Πρωτοσέλιδο Αγώνας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
TONAS
Πρόγραμμα
εξ αποστάσεως
υποστήριξης
των μαθητν
του σχολείου
ΤΗ Σφ όΡΑΚΗΣ
E OHME-PIAA
MAPAĽKEYH 13 MAPTIOY 2020- Ag. qiiov 831. Eroç: 37%, 0,50 EYPR -0 MAKEAONIAE 4, 6TIO EAMOHI 154I71
http://www.agonas-gr email:agonasxan zmail.com - TeKTIKÉ RÄog g EIHEE KRA. KATA 1858
KAOHMEPINH
ΑΞΙΟΝ
Eκτακτα μέτρα
της μητρότολης Ξάνθης
για τον κορωνοίό
Το nρόγpoμμα aonoeί τις νέες τεχνοnoγίες και
ea apopá aoúvxpovn eknaibeuon ue avóbeon kai
Eheyo εργοον (μέοω της nnaτφoρμας των καθηκό
ντων , των enal και εφερμογν tης microsofti onna
και διαδικτυακά μοθήματα ανά τάξη μέσω Seypei.
EAIAA 3
ΕΚΤΑΚΤΗ ΤΡΟΠΟΙΠΟΙΗΣΗ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ
ΤΟΥ ΕΙΠΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
Επειδή η νόσος, του κορονοϊ.
ού έχει λάβει πλέον χαρακτη.
ριστικά πανδημίας, είναι επι.
βεβλημένη η λήψη μέτρων και
εις τους Ιερούς Ναούς για τον
περιορισμό και την αντιμετ
πισή του.
ΕΑΝΘΗΣ
EALAA3
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Γ.Ε.ΜΗ
Η Ολυμπιακή
Φλόγα
EAIAA 6
|Οδηγίς του Ιαρνύ Συλλήου Εάνθης|
γα την πρόληψη της διασπορά
της νίσου Covid19
στην Ξάνθη
XEAIAA 4
ΕΑΣΤΑΤ
SUNLIGHT
Η oupεis ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT AΕEE δενδει δονομκά
y pim ms denerie env sirvn) Kan Sev ayope
aysbaacoveag napáryovtas an daviuovra, tutopies nu
Peopurov porlve Kn Kuravainnsi, spupuoyi H
SUNLIGHT Gutukyetn ep petato DON Kopupalov
apαγαγoν προτων κα συσημταν νέpoς στον κόσμο.
εpoopέpoντα: oίoλrpaμέες λύστις σε τεμείς με oίτερα υνηλες
στοιττστιs ότος Βικμιμαο. Eρoωστική Λλυσα ο Μooopέ.
THeTovwieg. Katunrees. IArpopope Epyo Yroloun, Kan
0'χάρτης
της ανεργίας-εργασίας
στο δ' τρίμηνο του 2019
SEAIAAS
ΦΙΛΤΡΑΝΕΡΟΥ
βρiοκονται
α έντες
των αστινυμκν
Aggóv
|για την ταυτοτοήνη
έγνυστου μέχου
στγμής δράστη
0 0τοίος εξαπάην
3ετιχιριματές
Ero zlaimo avirmn T ipenpionirav me eraveie
Eihuri va nponiáfin Mzis y te tpia Maetnpire Ahieu
TO pyoenunioe ono Neo Ofo Eeven
"Darty
Entrunte Hosoivra
Πtvpo Μηυτw ΛΕΙ ή ΤEΙ (Μωνολόγου
Hεxρoίόpι τpouί pοppoκον Ευτημoνον
Kaiij yvian AunoCal 3D
Αρστη νότμε χγήρης ΗY 05 oia SAΡή οο
ATLAS FILTRI
instapure
dade ERP System)
SINCE PS
Doulton.
AQUAPHOR
Eumapia ero fuourgevaxó agbino
Εμπιρα ημεκτροιά κολάμετα
Eunapia ee prgavoiarpni tior. Vileation. Shock lests
Auveróru utliov
water filtera
ΖΟΛΩΤΑ ΑΕ
Herni onaten.
AvoryonotKÓ ROKITO anobogiv
uvaasé Kan örgaongmnó maplakiov apyocia;
Auvetoeetu eas
Αλεξατήνουτολη
ΜIX. ΚΑΡΑΟΛΗ 91, ΞΑΝΘΗ 2541106020
Anoanoli Bonpopiv: cmail: [email protected] gr
ZEAIAAS
EANOHE

Τελευταία νέα από την εφημερίδα