Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&e ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
email:[email protected]
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Tnà. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Tıuń 0,60 EYPO
ΠΕΜΠΤΗ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
AP. OYAAOY 27496
Η κυβέρνηση
διαψεύδει τους
ΝΥΤ: Δεν υπάρχει
μυστικό κέντρο
κράτησης
μεταναστν
Κορονοϊός: Τι ισχύει
στα εργα σιακά
τευχθεί ο καλύτερος δυνατός συντονι σμός, εν η κυβέρνηση λαμβάνει έκτα
κτα μέτρα με διπλό στόχο, αφενός να
προλάβει την εξάπλωση της επιδημίας,
αφετέρου να διαχειριστεί τις οικονομ
χές επιπτσεις του κορονοϊού . Κρίσιμα
ερωτήματα εγείρονται , μεταξύ άλλων ,
και αναφορικά με το πς αυτή η επιδημία θα επηρεάσει τα δικαιματα των
εργαζόμενων , τόσο στο δημόσιο όσο και
στον ιδιωτικό τομέα . Πς διαμορφνονται τα εργασιακά μας από τα έκτακτα
μέτρα; Ο Γιργος Μελισσάρης, δικηγόρος -εργατολόγος και νομικός σύμβουλος του Εργατούπαλληλικού Κέντρου
της Αθήνας ( ΕΚΑ ) , απάντησε στις ερωτήσεις του Sputnik .
Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος
νοσήσει από τον κορονοϊό
Στην απευχταία περίπτωση που ο
εργαζόμενος φέρει τον κορονοϊό και
τελικά νοσήσει , τότε ενεργοποιούνται
οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας
για την ασθένεια του μισθωτού , η οποία
θεωρείται ανυπαίτιο χλυμα για την παροχή αυτής . Ως ανυπαίτιο χλυμα ( εμπόδιο) παροχής εργασίας θεωρείται κάθε
περιστατικό για το οποίο ο
εργαζόμενος εμποδίζεται
201URO
Ο κυβερνητικός εκπρόσω πος, Στέ
λιος Πέτσας, διέψευσε το δημοσίευμα
των 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα