Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
taoφoν μα οu
Ο ογuνιστ όμως
μέχρι θονότου γp
va txopáti
ΠΡΩΙΝΗ
Σάββατο
Tny áno
Μαρτίου
Αριθ. φύλλου: 5971
Τιμή φύλ.:0,50 c
Kαθημερινή εφημερίδα Κοζάvης
Εισαγγελέας Αρείου Πάγου για κορωνοϊό:
Ποινικές κυρσεις
σε όσους παραβιάζουν
τα μέτρα περιορισμού
Σελίδα 9
Κορωνοϊός
|Μήνυμα Ιερνυμου για κορωνοϊό:
Η Εκκλησία εφαρμόζει
τις οδηγίες
- Δεν έχουμε μετρητή πίστης
Ανησυχία
Σελίδα 4
για τα κορφανάν κρούσματα
Τα cορφανάν κρούσματα
είναι αυτά , στα οπΟία
δεν είναι γνωστό το Πus
ήρθαν σε επαφή με τον ιό
Δεν αφορούν Γη Υψηλής
Παραγωγικότητας τα σχεδιαζόμενα
φωτοβολταϊκά της ΔΕΗ Ανανεσιμες
στη Δυτική Μακεδονία
Σελίδα 13
Ο κορονοϊός βάζει αλουκέτον ΚΤΕΛΑστικν
Γραμμν Κοζάνης Α.Ε.:
Τροποποίηση
των δρομολογίων
-Τις Κυρια
κές ΔΕΝ θα
Σελίδα 1
στον παγκόσμιο αθλητισμό
- Αναβολές , μολύνσεις και στο βάθος
. .μπάχαλο
HpooMIa &
ATTOVEIE
Σελίδα 24
οι αγορές, το ΧΑ
η " δοκιμασία"
και ο δείκτης φόβου
Είναι naρaπάνω από σαφές ότι τα χρηματιστήρα ,
Ιοι αγορές γενικότερα , βρίσκονται σε ακραία δοκι
|μασία . Όπως άλλωστε βρίσκονται σε δοκιμασία η
|κοινωνία , οι πολίτες , η οικονομία , τα συστήματα
| υγείας.
Ο φόβος και η αβεβαιότητα που προκαλεί η εξά .
|πλωση του ιού και η έλλειψη ορατότητας για τις
|επιπτσεις στην παγκόσμια οικονομία και τα assets, οδηγεί τις αγορές σε κατάσταση bear market,
πραγματοπΟΙούνται δρομολόγια
συνέχεια στη σελίδα 4
Σελίδα 9
KRAIKOE EO LATA