Πρωτοσέλιδο Χτύπος:Recognized text:
Ιδιόκτητο
δημαρχείο
αποκτά
το Χαλάνδρι
ZABBATO 14.03.2020
ΕΤΟΣ 24ο
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 1147
EST 2017
ΤΙΜΗ: 0.10 ευρ
ΑΦΡΟΨΑΡΟ
ΟΣΤΡΑΚΑ & ΘΑΛΑΣ Σ ΙΝΑ
ΣΕΛ. 13
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. WWW.Χ(VD0Sgr
REGIONAL MEDIA AWARDS 2019 Cedia
Regional
AWARDS '19
0 εφιάλτης είναι εδ
ΤΕΣΣΕΡΑ ΒΡΑΒΕΙΑ για g q
τον ΧΤύπο, το Xίypos.gr
kAI TO syneidisi.com
Regional
Media
Region
Regional
Media
wARDS W
Media
WARDS
SALVER
Εφημερίδα"XΥΥΠΟΣ"
Best Design
ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΕΣΥ.
Αυθαίρετα, λάθος τετραγωνικά
TO «ANTIAOTO» EEAEH, AHMOYE
ΤΟ ΚΑΝΙΔΟΤΟΣ
ΛΥΣΕΙΣ- ΑΝΑΣΑ
ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ
ΣΕ ΔΑΣΗ, ΔΗΜΟΥΣ
ΣΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ
Ακόμη μια μεγάλη ευκαιρία να τακτοποιήσουν την περιουσία τους έχουν χιλιάδες
ιδιοκτήτες ακινήτων είτε με δασικά αυθαίρετα, είτε με λάθος τετραγωνικά σε
αστικές περιοχές.
ΣΕΛ. 16-17
ACE ECN RZ
* Ώρες ευθύνης για όλο το πολιτικό σύστημα
*Η Ψυχραιμία μόνη απάντηση στον covid-19
* Αναγκαία όσο ποτέη εκστρατεία ενη μέρωσης
: Βαρύτατο πλήγμα σε τουρισμό και οικονομία
20 EURO
CONIC
20 EURO
Εφιαλτικές διαστάσεις τείνει να λάβει
η εξάπλωση του κορωνοϊού στη χρα
μας και το ερτημα που θέτουν οι περισσότεροιείναι εάνοι αρμόδιοι φορείς
θα μπορέσουν να περιορίσουν τις επιπτσεις .
Στη σκιάτου κορωνοϊού
η συνεδρίαση του
Δ.Σ. Ηρακλείου Αττικής
ΣΕΛ. 5
Πεδίο αντιπαράθεσης το ποσό εκπό
νησης της μελέτης για την ανακατασκευή των σχολείων
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ
ΣΕΛ.11
COVID-19: ΟΛΑΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ο Τάκης Παναγιωτόπουλος, ένας από τους πιο σημαντικούς Έλληνες επιδημιολόγους, εξηγεί τη φαινο μενική αντίφαση ανάμεσα στη σχετικά ήπια νόσο και
τα δρακόντεια μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετπισή του.
Πατούλης- Θωμαϊδου
για τα αναπτυξιακά
θέματα της Ν. Ιωνίας
ΣΕΛ.6-7
ΣΕΛ.9
ΠΑΖΕΙ ΤΑΡΕΣΤΑ ΤΟΥ 0 ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΜΕ ΑΠΕΙΛΕΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ
Τετελεσμένα στον Έβρο και το Αιγαίο επιχειρείνα διαμορφσειο Τ. Ερντογάν, ο οποίος συνεχίζει τις επιθετικές του κινήσεις με στόχο να δοκιμάσει τις αντοχές της Αθήνας
επιπλα
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΙΛΙΝ
NIKAIA
ΤΤΗΝΙΑΚΟΣ
Αγοράστε online
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | ΧΑΛΑΝΔΡΙ
tiniakos.gr
Τηλ. κέντρο: 210 28 12 600
ZEA.4
ISSN 2241-5076
14 03
9 772241 507006