Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΑΒΒΑΤΟ

14

ΜΑΡΤΙΟΥ
2020

ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Χρόνος 19ος / Αριθµ. φύλλου 5386

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ: ∆ΙΑΦΥΛΑΞΗ ΣΥΝΟΡΩΝ,
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Ανέλαβε καθήκοντα
µε διπλό µήνυµα
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΓΩΓΟΥ

Πειραµατικό
φάρµακο
σε ασθενή
στην Πάτρα
ΣΕΛ. 5

ΠΓΝΠ

20 νοσηλεύονται,
ένας σε σοβαρή
κατάσταση
Σχέδιο για ανάπτυξη νέων κλινών

«ΑΓΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ»

Σε χρόνο-ρεκόρ
στήθηκε
η κλινική
στον 2ο όροφο

ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

Στο πρώτο
θρανίο εξ
αποστάσεως
ΣΕΛ. 7

ΣΕ ΣΤΕΝΟ ΚΥΚΛΟ Η ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΗΣ,
ΕΞΗΡΕ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΠΡΟΚΟΠΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΕΛ. 11

Η ΕΠΕΛΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΤΗ ΛΗΨΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αλλάζουν

ΟΛΑ

στην καθηµερινότητά µας
ΚΛΕΙΝΟΥΝ: ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ, ΚΑΦΕ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ

Η Εκκλησία
υπακούει
στην επιστήµη

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ
ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΣΕΛ. 8

ΟΛΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΑΝΤΩΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ ΑΠΟ ∆ΕΥΤΕΡΑ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΕΦΟΡΙΕΣ
ΕΜΠΟΡΙΟ: ΜΕΤ’ ΕΜΠΟ∆ΙΩΝ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ... ΩΡΑΡΙΟ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΥΣ ∆ΡΟΜΟΥΣ ΓΙΑ… ΕΛΕΓΧΟΥΣ
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2.700 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

190 τα κρούσµατα, 11 τα «ορφανά», 70 σε Αχαΐα και Ηλεία
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΟΝΤΑΙ 47 ΑΣΘΕΝΕΙΣ
ΣΕΛ. 3-8