Next

Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
FIPP FAEP
NEMNTH
TENIKH
12 MAPTIOY 2020
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ETOE 440
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 12468
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 EYPO
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Συναγερμός για Τις επιπτσεις στην οικονομία από την επιδημία
Ανησυχία για τον νλογαριασμό" του κοροναϊού
Μπορεί να χαθούν μέχρι
και 2 τρισ. δολάρια
Ειδικό ταμείο
25 δισ.
συμφνησαν
O1 «27»
Οι οικονομολόγο του ΟΗΕ εκτίμησαν όπη επιδημία του
νέου κορωνοίού μπορεί να προκαλίσει απλεες μεταξύ t
τρισεκ . και 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων φέτος.
Σε ένα δραματικό σενάριο , οι πλέον πληγείσες οικονο μίες θα είναι εξαγωγικές χρες πετρελαίου και άλλων
πρτων υλν καθς και αυτές που έχουν στενούς εμπορικούς δεσμούς με ις οικονομίες που επλήγησαν αρχικά
σύμφωνα τους οικονομολόγους του ΟΕ.
Οικυβερνήσεις πρέπει να ξοδέψουν για να αποτρέψουν
ένα σενάριο αποκάλυψης , στο οποίοηπαγκόσμια οικονομία δεν θα αναπτυχθεί παρά 0,5% φέτος , έχοντας δηλαδή
διαφυγόντα κέρδη 2 Τρισεικ . δολαρίων για την παγκόσμια
οικονομία, δήλωσε ο Ρίτσαρντ Κοζούλ-Ράn.
Ευρωπαίοι ηγέτες συμ .
φνησαν να λάβουν μέτρα για την αποτροπή οιχονομιχής αστάθειας από την εξ .
πλωση του κορωνοίο .
HΟύρσουλα φον ντερ Λάιεν δι .
αβεβαίωσε ότι θα χρησιμοπου .
ηθούν όλα τα διαθέσιμα εργα .
kelan.
Μεταξύ των μέτοων πον θα λη φθούν , ανέφερε τις καατικές
ενισχύσεις στις επιχειρήσεις
που θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες , την ενελιία οον αφορά
την εqαρμογή του Συμφνου
Σταθερότητας και Ανάπτυξης
ή ακόμη και η ίδουση ενός ειδ .
κού ταμείου, του αποκαλούμε
νου "corona-lund. , ύψους 25
δισεκ, , για επενδύσεις αναθέρ μανσης της οιχονομίας βραχυ.
πρόθεσμα .
Ο Κυρ . Μητσοτάχης επισή .
μανε ότι χρειαζόμαστε δημοσιονομικό χρο . Το κόστος
των μέτρων αυτν πρέπει να
εξαιρεθεί από τους δημοσι .
ονομικούς στύχους των κρα τνμελν
νεβαίνει το επίπεδο συναγερμού του οικονομικού επιτελείου για
Τις επιπτσεις του κοροναϊού στην πραγματική οικονομία . Τυ•.
χόν αισθητό χτύπημα στο πυλνα του προϋπολογισμού που είναι η
Αγωνία για τον τουρισμό
πρόβλεψη για ρυθμό ανάπτυξης 2,8% για φέτος θα υπονομεύσει το
στρατηγικό στόχο για το πρωτογενές πλεόνασμα καθς θα ανοίξει
Οι επιπτσεις του κορωνοίού στον τουρισμό, είναι νωρίς να μετρηθούν. Ως το Πάσχα, τα πράγματα θα είνα πιο
σαφή ως προς την πορεία του ιού και θα φανεί το μέγεθος
της ζημιάς στην εγχρια τουριστική αγορά
Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Εππροπής , το
πλήγμα στον ευρωπαϊκό τουρισμό είναι βαρύ , κυρίως
λόγω της εεξοφάνισης, των Κινέζων επισκεπτν . Υπολογίζεται ότη από τον ίανουάριο ως το Τέλος Απριλίου,
θα έχουν εχαθεί περίπου 400 χιλιάδες Κνέζοι τουρίστες
και 2 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις , ωστόσο απλειες θα
υπάρξουν κι από άλλες χρες με πρόβλημα κορωνοίού
π.χ. Κορέ , πωνία ή λόγω του φόβου Των κρουσμάτων
στην Ευρπη (Αμερικανο , Καναδο .
τρύπες στα έσοδα λόγω μείωσης της παραγωγής και της κατανάλωσης και ταυτόχρονα θα διογκσει τις δαπάνες λόγω των έκτακτων
κονδυλίων που θα απαιτηθούν .
Είναι χαρακτηριστική η αναφορά του πρωθυπουργού ότι υπό τις
παρούσες συνθήκες ίσως να μην μπορούν να πιαστούν συμφωνημένοι στόχοι που τέθη καν στο παρελθόν.
Τα εναλλακτικά σενάρια για τις επιπτσεις στο ΑΕΠ ανάλογα με
την διάρκεια και την ένταση της κρίσης προβλέπουν ότι το κόστος
θα κυμαίνεται από 600 εκατ. έως και 2 διο.
ΥΠΟΙΚ: Task Force κατά του 1ού
στις τράπεζες
ΟΕΕ: Μέτρα για να μην γυρίσει
αρνητικάη οικονομία
Επίδομα E718 για εργαζόμενους
σε εταιρείες που κλείνουν
η σύσταση Task Force στο ΥΠΟΙΚ ια την αντιμετπιση των συνεπειν της κρίσης στο τρ πεζκό σύστημα πρόκειται να ανακοινσει το
Την ανάληψη συγκεκουμένων μέτρων που δεν θα
επιτρέψουν τον εγκλωβισμό της οικονομίας σε
ένα νέο καθοδικό σπιράλ λόγω κορωνοίού, ζη .
Τo eνδeχόμενο ενεργοποίησης διάταξης που προβλέ
. πει την καταβολή εφάπαξ επιδόματος 718 ευρ ια
45 ημέρες που θα αφορά εργαζόμενους σε επιχειρήσεις
που κλείνουν λόγω ανωτέρας βίας για την αποφνή διάδο υπουργείο . Η μία μετά την άλλη ο χρες λαμβάνουν | τά ο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος . Σημεινει ,
μέτρα για την ανακούqιση των δανειοληπτν και των
πιστωτιχνιδρυμάτων . Η Γαλία ζήτησε από τον SSM
να επιτρέpει στις τράπεζες
Qη ενελιξία.
ότι μέχρι στιγμής η εκτίμηση μετά την εξάπλωση της
επιδημίας , για την πραγματική αυξηση του ΑΕΠ από
2,54% μεινεται σε 2,21% ( σενάριο 1) και 1,86% ( σε σης του κορωνοiού, εξέτασαν οι εκπρόσωποι των κοινωνι.
κν εταίρων. Το έκταχτο αντό επίδομα έχει δοθεί μετά τις
καταστροφικές πλημμύρες στη Μάνδο .
ι νοθετήσουν μεγαλύτε
νάριο 2)-.