Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο ΛΟ Γ Ο Σ
ΜΑΔΙΑΙΕ

ΦΗΜΕΡΙ

ΙΚΑ ΕΒ
ΙΟΔ

ΔΟ

ΣΕ

ΕΚΔΟΤΩΝ

ΔΕ

Σ

ΠΕΡ

ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΤΕΛΟΣ
Ταχ. Γραφείο
ΣΥΡΟΥ
Αριθμός Άδειας
1

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ - Δεν επιτρέπεται η πώληση

των Κυκλάδων

Ε β δΡΟΥΣΣΟΥ
ο μ α δ ι α ί α Α ν ε ξ ά ρ τΜΑΡΙΑ
η τ ηΜΑΝΟΛΑ,
Π ο λ ιΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
τ ι κ ή Ε φ η μ ε ρ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
ίδα
ΕΛΕΝΗ
ΚΟΥΡΟΥΤΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΝΟΣ ΔΕΗ
ΣΥΡΙΑΝΗ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΗΣ
• Απογοήτευση
• «Καμία
για έλλειψη
• «Κάποιοι μου
δρομολογίων
κυβέρνηση
είπαν ότι το ’12
λεωφορείων προς
δεν αποτολμά
χωριά τις αργίες
είχα πεθάνει κι
να προβεί
στην πλήρη
αναστήθηκα το ΄17»
• Μηδενική κίνηση
ιδιωτικοποίησή
επικαλείται το
12
της» 21
ΚΤΕΛ 9

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΡΟΥ
• «Αλλαγή σκυτάλης» και
Απολογισμός …με αιχμές 11

Ο Λ Οτ ω Γ
Ο
Σ
ν Κυκλάδων

Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Αν ε ξ ά ρ τ η τ η Π ο λ ι τ ι κ ή Ε φ η μ ε ρ ί δ α
Π έ μ π τ η 1 2 Μ α ρ τ ί ο υ 2 0 2 0 - Α ρ . φ ύ λ λ ο υ : 6 6 5 - Έ τ ο ς 1 3 ο - Τι μ ή 0 , 7 0 €

 Επιστολή διαμαρτυρίας του λογιστή Μάρκου Γιανναδάκη προς Blue Star
 Στο πλευρό του τουλάχιστον 60 επιχειρηματίες του νησιού

«Τορπιλίζεται» η ανάπτυξη της Σύρου

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ
ΣΤΗ ΣΥΡΟ
• «Λουκέτο» σε σχολεία,
παιδικούς σταθμούς,
Πανεπιστήμιο και ΚΑΠΗ
3

ΠΕΤΡΟΣ ΜΩΤΟΣ
ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΦΑΓΕΙΟ
• Διαψεύδει τις φήμες πως
οδεύει σε χέρια ιδιώτη 4
ΜΗΝΑΣ ΑΛΗΦΡΑΓΚΗΣ
ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ
• Καθυστερήσεις λόγω της
απεργίας των μηχανικών
4

EDITORIAL

Το γνωστό και
το άγνωστο

 «Είμαστε η μοναδική πρωτεύουσα νομού και περιφέρειας που βιώνει αυτή την απομόνωση από τα υπόλοιπα νησιά. Με αυτόν

τον τρόπο, δυστυχώς, η Σύρος απαξιώνεται και επιχειρηματικά, καθώς δεν μπορεί να προσελκύσει το επενδυτικό ενδιαφέρον
επιχειρηματιών, που - και στο παρελθόν αλλά και στο παρόν - είχαν εκφράσει τη βούληση να επενδύσουν στο νησί».
13

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΦΟΡΕΙΣ
ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
• Βραβεύτηκε η Ντίνα Συκουτρή η οποία κατάφερε να
ενταχθεί το συριανό λουκούμι στον εθνικό κατάλογο
άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς
• Κεντρική ομιλήτρια η δημοσιογράφος του «Λ» Λίτσα
Χαραλάμπους 6-7

Το ότι καμιά άλλη πρωτεύουσα Νομού (εκ των 54 συνολικά) ή καμία άλλη έδρα Περιφέρειας (εκ των 13 συνολικά)
στον ελλαδικό χώρο, δεν έχει τη
σύνδεση (χερσαία ή θαλάσσια)
που έχει η πρωτεύουσα των Κυκλάδων και έδρα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Ερμούπολη, είναι γνωστόν τοις πάσι.
Δεν είναι όμως γνωστόν τοις πάσι ποιους αγώνες έχουν κάνει οι
κατοικούντες σ’ αυτή την πρωτεύουσα Νομού και έδρα Περιφέρειας προκειμένου να βελτιωθεί
η κάκιστη κατάσταση. Καλύτερα, βέβαια, γιατί θα γινόντουσαν ρεζίλι τοις πάσι!

Ο ΛΟΓΟΣ