Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟ ΤυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Βρπής-Νικάoος Καραθάνος 1951-1974 * Ιδωκτήρια- Εκδότρια Σταυρίδου Ι. Στλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
Περίοδος ' (1974)"Αp. φύλλου 6380-12.072
0,50 €
Κορωνοϊός
Τα μέτρα
της κυβέρνησης
για την αντιμετ πιση
Αλλαγές
Προσλήψεις
2.000 ατόμων
σε νοσοκομεία,
Κέντρα Υγείας
Με την Δραμινή
Ολυμπιονίκη
Άννα Κορακάκη
ξεκίνησε το ταξίδι της
η Ολυμπια κή Φλόγα
προς το Τόκιο
στο πρόγραμμα του
Νοσοκομείου Δράμας
και ΕΚΑΒ
του ιού
λόγω κορωνοϊού
λόγω κορωνοϊ ού
Μείωση επιβατν στα μέσα μαζικής μεταφοράς λόγω κορωνοίού!
Όλα τα κρούσματα ανακοιννονται άμεσα από τον ΕΟΔΥ και το Υπ. Υγείας
Μικρές αλλαγές στα δρομολόγια
του υπεραστικού και αστικού
ΚΤΕΛ στο Νομό Δράμας
Τραγική η κατάσταση με τις φήμες
στη Δράμα για τον κορωνοϊό
Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης δεν κουκουλνουν" Τίποτα απολύτως!
Του θανόση Πολυμένη
CHMANTIKH eivai n
μείωση της χρήσης
-των μέσων μαφκής
μεταφοράς από το επιβατκό κοινό τις τελευταίες
ημέρες Λόγω του κορω νοtού και των νέων μέτρων
που έχουν παρθεί σε όλη
Του Θανόση Πολυμένη
ΤΕΠΕΡΙΠΤΟΣΕΙΣ όπως αυτή που
βινουμε Τς τελευταίες ημέρες
4με αφορμή όσα συμβαίνουν με
τον κορωνοό , το χειρότερο είναι η
&άδοση φημν , με αποτέλεσμα να
υπάρχει λανθασμένη διοσποράeδή
σεων. . Και αυτή την περίττωση τη
βινουν σε έντονο βαθμό τα τοπικά
μέσα ενημέρωσης, τα οποία πολλές
φορές ερωτούνται για το αν όντως
υπάρχουν κρούσματα, αλλά και πολλές φορές eπίσης κατηγορούντα
ότι κρύβουν και καλύπτουν τοπρόβλημα.
Από την πρτη ημέρα που κλeισαν
τα σχολεία σε όλη τη χρα και όλες
1 εταδευπές δομές και κουωνκές
δομές κάθε είδους όρχσαν οι πρ
τες φήμες. Το απόγευμα της Τετάρτης, συμπολίησσα ρω - βάλα προς τα νησιά του Βορείου Αγαίου. Ο υπόλληλος
τούσα αν μάθαμε τίτοτα για άτομο που νοσηλεύεται στο τουπλούου κατέβηκε στην Καβάλα και μεταφέρθηκε στο
Νοσακαμείο Δράμας με εnβεβακωμένο κρούσμα
Την επόμενη ημέρα , xθες, σε σχετικό δημοσίευμα του δeίγμα του ελέγχου που του έγνε στο Νοσοκομείο
Πρωνού Τίπου. και συγιεκριμένα στο κείμενο περί αναστολής των επισκεπτηρίων στο Νοσοκομείο της πόλης ρούν όλατα Νοσοκομεία της χρας να κάκουντις εξετά
μας , κυρία σχολιάζει με βεβαιότητα: "Πατί δεν λέτε άτι
υπάρχει θετικό κρούσμα από χωριό- Και άλλες δύο κυρέες ρωτάνε την πρτη Π εννοείτε θετικό κρούσμα- και
Βρέθηκε κρούσμα στη Δράμα και νοσηλεύεται στο Νo - άμεσα , με την έννοα ότι α πολίτες θα πρέπει να λαμβάσακομείο Δράμας >. Φυσκά , απάντηση δεν υπήρξε από
την πρτη κυρία που βεβαίωνε το θετικό κρούσμα και επίσημα πα από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής
στη Δράμα.
Μλντας με αυτοδιακητικά πρόσωπα χθες το πρωί
mou νωpζρυν τον κατρεκό χρο μας έλεγαν ότι δυστι - βονται περιστατικά ύπαπτων ή επιβεβαιωμένων κρουσμάχς οι φήμες που κυκλοφορούν είναπάρα πολλές Συγκεχριμένα σε μα επίσκεψη σε ένα κατάστημα της πόλης, δημόσια υγεία Και άπως μέχρι σήμερα συμβαύε, όλα τα
υπήρχε μια συζήτηση που έλεγε ότ υπήρχαν τρία επιβε κρούσματα είναιπλέον δημόσια και γνονται γνωστά μέσα
βαιωμένα κρούσματα κορωνοού , σε μγάλη επeείρηση σε λίγα λεπτά της ρας
στο Νομό Δράμας!
Ένας άλλο κύρος, βεβαίωνε ότι το κρούσμα υπάρχει πικά μέσα ενημέρωσης, δεν έχουν κανέναν απολύτως
στη Δράμα, αλλά τοκρατάνε κρυφό για να μην πανικο - λόγο να κρατάνε κάτι κρυφό ή νακουκουλνουν- μια τέ
βόλουν τον κόσμο και παιος ξέρει γιαποιον όλλο λόγο! τοα είδηση, γιατί δεν υπάρχει κανένα απολύτως όφελος!
Πόσηβεβαιότητα- μπορεί να χωρέσει πια , ένας υπέρμετρος φόβος: Πολλές φορές, οι παράλογες φήμες που θεια και έγκυρη ενημέρωση, χωρίς παραπληροφόρηση
μταδ οντα-αθ , προκαλούν μεγαλύτερη ζημά από χωρίς σκοτιμότητες και χωρίς κουκουλματα
το πραγματικό πρόβλημα
náva an óha dev xpelάζεται πανικός, όπως ενα
Yνωστό αδυνατούμε σχεδόν πάντα να καταλάβουμε
ότι τα μέτρα παίρνοντα
προληττικά και όχι για κά
nououς άλλους λόγους
Η πραγματικότητα είνα
ότι , μόλις αναφερθεί ένα
ύποπτο κρούσμα - σε
πρτη φάση-αμέσως ο
ΕΟΔΥ και το Υπουργείο
Υγείας το δeι στη δημοοότητα Όπως έχει γίe
και με το περιστατικό από
το πλοίο που εκτελούσε
δραμολόγο από την ΚαKTEA ARAMAE AE
4 AITIKA KTEA APANALAL
δης, σημείωσε ότι ήδη έχουν τρο
ποποιηθεί τα δρομολόγια στη
γραμμή Δράμας-Καβάλας και
ετομάζονται τα πλάνα από σήμερα για τροποποήσες στα δρο μολόγια προς τη Θεσσολονάη και
σε κάποα χωριά.
Όπως είπε ο ίδιοςγα την Κα
βάλα Εεανάeι από τις 07.00 το
πρωί και κάθε ία ρα και αυτό
τηχρα, α πολίτες έχουν ήδη περορίσει στην ουσία δεν έχει αλλάξει Δεν ίσχυε το
πρωνό δρομολόγιο στις 06.00, εν από
ριπτσες ανάγης χρησμοποιούν όλ σήμερα meaνόν θα σχύσει για να εξυτηρετήσει κάποους που εργάζονται εκεί
Νασημενθεί ότι, μετά από τα έκτακτα Κατ' ουσίαν η γραμμή Δράμας-Καβάμέτρα που ανακοινθηκαν από την κυ - λας oφορά τα δύο ΚΤΕΛκαι όχ το επιβα
Νοσοκομείο της γεποικής πόλης και αμέσοως στάλθηκε
Τις μεταανήσεις τους αφeνός, εν σε πεΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονάης Να σημασουμε ότι δεν μπολους τρόπους μεταφοράς.
σεις άμεσα! Τα δείγματα στέλνονται στο ΑΧΕΠΑ και
κάνουν περίτου 7.8 ρες για απτά αποτελέσματα
Αρα , ακόμα και τα ύποπτα κρούσματα , ανακοιννοντα
βέρνηση , έχει παρουσιαστεί μείωση κό κονό προς το παρόν.
μέχρι και 30% στα μεγάλα αστικά κέντρα,
Όον αφορά τη θεσσαλοίκη εκεί με
εν εργαζφμενοικάνουν λόγο ακόμα και νονται κάποα δραμολόγα και το νέο
για 50% Και αυτή η μείωση παρατηρατα rρόγραμμα θα περλαμβάνε: Το rpτο
σε όλατα μέσα μεταφοράς , όπως τα λε - σης 0600και στη συνέχεια: 08.30, 09.00
TOv Aenváv, 10.00, 12.00, 14.00, 18.30
και 20.00 Αυτό θα ισχύσει από σήμερα
Να σημεκσουμε επίσης ότ, ήδη έχουν
ακυρωeεί ούτως ή όλλως, όλα τα δρομοΤi Υίνεται όμως στη Δράμα; Τα δια λόγια που αορούσαν στη μεταφορά μανουν πάντα τα κατάλληλα μέτρα που έχουν ανακανωθεί
Προστασίας
Κανένας απολύτως λόγος δεν υπάρχει λοπόν, να κρύ
Αθήνα βέβαια το
ωρορεία
Μετρό, τον προαστιακό και ηλεκτρκό και
aMoú.
Το ΚΤΕΛΔράμας
των του κορωνοίού , καθς αυτό αφορά άμεσα τη
προβλήματπα αν και όχι τόσο έντονα , αντμετωπίζουν και τα μέσα μαζής μεταφοράς στη Δράμα , τα οποία βέβαα είνα Ασmκά λεωφορεία
το ΚΤΕΛ Και τα Αστικά Λεωpορεί .
θητν από χωρά του Νομού Δράμας στα
σχολεία .
Και ειδικά τα μέσα ενημέρωσης ή τουλάχστον τα τοΑρχικά, θα πρέπει να επισημανθεί ότι
Ο.Πρωινός Τύπος- μέλησε χθες με τον ολλαγές θα σχύσουν πιθανότατα από
ποόεδρο του ΚΤΕΛ κ Ανανάδη , ο σήμερα κα στα αστικά λεωφορεία της
οπαίος επβεβαίωσε τη μείωση επιβατν , Δράμας τα οποία εξυπηρετούν κυρίως
τα κοντινά χωριά του Δήμου Δράμας
Ήδη, και εδ, έχουν ακυρωeeί όλα
ξρομολόγα που είχαν άμεση σχέση με
τη μεταφορά των μαθητν στα σχολεία
προς τη μείωση κάπουων δρομολογίων της περιοχής Με τα δια όμως δρομολόΤο αντίθετο μάλιστα συμβαίνει γίνεται μεγάλη προσπάχωρίς όμως να ανοφερθεί σε κάποο πο
σοστά εν ήδη έχουν ξεκανήσει και κάποες αλλαγές στα δρομολόγια.
Όπως μας είτε, α αλλαγές θα είνα ως
σε ένα- δυο χωρά της Δράμος, τα οποίa
πλέον τα λεωφορεία εκτελούν δρομαλόγια σχεδόν όδεα ή εντελς όδεια
Σε δήλωσή του στον Π.Τοκ Ανανάγια αυτά, εξυπηρετούνταν και άλλο επ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
βατικό κοwό.
Όπως μας εξήγησαν στελέχη των Αστ κν Λοωφορείων της
Δράμας, ήη μελετνται
οι αλλαγές που θα γί
νουν στα δρομολόγα
αυτά, στα onoia σαφς
έχει σημειωeεί μείωση
του επιβατικού κοινοά
Όπως μας είταν , οι α λαγές στα δρομολόγια
θα ανακοικωθούν άμεσα
στο επιβατικό καινά
Πάτκος-Μοσμανίδης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
TnÀ: 25210-22112 & 25210-20806
Νέες υπερούγχρονες υπηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14.00 και 17:50-20.30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
. Ψηφιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιάστατης αnεκόνσης.
ηελίξη στην εξέταση του μαστού
. Υπέρnχος Μαστού
Κορωνοίός:
Δεν φοβόμαστε - Προστατευόμαστε
Ασπίδαμας, η γνση
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΟΙΠΑΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μογνητκός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογρόφος
• Ynépnxor-Triplex ayyeíwv
. Ακτινολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οσυκής Πυκότητος
. Ορβonαντοηρόφος
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
πάνα 8πλα όας αοπιέoη
μαθέτν τροντο
Ο τηλεφωνικός
αριθμός για κάθε
πληροφορία
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Tnh: 25210 22423, Fax: 25210 22413
email: [email protected]
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
8 25210 55122 0 6977 472890

Τελευταία νέα από την εφημερίδα