Πρωτοσέλιδο Φωνή της Φλωρίνης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Toars
PONH THS
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
YARPINHS
MAPTIOY 2020
ENIKOINANIA
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΦΛΩΡΙΝ Α ΙΩΝ
TnA.: 23850 22195
Fax: 23850 22288
E-mail: [email protected]
ΕΤΟΣ: 58ο
Αριθμός Φύλλου : 2862
Τιμή ούλλου: 50 Λεπτά
ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΒHΝΟΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ
ΣΤΟΝ ΡΥΘΜΟ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΑΪΟΥ .
1 επιστημονική τεκμηρίωση ο Ιατρικός στην μετάδοση του ιού. Αυτό θεωρείται και το κύριο πρόημα Φλωρντες πορακολουθον μ Κνείται και η Φλρινα, 0ι
εφικτό να ελεγχθεί ο καθένας ξεχωριστά . Γ ' αυτό , συν . Ελλάδα αλά και το εξωτερικό . Ακολουθντας Τς οδηγίες , οι
οποίες συνοδεύουν τα προληττικά μέτρα που αποgaσίστηκαν
Η ωστή πρόληψη είναι προσυπική υπόθεση ολλά και ευαι-aπό την Ελληηκή Κυβέρηση , και σχύουν για όλη την επικpάτεια
Σύλλογος φλαρς ενμερωeι ro πολτες και napέχει οηγίες το γεγονος ότ , δυστυχς , με τα υπαρχοντα μετρα δεν εναι πou σχετίζονται με την εξάπλωση του κορωναίου τόσο στην
γμα ην δαοάλοη ης στομwής υγείας αλλά και του ουνύλου.
0 Ιατρικος Σύλλογος Ολρινος , ύστερα αno στενή επικο . σπωνται αυστηρού κανόνες υγιεινής
νωνία με τη γενική Γραμιατεία του ΥΠouργειoυ Υγειας και 0 σθησί0. Ενα ατομκή ευθύνη του καθενός να προφυλαχτεί , αλλά έχουν διακοπεί τα μαθήματα στα σχολεία και τα Πανεπιστημια,
αρμόδιο τμήμα του Εθνικου οργανισμου Δημουιας ΥεΙας και να πρρουλάξει τους γύρω του , εφόσον νοσεί από οποιαδή -στα φροντιστήρια, έχουν κλείσει τα ΚΑΠΗ, Τ ΚΔ, υς κα υ
(ΕΟΔ , διαβεβανει όn εν unapχouν επιβεβαιωμένα κρούαματα
κορονοϊού στον νομό Φλωρίνης . Τα δύο σχολεία στην Πόλη
μας, το 20 Λύκειο και tο 30 Γυμάοο , avέστειλαν η λεπουρνα αoο, onuς ο ΗΤΝΙ, ο 1ος της γρτης , η ο, nou προκαλούν των nολmστικν συλλόγων της Φλρινας έχει αναστέλλει την
τους για προληπτικούς λύγους και βάσει πρωτοκόλλου του
ΕΟΔΥ. Η ακόλουθη αναστοή λειτουργίας όλων των εκmαιδευτικν
1opυματων των χωρος έγινε , επίσης , για λύγους Πρόληψης, υν υγεια, oπως η λομωη το αναπνευστικό σύστημα.
nou έχουν ως στοχο τη μεωοη της εασπopας Τ0υ ν κnouχθεί πανoημία , τουλάγιστον μέχρι στιγμής , από ο ΕΟΔΥ για την Κυριακή της ορο00ας , οπως και ολες εκοηλωοες.
κονότητα . Στο άκουσμα της λήψης αυτν των μέτρων δεν χρε.
6ζεται να επικρατήσει ανησυχία ή ακόμη και Πανικός , αλλά να
αντμετωπισπεί το θέμα με τν δέουοα σοβαρότητα καιψυχραμία.
0 Ιατρικός Σύλλογος Φλρινας συνιστά μόνο στα άτομα nou
νοσούν ή έουν συμπτματα κρυολογήματος / ισεων να nαρa .
μενουν στα σπίτα τους , Προφυλάοοντας πρτa τον εαυτό τους υγιEς εν επτακτη αναγκη και αφορά τον καθένα από εμός , για την Προστασια του ατομου και του κονωνικού συνόλου , που
και μετά τον αυνάνθρωπό τους . Επίης, συνιστά την αnoφurή nα να μη γιει η εξάπλωση του ιού nανδημκή.
κλειστν χωρν και τις άσκοπες μεταινήσεις ή συνεστιάσεις.
Δεν είναι σοφές Πόσα συμπτωματικά ή μερικς συμπτωματικά
άτομα Παραμένουν αδιάγνωστα , αλλά μπορεί να συμβάλλουν
Ποτε νόσο , και όχι απαραίτητα από τον κορονοι . Υπάρχουν και Κέντρο Ημερήσις opονας Ηuομένων (ΚΗΟH, εν το ονολο
το κοινό κρυολόγημα , οι οποίοι μπορεί να έχουν τα ίδια λειτουργία των τμημάτων , αλλά καα των εκδηλσεων
συμπτματα και τις ίδιες δυσάρεστες και σοβαρές επιτσεις
Είχε προηγηθεί η ματαίωση των αποκριάτικων εκδηλσεων
και στο πλαίσιο της διαφάλιση τις δημήσας υγείας, αναβλήβηκε
ο ατρικός Σύλλογος Φλρινος ενημερνει ότι δεν έχει η εκδήλωση-ομιλία του Συνδέομου Μοναστηριωτν ολρινος
Στον νομό Φλωρίνης δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένα φούσματα
Με βάση αυτά τα δεδομένα, δεν χρειάξεται οι πολίτες να στα
ματήσουν τις καθημερινές τους δραστηριότητες εφόσον δεν | κορωναίού, ύπως αναφέρει και ο Ιατρικός Σύλλογος Φλρινο .
παρουσιάουν κάποα συμπτματα.
Συμπερασματικ , η πρόληψη και η εφαρμογή των κανονww των noλιτν , εξέδσε ανακονσεις ηληροφέρησης με οδηγίες
0 Ιατρικός Σύλλογος Φλpνας , υμβάλλοντος υτην ενημέρωυη
δημοσιεύουμε σε διπλανές στήλες .
Δρ lωάννης Μουμουλίδης
Χερουργός ΟΡΑ
Πρόεδρος 1.Σ. Φλρινας
Δρ Σταύρος Κωνσταντινίδης
Καρδιολόγος
Γεικός Γραμματέας ΙΣΦ
0 ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΙΟ
Τι είναι ο νέος κορωνοϊός COVID 19
0 νέος κερωνος 00ν 19 υnτελεί ένα καινουno στέλεχος
της μεγάς οκογένειας των κερωnοίν , nu δεν είχε αnχνειeεί
πρν από την πρόσφαυη επιδημία στην Κίνα, τον Δεκέμβριο του
* 0ι αδελφοί Λάμπρου καταθέτουν τον πυρήνα 2019 Ση χρα μος έφτασε μέσω ης μεγάλης εστας μέλυσης
συλλογής του Εθνκού Νομισματικού Μουσείου , -| στη γεπονική μας ταλία . Καθήκον μας είναι να ενημερωθούμε
ΑΡΜΑΝΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ
Απευθυνόμενος Η ρα των βλαχοφνων Μεγάλων Εθνκν Ευεργετν εσήμανε μέσως μόλις δρύθηκε το πρτο ελεύθερο Κράτος των Ελλήνων
στο οποίο το 1830 ο Γεργιος Σ Σίνες , γενάρχης
των ομωνύμων Μεγάλων Εθνικν Ευεργετν από
η Μοσχόπολη, απέστείλε την πλουσιοπάροχη βοηθεια των Βλάχων της Βιέννης για τα oρpανά του
Αγνα . Είναι η πρωτη συνειοφορά Ελλήνων στο
νέο Κράτος Και στις 16 Maίοu 1830 ο Κυβερνήτης
Ιωάννης Καποδίστpας έγραφε στον ΣναΕδέχθημεν μετά πολλής ευγνωμοσύνης την
ποoότητα των 2.007/100 διστήλων τα πoίa μετά
των εν Βιέννη συμπολπν σας Γρακο-Βλάχων προσεφέρετε δωρεάν. ΕΒε το δικόν σας παράδειγμα
να εγείρη και άλλους ομογενείς Εκφράζομεν προς
σε , Κυριε , και προς τους συμπολίτας σου ΓραικD-Βλάχους από τον Βορρά μόνον οι Βλάχοι αλλά σύσοωμοι και όλοι ο Μa - μπορεί να επιβάσει μόνο μερκές ρες σε επιράνειες , Η χρήση
πολλήν ευνωμοσύνην εκ μέρους των οppανν και παρ ημν , κεδόνες . Σαυτούς αναφέρονται τα επόμενα άρθρα .
την εξαίρετον υπόληψνο.
0ι Βλάχοι χρυσνουν το νεαρό Κράτος και την πρωτεύουσά
του Αθήνα ως εξής :
' 0ι Γεργιος Αβέρω , Μιχαήλ Τοίτσας και Νικόλαος Στο
υpνάρας ανεγείρουν το Εθνικό Μετσάβειο Πολυτεχνείο και ε νισχυουν το Εθνικό Πανεπιστήμιο. Η χήρα του Μχαήλ Τοσίτσα
δωρζει τοοικόπεδο όπου ανεγείρεται το Αρχαιολογικο Μ Τ Νι Μένταυ Υmo το, Τπλο 0 Ανμορφυτ, ενα οφερυμενο Τυς εφήβους , εν α ηλικιωμένοι και άτομα με υποκεμενα
oeio.
0 βaρωνος Σμων Σνας και ο γς του Γεργιος ανεγερ - στον αείμνηστο Κωνσταντίνο Γ. Καραμανλή με τον οποίον ο ς εμμυς, ενω ο ηλΙκωμένοι και άτομα με υποκείμενα
ουν την Ακαδημία Αθηνν , τον Μητροπολιπικό Νao και το Ε0. υγpoφέας είχε στενη σχέση μια ζωη . Απογραρεται η πολιπκή μτα είναι περοοότερο ευάλωτο στην εμμάνση συβαpής νόσυυ
νικό Αστεροσκοπείο στην Αθήνα . Επίσης τον Μητροπολιτικό Κηρονομια του σε Ολα Τα σημαντικα μηματα με, 0υτουσιες Πολύ χαμηλή είναι η νοσηρότητα και εξαιρετικά σπάνια η Ον.
Ναό στην Σύρο.
δρύουν τον Φιλολογικό Σύλλογο Παρν ασσός και σωστά και χωρς Πανκό , γα το 1 θα πρέπε να κάνουμε.
ουνδρύουν την εν Αήναις Αρχαιολογιή Εταιρεία .
*0 Γεωργιος Σταύρου ιδρύει mν Εόνική Τράπεζα
Πς μεταδίδεται ο ιός ;
0 ς C0MD 19 προκαλεί αναπνευστική νόοο η onoα μπορεί
της Ελλάδος . Ανάλογες ευεργεσίες opερνουν οι να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο, συνήθως κατόπν επψής
ίδιοι κι άλλοι επιφανείς Βλάγοι σ ' ολον τον ελ | με aσθενή, μέσω μικρν σταγονιδίων από τη μίτηή το στομα
ληνικό χρο , στην Κωνσταντινούπολη, στην | Που εξαπλνοντα όταν ο aεθενής με C00MD 19 βήει, ψτερνζεται
ή εκπνέε Αυτή τα σταγονίδια προσγεινονται σε αντικείμενα
Δωρεές των Αρμάνων Βλάχων στη θεοσαλονίκη και επιφάνοες γύρω από το άτυμο . Ετσι , άλλοι άνθpωποι κολλούν
είναι το Καυταντζόγλειο Στάδιο , το Νοκομείο Πα - τον κορωνο αγγίζοντας αυτά τα αντικείμενα ή Τις επpiνειες.
παγεωργίου , το θεαγένειο Νοσοκομείο , το Χα -| και εν συνεχεία , και αγκζοντας τα μάπα, την μύτ ή το στόμα
ρίσειο Γηροκομείο , το Τελλόγλειο Ίδρυμα , το Μου- τους . Μελέτες μέχρι σήμερα δείχνουν ύτι ο κορωνοτός nou
προκαλεί τη νόσο COVID-19 δεν μετuδίδεται μέσω του αέρα.
Στον Ιερό Αγνα του Εικοσιένα δεν πήραν μέρος Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα , ο καινούργιος κορωνοίς
Αίυπτο και στη Διασπορά.
Tou Nikou Méprtou
σείο Μακεδνικού Αγνα , το Καρίπειο Ίδρυμα κ.α.
αντισηπτικν διαλυμάτων είαι αpκετά απoτελεσματκή για την
Ν..Μέρτος καταστροφή του ιού στις επιφάνειες.
Ο Αναμορφωτής
Το τελευταίο βιβλίο του Ν.. ΜΕΡΤΖΟΥ
Ποια είναι τα κύρια συμπτματα του κορωνοίού COVID 19
και Πόσο επικίνδυνος είναι :
Η λοίμωξη αnό τοον νέο κορωνοί6 COVID19 μπορεί να προκαλέσει ήmα συμπτματα, όπως καταρρoή , Πονολαμο , Πυρετό
0ι εκδόσεις "Μίλητος κυκλοφόρησαν το τελευταίο βιβλn Κ χα. 0ρισμένοι άνθpωrno μnopεί να εμpανίσουν πνευμονία
ή δυσκολία στην αναπνοή. Προσβάλλει λιγότερο τα παιδιά και
σείο.
δηλσεις του ε noλλές mηγές , Περρόφοντα τα κρίομ δημ ησμότητα στα nαιδιά και στους ανήλικους .
"0 Γεaργιος Αβέρω χαρίζει την Σχολή των Ευελπίδων , ματα Που αντμετωπσε με το Στέμμα κατά την πρτη οκταετία
Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα , ο χρόνος επασης του
ην Σχολή Ναυτικν Δοκίμων, το Καλλιμάρμαρο Παναδηναίκό του 1955-1963 Πoρατίθενται γεγονοτα που μαρτυρούν Οτη COVID-19 υnολογίζεται ότι έχει αντατο όpο ις 14 ημέρες.
συνέχεια στην σελίδα 3
ο ετπgανής Μακεδων ηταν αoκημής οφερωμένος στην Πατpίδα.
ωρηκτό - Αβέρωψ " και Τις Γεωργικές Σχολές στη Λάρισα και Αναφέρεται όι τον συνείχε σε κάθε βήμα του το φάσμα του
Εθνικού Δηχουμού και , για να τον αποφύγει, θυσίασε ην noλτική
, 0ι εξάδελοοι Ευαγγέλης και Κωνσταντίνος Ζάππας χα.του σταδιοδρομία του 1963 , Τοτε προέβεψε με εκπληκτική
pζουν τα Ζάππεια Παρθεναγωγεία στην Κωνσταντινούπολη, διαίσθηση ότι μετά το 1963 η Ενωση Κέντρου θα διασπαυθεί
θα επικρατήσει πολιπκό χάος και τελικά
Στάδιο , το Εqηβείον, μετέπετα φυλακές Αβέρως , το ένδοξο 8στην Εύβοια .
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ
στην Αδριανούπολη και στην Αθήνα στην οποία δωρίζον
επίσης το Ζάππεο Παρθεναγωγείο , το Ζάππειο Μέγαρο και
τον Κήπο του Ζanneίου.
*0 Απόστολος Αροoκης ιδρύει τα Αροάκεια Σχολεία και 0
Μιχαηλ Τοσίτσας τα Τοσίτσεια Σχολεία.
*0 βαρνος Κωνσταντίνος Μneλλιος χαρίζει την ββλιοθήη, του στην Εθνική Βιβλιοθήκη , δωρίζει στον Δήμ0 Αθηναίων
το Δημοτικό Νοσοκεμείο Η Ελπiς και χρηματοδοτεί την ίδρυ
ση της Αρχαιολογικής Εταιρείας. Στην Αταλάντη χτίζει τον οκ
σμό Νέα Πέλλα όπου στεγάζονται όοο. Μακεδόνες αγωνίσθηκαν κατά την Εθνεγεροία στη Νότιο Ελλάδ .
* Οι Βλάχοι ευεργέτες με συνεισφορές ίδρύουν το Οφθ
λμιατρείο και κοσμούν το Πανεπιστήμιό της με τη ζωφόρο του
και με τους αδριάντες των πρoπυλαίων του.
'0 Ιωάννης Μπάγκας χαρίζει το ξενοδοχείο του Μέγας
Αλέξανδρος" στην πλατεία Ομονοίας και , με τις προσύδους
του, το Μπόγκειον Ίδρυμα χρηματοδοτεί σχολεία και μοράζει
βιβλία στις υnόδουλες ακόμη ελληνικές χρες .
0 Χρηστάκης Ζωγράφος , βαθύπλουτος τραπεζίτης στην
Πόλη, ιδρύει τα Ζωγρόφεα Σχολεία , αγαθοεργά ιδρύματα και
pβλιοθήκη.
Την Φλρινα επισκέρτηκε την Παραoευή 6 Μαρτίου 2020 0
θα επέμβει ο Στρατός, υφυπουpγός Μακεδονίας-θράκης θεόδωρος Καρoσγλου στο
Καταγράφονται τα Πλαίαο των περιοδειν για την καταγραφή και αντιμετπιση
μεγάλα έργα του που Ψηματων Tς 5υpείου Ελλάδος . 0 υφυπουργος συναντήθηε
ανομέρφωσαν ην ερε - με τον Δημαρχο Φλωρινας Βασλη Γιαννάκη και ακολούθως με
πuμένη τότε Ελλάδα w/ Apμερειαρη Φλαρνας Γάνη Κου , τον λνυπεpιpεpεάφη
και ανέπλασαν την ΑγροτικηςΑvdπτυξης Βασίλη Αμπα και τον Περιφερειακό
θεοσαλονί, Βoγon - Συμβουλο Σωτήρη Βόσδου , Στην συυνέχεια , πργματοποήθηκε
φουντα οι αείμηστοι κεμ μΕ UVμμεoχ , εκτος των Προανοφερομένων , τοu
Νίκος Μάρτης και υπρυτη του Πανεπωτημου Δυτκής Μακεδονίας Γιργου lo N.L MEPTZO
Νικος Ναρτης κα δανίδη , Του Προέδρου του Εργατικού Κέντρου Φλωρνας κωτα
Νίκος Ζαρντινίδης Σιάκου, του Πoυέδοου του Επιμελητηρίου, του Διοκητή του
Του υπρu μpυλ Nοσοκομείου Χρήστου Παnούλκα Σην συσκεη τοnoθετη δ
νες του Κοραμανλη καν επίσης οι επιχειρηματίες Βασίλης Τιριακίδης, Κωνστα.
τίνος Μεσσήνης , θεοδότα Τόττη και Κωνσταντίνος Ρομπης . Ο
Το βιβίο ουεpωνετα υpumοupγoς επιoκέφηκε επίσης τον Μητροολίυη κ. θε0πο και
εις μνήμην Γεωργίου σιναντή 8ηκε με τους Δημαρχους Αμυνταίου και Πρεσπων Ανe .
μ Μππάνη και Παναννη Πασχαλδη. Στο Αμύνταο πραματοιoήθηκε
(Περισσότερα στην ούσκεψη και ο υφυπουργός επισκέφτηκε τα οινοποιεία του
στη θεσσαλονίνη.
Ράλλη,
2η σελίδα )
Ατήμα Αλφον και της Ενωσης Αμυνταίου .