Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
KudiKóc: 1869
Ο Δημοοιογράφος
HOu ayaná
τον τόπο του
Πρenei να ξέρeι
να δυοαρεστεί
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
TOIIKH
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Βοντήτης -Εκόης - Δευθυντής ΒΑΣ ΡΒΑ Έreς 50 - 1pμ Φήλου 1166 Τιμή 0 υρή Παραητευή 13 Παρτίον 2020
1Ο ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΥ
KANONOIHEE KAI ENOAPPYNE
TOYE NOAITEE
ETE AYEKOAEE OPE ANO THN EIEBOAH TOY KOPANOIOY
αίνετaι να καταγράφοντας μέ σταλεί oκ Αθήνα κυ
αντέχει ο χρι υτή τη στιγμή Θεοσαλονίκη βγή"
Νομός Πe κινένα κρούσμα Κο - καν αρνητικά στον
βεζος αλλά ρωνοίου . Τα δεκάδες .
κα η Ήnειρος μη δείγμετα nou έχουν
Jevvégesa o oek. 9
ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΥΤΕ ΕΠΙΛΗΣΜΟΝΕΣ
ΟΥΤΕ ΛΩTΟΦΑΓΟΙ κ. ΤΣΙΠΡΑ
Ο Τσίπρας ακολούθησε την Κυβερνητική Πολιτική
Πιεζόμενος από την κοινωνία
(Δεύτερο Μέρος)
Η μόνιμη εnuδός του ΣΥΡΙΖΑ είναι να ανoί | ξουν τα σύνορα και να φύγουν λοι οι μετανάστες
από τα νησιά μετακινούμενο
Ιδοχρα (και όχι στην ενδοχρα όnως λέγττα ου .
νήθως, Υιατί ενδοχρα έχουν και τα νησι ) . Μα ο
|ΕΥΡΙΖΑ υπέγραpε την συμφωνία με την Τουρικία ,
να επιστρέφονται μετανάστες ΜΟΝΟ αnό τα
νησιά μος
ην ηneιρωτική εv .
BEDKÓ dn o AN. Toinpac tdene ue
| ν κυpερνυκή γpαμμή στο eέμα της|
Τουρος κόυ όμως nou συνέρη
φκετές ημέρες apyotερα και υno την
nicon tuv onuooKoniotuv, onnoon tne
uvegesu rn o.rpopei o Mocoinç AouKác
Η κυβέρνηση δεν Πρόκειται
Να κάνει Πίσω
οι άφως nροopλnτικές και αnoλύτως ana .
ρόδεκτες δηλσεις κατά της κpος μας και
BAR KAS
Architecture | Construction | Real Estate
ΖΗΤΟ ΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ
CIA ANTINAP OXH
www.barkasproperties.gr
E 26820 28106 A 6947 992258
ΜηάρκαςΙ Δηλ. Πoλιτικός Μηχανικός
eTOU 131Dot8r7a (Tolráy notop)
του Πρωθυnouργού , εκ μέρους του Τούρκου
Πpotδpou , συνστούν nροσndθεα δαιμονο .
noinonc tou avanolor
ruvegr oFER ork. 6