Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
HMEPHEIA ANEAPTHTH NEPIOEPEANH EOMEPMA ETOE IAPYEHE 166
KAABPYTIN AYPA
Ωράριο . 1ού στα εμπορικά
Paka yna to
Χωνοδρομκό
Man ya ja
O EMNOPIKOE
TYAApro
NPOTONE OPAPIO
MEXP6 M.M.
u . Ou zeayes
Το Πρτο θύμα,
Ουμρτες νίκες
NEO KPAX
ΤΡΕΜΕΙ ΠΛΕΟΝ
Η KΒΕΡΝΗΣΗ
| IYEKINAEE
10 EDITHPLA
Η μακόβρια
UAODOng
BOPIEHLE
I BANATOI TOY
Να κυxΑ
LE ALBEMEI,
BA EIMAI EKEI,
ΑΣ ΕΡΟΕΙ
oΠoΟΣ ΘΕΛΕ
KANENA EKTOE
LINA KPOYIMA
AFIONIIANNAKI
ETHN ATAÏA
Ande tene
n aI cepapr. fpaaaaviepalle pa, a ank
Στο ndγo o
οαυτά μάωoa
Zedeenn Bayi
H eyapie st
a Aulas
tian al
a pve
PAOOYN
KOMHIEI
ΚΟΣΜΟ
ΟΥΛΑΚΗ
Το όραμα μπορεί να περιμένει
DAPEreor
pc fenits ya
fepona A te o. Hooyn t yew Tn
lamfe e
Emônpia
αναβολν
ata onop
Τάτp)κα Σνπονιστκατς.
Ψητοπωλείο
pevela Ave
FERTEEN