Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ (
AOTOE
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Ιδιοκτησία: 1.& Ε. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. .Έτος 630-Αρ. φύλλου 17.717.Τιμή 0,60 .Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020
Tpapeía: 0. TÇaßENa 11- IOANNINA 453 33 • Trà. Kévrpo 26510 25.677, 33.791 - Fax: 26510 30.350 • http://www.proinoslogos.gr• [email protected]
Συντονισμένες προσπάθειες για να περιοριστεί η μετάδοση της νόσου
METAMIKH H MAXH KATA TOY
ΚΥΑ ΤΟΥΚΟΡΑΝΟΥ
KOPANOIOY
ΟΜiνων διοστρα τιδύντα γμαντρας έπρα χήρι αήγίσων
eLmipiong όψίμία αυνίτα άν τυντα τρύμον μήν Παγνει μέρα με τη μέρα η κίνηση
Υπ.Υγείας: Πρέπει όλοι να δείξουμε ατομική ευθύνη
Παράπλευρες επιπτσεις από τη νόσο ..
και η κοινωνική ζωή στην Ήπειρο!
. Η αύηση των καταγrγραμ
μένων κρουσμάτων κορωνοίού , η
καταγραφή Του πρτου θανάτου
και ιδίως η εκτμησηων επιστη
pόνων πως ns επόμενες ημέρες
ανομένετα εντυπωσιακή αύηση
Και εξετάσεις ταυτοποίησης για τον κορωνοίό στο Πακεπ. Νοοκομείο buoiων
Ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά οι επαφές των πολιτν με τις
υπηρεσίες τους , συνιστούν Δήμος-Περιφέρεια
. Πaγuνει μέρα με τη μέρα
κάθε εμπορική και κονωνική δρα
στηριότητα, καθς η εφάνση και
: η ταχύτατη εξάπλωση rοu κορω
νoiού στη χρα μας δημουργεί
συντχς νέα δεδομένα Το δο p
PENOPTAZ
Τον ατόμων που θα προσβλη
θούν από η νόσο , δημιουργούν
véa đedopéva yıa Nolrzia Kai noΜες που βνουν πρωτόγνωρες
καταστάστς.
Από την Πολτεία ξεκησε και
συνεχίζεται μια μετωπική μάχηp
κατά του κορωνοίού σε πολλά επί
πεδα.
ΧΒες ανακονθηκε η φαρμογή
νέων περοριστικν προληπτικν
μέτρων, με Τον Υmoupγό Υγείας ΒαTo
PENOP TAZ
Κάθε μέρα και νέα κόπλαν pήνει η Πολιτεία στον πόλεμου
περιορισμού Του κορωνοίού που συνθλίβει Την κονωνία
και την οικονομία
σχύει και στην Ηπειρο που ακόμη
βρίσκεται εκτός Του ακάδρου Των
πληπόμενων πεpιοχν ης χρας , κάτι όμως που μπορεί ν' αλλάξει από m μα στιγμή στην άλλη
Ηδη, η καθημερνότημα των πολ
Τν έε διοφορoποηθeί σημαντικά
και στην περοχή μις, opού ο περισσότεροι άρχισαν να συμμορφνοντα
: με ις υποδεξεις Των ειδιν , για α σλη Κικίλια να απευθύνα διπλό κάλεσμα: Αφενός προς 11η σελ .
Το μεγαλύτερο Νοσηλευπικό Τδρυμα της Ηπείρου, που έχε
opioTel KaI aç «Noookopelo Avapopác yna Tov Kopavoió,
λαμβάνει λα τα απτούμενα μέτρα, προκειμένου να βρίσκε - :
ται σε πλήρη ετομότητα για στιδηποτε ΡΕ
dider npoonteiouv anó cov mpwi
or. Αμυράς με ερτησή του ζητάει
Οι Περιφέρειες να βελπνου
δρόμους προς βοσκότοπους
Ηπροσπάθεια κακοντάφπιν συχνά στις Δασικές mρεσές
--------ποφuγή συναβρoίσων κα λήpη μεΤpων ατομικής υενής , που είναι το
Α και το Ω για την αποτροπή δια σποράς του ού Μετά Το κλείσιμο
των Πανεπιστημίων άρχισαν να ανα χωρούν για τυς Τόπους κατοικίας
τους οι φοτητές , όπως και να επr
στρέφουν εκίνo mου σπουδάζουν
σε άλλες πόλεις εν σε πολλές περπτσεις- ετρατεύπκαν α γοντις
ya va Touç VETopt- -11g oc
------------------Σαύψη οιανικεμενικές αξίες στο γειπονικό Δμο .
Δπλάσια τα φορολογικά βάρη στη Ζίτσα
συγκρτικά με τα Γιάνενα για ίδιες ετόσεις!
ν Κάτοικοι ζητούν διορβσεις κατά την εταναξιολόγηση . .
. Από η μία
είναι η κατοχύρω.
o ων βοσκότο «boprávovTO- DUvokkoyéc nou
φαπουνέξπηςτου ομινήου
πων που αποτελεί
σημαντική υπόθε
ση για Τους κτηνοτρόφους και της
Hmzipou, or oroloi
δίνουν αγνα εmβίωσης στα βουνά
μας , Από την άλ λ, πάλ, η στήριδη
όσων διατηρούν εγκαταστάσεις
στα ορενά μέσω ενεργεν όπως Αποκαλυπτικά στοιχεία δίνει Το Υn. Ανάπτυξης
η συντήρηση Του
• Na mpoßri ams
. Στη σελίδα 2
ξν ζητούν από την Κυβέρνη ση
κάτοικοι του Δήμου Ζίτouς , περιοχή όπου παρατpούνται πολύ υ .
: Ψηλές Τμές , με ανοχτή επιστολή
Κ διαμαρτρίας Τους πpος τον Πρω
Στον Έβρο από χθες και δύναμη Της FRONTEX
Αναλογική κατανομή
προσφύγων ζητά η Ελλάδα
ούτε ένα μεγάλο έργο από την
Ήπειρο προς έγκριση στην Ε.Ε.
- 12n ock.
> Προτβουλς ατωμόμας π μν Κτοστάς-Εpnς η LΕ
. Σε διπλό μέτω
πο η Ελληνική Κυ
βέρνηση εσηίσσε
χθες Τς προσπάθε ες και την πολτική
για την ανημετπ
ση ζητημάτων που
σφορούν Το μετανο
στευτικό πρόβλημα .
Στην Αθήνα ο Π .
Βυmοργός συνοντήθηKΕ με την Επίτpomo Εσωτερικν
Υποθέστων ης ΕΕ κ 1Αβα Γoχαν
συν, με την σποία συζήτησε τρόπους
αποσυμφόρησης Των νησκν και γε
νικά της Ελλάδος από ους πρόoφυγες και τουκ μετανά θυπουργό, Τον Υπ Οικονομικν
Τον Πρόεδρο Της Βουλής , Του.
βουλευές bωaννivων και όλους
TOUC romIKoúc popziç.
Τους!
Το θέμα έχι φιάσει -4η σελ.
OAEA: Anó unv Tpícn póvo
iempovni an drcicenç yıd ug
ΥΣΤ ΚΑΛΟΙΠΑΝΝΗΣ: Χρειάεται επιτάχυνση Των διαδικασιν. . .
AIABAZTE IHMEPA
ETON «n.A.
• Navqyupmá. Eκτός οποιοσδήποπ προOTIKİS EKTÉArons peydλων έργων έχει αφεθαί η
Ήπειρος τα rελευταία
Xpovia Ki aurÓ Eivai Kán
mou tpxera va mporaltσει μεγάλο προβληματσμο Τόσο στους romκούς φορείς όσο και
στους πολτες .
Πιο συγκεκριμένα , από το σύνολο Των πpοτάσεων γα-11ησελ
Επιστολές αναγνωστν
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ:
Mopácaon Éuç 30 louviou yu ug
uricaç ablu tErpaywI
.Στη σελίδα 4|
Του Γ. ΠΑΝΝΑΚΗ 7 |
2n oek.
OEA. 12
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΣΚΟΠΙΑ
Από τον κορονοϊό
στον παρανοϊό!
Μεχθεσινή απόφαση rης Διοργαντριας Αρχής
Αναβάλλεται επ' αόριστον το
πρωτάθλημα της Super League2
Οι μετανάστες και
η γλσσα μας...
. Του ΠΙΑΝΝΗ ΓΙΩΣΑ,
Φιλόλογου- Συγγραφέα
> ράpειο ΧΑΡΗΣ ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ
Φιλάλογος-Συγραφέας
. Δεν είναι η πρτη φορά που η ανθρωπότητα
έρχεται αντιμέτωπη με επιδημίες , ακόμη και με
πανδημίες . Δεκόδες θανατηφόρες οσθένειες , ε Τε σε επίδημική είτε σε naνδημκή μορφή , έχουν
πλήξει την ανθρωπότητα ανά τους αινες . Για μερακές από αυτές,
πέρασαν nολλά χρόνια μέχρ να βρεθεί θεραπεία και να εξαλε
φθούν . Άλλες πόλι εξαφανίστηκαν τόσο ξοφνικά και μυστήρια,
όπως εμφανίστηκαν .
Οδρόμος, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, από την επιδημία πpος
την πανδημία είναι η εξάπλωση της μόλυνσης από μια
2oυκέτον παντού στον αθλητισμό λόγω κορωνοΐού
.Η nανδημία Του κορω
νοού κυραρχεί σε όλες ης
πυχές της ζωής σε παγκό
ouro eminedo ar o aBannσμός δεν θα μπορούσε να
μείνει ανεπηρέοστος . Η μια
Perd mv álan avaßáldovra
όλες οι διοργανσεις σε ο λα τα σπορ από rοποδό σφαρο κα rο μπάσκε μ χρι όλα Τα λιγότρο δημοφιλή aθλήματα Από Το NBAmς Aμερ μετρήσεις ης UEFA -11η σελ.
Με μεγάλο ενδιοφέρον όλοι οι Έληνες παρα
κολουθούμε τα διαδραματίζόμενα στη συνοριακή
γραμμή Του Εβρου με τους μετανάστες και με Τον
Ερντογάν. Τρα κονείς δεν αμφιβάλλει όι η Ελλά
δα αντιμετωmίζει σε μια δύσκολη συγκυρία ένα π - 1
ρόστιο mρόβλημα με εθνικές προεκτάσεις . Ο καθένος αντιλαμβό
νεται Τις ατες , Τς επιπσεις και τις προεκτάσεις του μετανοστευτικού ζήτήματος .
Σαυτό το δράμα Βα αναδείξω ή μάλλον θα ηνηλατήσω Τις σκέ .
ψεις και τις πρακτικές των κομμάτων, οπως φαινονται ησελ
κής και την Euroleague μέχρ ανα-

Τελευταία νέα από την εφημερίδα