Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

14oC, 14:00

19oC, 20:00

14oC - Υγρασία 74%-100% - Άνεμοι: Ν-ΝΑ 1-2μπ. Ανατολή ηλίου: 06:52 - Δύση ηλίου: 18:46

€0.80

Ëéãüôåñá óõíèÞìáôá êáé ðéï ðïëëÞ äïõëåéÜ

Καλόν θα ήταν να απεκδυθούμε τις καλές συνήθειες της
εντυπωσιοθηρίας στην διαδικασία της αντιμετώπισης της
πανδημίας κορωνοΐωσης. Και να οργανωθούμε. Η Πολιτεία άλλωστε έχει τις οργανωτικές προβλέψεις για τέτοιες και άλλες ανάλογες περιπτώσεις. Για παράδειγμα όταν οι αναγνώστες διατυπώνουν τα ερωτήματά τους, τα σχετικά με το πως εξειδικεύονται τοπικά οι οδηγίες του ΕΟΔΥ,
κάποιος θα πρέπει να μπορεί να τους απαντήσει. Ευλόγως το μυαλό όλων πηγαίνει στον τετραψήφιο τηλεφωνικό αριθμό (1135) γι’ αυτές τις περιπτώσεις. Δεν είναι πάντα διαθέσιμος. Αλλά και η τοπική αποκέντρωση της αρμοδιότητας μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμη σε συνθήκες στατιστικής πίεσης του φαινομένου. 3»

Σάββατο 14 Μαρτίου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5081

ΑΠΑΝΩΤΕΣ ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ

Éü áõôïß, óõóêÝøåéò åìåßò!

• ÏñãÜíùóç óå êÜèå
íçóß èÝëåé ç ÊñÜôóá

Áðïëýìáíóç óôï êôÞñéï ôçò ÐåñéöåñåéáêÞò Åíüôçôáò

• ÏìÜäá äéá÷åßñéóçò
êáé áðü ôïí ÄÞìï

Ï ¸ñùôáò
óôá ×ñüíéá
ôïõ Êïñùíïúïý
ΟΚΩΣΤΑΣ ΒΕΡΓΟΣ 4>>

Êïñùíïôñïðþíôáò

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΆΓΑΣ

ΟΚΩΣΤΑΣ ΣΠΙΓΓΟΣ 5>>

ΚΕΡΚΥΡΑ. Ομάδα διαχείρισης
κρίσης συγκροτεί ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων - «Αυστηρά μέτρα τώρα που
δεν έχουμε ακόμα κρούσμα», τόνισε η Δήμαρχος.

Ðßóôåõå êáé
ìç åñåýíá
ΗΕΛΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΙ 11>>

Σύσκεψη μεταξύ των Περιφερειακών Ενοτήτων -με τηλεδιάσκεψη- και θέμα τον κορωνοϊό.
Από την Αθήνα η Ρόδη Κράτσα-,
η οποία είχε στο πλευρό της τον
Περιφερειάρχη Αττικής, Γιώργο
Πατούλη.
Σελίδες 4,5,6&7>>

ΚΕΡΚΥΡΑ. Σε απολύμανση των γραφείων και των υπηρεσιών, που βρίσκονται στο κτίριο της Παλαιάς
Νομαρχίας Κέρκυρας, προχώρησε η Π.Ι.Ν. το μεσημέρι της Παρασκευής 13 Μαρτίου. 9»

ÐÝèáíå
ï ößëïò
ôçò ÊÝñêõñáò
Ößëéððïò
ÐåôóÜëíéêïò 3>>

¸êëåéóå ôá óýíïñá ìå ôçí ÅëëÜäá, ï Å. ÑÜìá
ÌÝôñá óôÞñéîçò ãéá ôá ôïõñéóôéêÜ êáôáëýìáôá

3>>
7>>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα