιολογούν την
ύπαρξή τους από διχαστικές λογικές, οι
οποίες τορπιλίζουν την εθνική συναίνεση
και ομοψυχία, Που η Πατρίδα μας, αυτές τις
στιγμές , έχει τόσο ανάγκη
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2
ΑΠοχαιρετά τουs
αδικαιωματιστέSν και τουs α53)
Στροφή Τσίπρα
στην Προοδευτική
Παράταξη
υτό φτάνει στο σημείο ρονοίόs και θα φταίει εκείνοs
να σκεφτεί κανείs βλέ nοντas τοκλίμα Που καλ
λιεργείται από κάποιουs, με
Πρτουs τοUS Πολτικούs μαs ,
και μάλιστα και από κόμματα μέτωηη επίθεση κατά τηs ΕκΠου έχουν κυβερνήσει, οι
οΠΟίοι στρέφονται κατά τns
Εκκλησίαss επειδή δεν βάζει
λουκέτο στουs ναούs και ισχυρίζονται ότι πρέπει να μπει
σε καραντίνα η θεία Μετάληψη, γιατί από κει θα κολλήσουν τον κορονοιό .
Βρήκαν τον εχθρό . Να,.
αν κάποι0s κοινωνήσει, θα .
εισβάλει στο σμα του ο κοAs
Που μετέλαβε τη θεία Κοινωνία. Επομένωs , Πρέπει να
μπει λουκέτο στουs ναούs .
Και πλέον ξεκίνησε μια ολοΣΕΛ. 10
κλησίαs , με τον ισχυρισμό ότι
θα φταίει για όποιον Πιστό . .
κολλήσει τον ιό στον ναό , όπου
Πήγε για να προσευχηθεί και σήμερα . Η Εκκλησία, λοιπόν, στο .. απόσπασμα, θα γεμίσει n χ
να κοινωνήσει. Και ο Πιστός ραμαs θύματα του κορονοϊού. Να δεχθούμε πρos στιγμήν ότι έτσι
Πηγαίνει στην Εκκλησία χω - θα ίνει . Μόλις προχθές η γερμανίδα καγκελάριοs Ανγκελα Μέρρis να Προσδοκά κάποιον διο- κελ δήλωσε ότι ααν δεν αλλάξει κάποια από τis βασικές Παραμ ρισμό, κάποια άδεια , Π.Χ. για τρουs , Περίπου το 60% με 70% του Πληθυσμού τns χραs θα
ταξί , και ό,τι άλλο τάζουν οι προσβληθείν . Μήπωs και για αυτά τα εκατομμύρια που θα νοσήΠολιτικοί στουs Ψηφοφόρουs σουν φταίνε οι εκεί ναοί; Δεν είδαμε κανέναν από αυτούs τoUs
τουs , κάτι Που γίνεται μέχρι
Γεννηματά: Πάνω από όλα
Προέχει η ανθρπινη ζωή
Η Πρόεδρos tns Δημοκρατία
δίνει το στίγμα τns
ΣΕΛ. 10
Γράφουν σήμερα στο ΠΣ
0 φόβος πάνω από τον πλανήτη
Του ΚΩΣΤΑ ΜΕΛΑ
Επιβουλεύεται η Τουρκία
την εθνική μαs κυριαρχία
Σελ. 5
ΣΕΛ. 4
Ρεαλιστικές ή κατευναστικές οι πολιτικές της ΕΕ
έναντι της Τουρκίας; Πού οδηγούν;
Του ΧΡΗΣΤΟΥ Θ. ΜΠΟΤΖΙΟΥ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 14
Ανεξάρτητη ενεργειακά
Σελ. 6
ΟΓ. Σανιδάs, Εισαγγελέαs Αρείου Πάγου ε.τ , αΠοκαλύπτει η Ελλάδα χάρη το τερματικό LNG
0 μεγάλος σχεδιασμός του Ερντογάν για Ελλάδα
και Κύπρο
Του ΠΕΡΙΚΛΗ ΝΕΑΡΧΟΥ
Αυξάνονται και Πληθύνονται
κατά 85 οι Πρόεδροι Εφετν
τns Αλεξανδρούποληs
ΣΕΛ. 7
Σελ. 7
Κορονοιού συνέχεια
Του ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΑΔΑΜΙΔΗ
Σελ. 8
<Πολλά έχουν δει τα μάτια μου ,
μα αυτό μου φέρνει τρόμο >
Του ΑΝΤΩΝΗ Π. ΑΡΓΥΡΟΥ
Με σχέδιο του αλβανού πρωθυπουργού
Αρπάζουν τιs περιουσίεs
των Ελλήνων στη Χειμάρρα
. Χλιαρή η αντίδραση
τms κυβέρνησns Mητσοτάκη
ΣΕΛ. 10
Σελ. 9
. Η αξιοκρατία έχει μπει στο Περιθριο. Προάγονται
αακόμη και οι αδιάφοροι και οι ράθυμοι αλλά και κάποι
Που έχουν προβλήματα Ψυχικής υγείας!
Οικονομική κρίση: Μην κατηγορείτε τον <μαύρο κύ
κνO (κορονοιό)
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΒΕΛΑΚΗ
Σελ. 10
νομοθετική ρύθμιση αυEhθηκαν οι θέσεις των Προ
έδρων Εφετν κατά 85, με αντίστοιχη μείωση του αριθμού
των εφετν , αποκαλύπτει ο
Πρην Εισαγγελέαs του Αρεί- ξησns αυτήs cπροεβλήθη η θέ
ου Πάγου Γεργιos Σανιδάς σε
Γιατί ο γεωπολιτικός ακτιβισμός του Ερντογάν
βρίσκει κατανόηση σε πολιτικές ελίτ της Ευρπης
Του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ
Σελ. 12
Η κατευθυνόμενη από την Τουρκία εισβολή
μεταναστν στον Έβρο και στανησιά
Του Δρος ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΟΥΝΑΡΗ
άρθρο του με τίλο Ευτελισμός (Πολιτικά και κακουργημάτων) επαναφορά τοus από την πατων θεσμνο στην Καθημερι- θα Πρέπεινα μετέχουν Πρόεδροι ρούσα κυβέρνηση (είχαν καΕφετν , οι οποίοι θα Προσδί ταργηθεί με τον Ψηφισθέντα
δουν μεγαλύτερο κύροs στα δι - εσπευσμένα Κδικα Ποινικής
Το 38% των Ελλήνων
δεν τα βγάζει πέρα
νήν . Και ωs ατιολογία τns αuΣελ. 12
ση ότι στα Μονομελή Εφετεία καστήρια , στα οποία μέχρι την
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2
Μένουμε. . σπίτι>, βλέπουμε Tν
Οι 8 στουs 10Ελληνες λένε ότι τα Μνημόνια
έκαναν περισσότερο κακό Παρά καλό!
ΣΕΛ. 12
Διαβάστε στις
τΨπολογίες
Τραπεζικό παικνίδι
εκατομμυρίων ευρ
με τ Nova
ΣΕΒ: Σε οικονομικό
| μαρασμό η μεσαία τάξη!
Σε θέσειs άμυναs τα media ένανι του κορονοίού
Μάχη στην Αυγήν εν όψει us
ενοποίησηs των ΜΜΕ του ΣΥΡΙΖΑ Στην τελική ευθεία για τη στήριξη του Τύπου
ΣΕΛ. 11