Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
IΠΩΝΓΤΑΝ
ENOIKIAZETAI
ZHTEITAI
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
SLAROOPUI .
skywalker
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
OAYMIILAE
Βορείου Ελλάδος
Α' ΕΚΔΟΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πέμπτη 12.03.2020
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡοΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙκΩΝ ΕΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 231 0-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 Ε-Ετος: 28ο-Αρ Φύλλου: 7312
28 χρόνια
Το ΔιΟικητικό Συμβούλι ο Που Προέκυψε από την ανα συγκρότησηα
Ο Αν. Καραχανίδης νέος Πρόεδρος του ΣΕΒΙΤΕΛ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλύδος
Οκτ στους 10 πιστεύουν ότι η ΕΝλάδα δεν έχει βγει από τα μνημόνια
Ερευνα διαΝΕΟσις:
Εnίξευη και απελές
OTIJV EMda
μη μή ηιοαφήγαι
τις ξέγες
Τι Πιστεύουν οι Ελληνες το 2020
Οκτ στους 10 πιστεύουν ότι η Ελλάδα δεν έχει βγει από τα
μνημόνια, Καλύτερη η οικονομική κατάσταση, μεινεται ο
αντιευρωπαίσμός. Ο ρόλος της γυναίκας και η σχέση με τη
θρησκεία και το. μάτι Τι δείχνει η έρευνα της διαΝΕΟσις.
9 τους 10 Ελληνες είναι υπέρ
των ξένων επενδύσεων, 6 στους
10 Έλληνες πιστεύουν ότι χρε
αζόμαστε μκρότερο δημόσιο
τομέα, είναι υπέρ των αποκρατ
κοποιήσεων και πιστεύουν ότ
"το κράτος επεμβαναι υπερβολ κά και δεν επτρέπε στον ιδιοΤικό τομέα να δημιουργήσει
Πλούτο και θέσεις εργασίας",
Η ΝΔ αυξάνει κατά δεκάδες χιλιάδες
τις απλήρωτες συντάξεις
Eļpipeon
TOY Öanavúv
μpοσφυγκό
Κικορινοο ζήπιε
Ο Στίκούρας
< Μία ακόμη έκθεση του Γραφείου Προϋ πολο- συντά ξεις. Ο ίδιος ρυθμός συσσρευσης
γισμού του Κράτους στη Βουλή επιβεβαινει εκκρεμοτήτων διατηρείται και Τους Πρτου
ότΙ η ΝΔ και ο κ . Βρούτσης αυξάνουν κατά
δεκάδες χιλιάδες τις απλή ρωτες συντάξεις
καταγγέλλει η Πρην υπουργός Εργασίας
< Μόνο για το διάστημα Ιουνίου-Δεκεμβρίου
2019 είχαν αυξηθεί κατά 30.000 οι ληξιπρόθ εσμες απήσεις για κύριες και επικουρικές
μήνες Του 2020, σύμφωνα με την εικόνα από
Τις υπηρεσίες Των ταμείων, με αnοτέλεσμα
Πλέον η αύξηση των απλήρωτων συντάξεων
επί διακυβέρνησης ΝΔ να προσεγγίζει Τις
50.000.
Διήσυ
Ενα σύστημα παρυς φορείς, αλλά
και με την ΤΤE, θα
καταγράφει
υφυπουργό Οικονομικν Θεόδωρο
Σκυλακάκη <πρέ- Φεβρουαρίου
πει να διαφυλάξο - ιός δεν είχε επOI
ακολούθησης
κατά κλάδο και
Πορεία. Επεσή μανε ότι έως τα Τέλη
Ιιφτμήμο γατς
Naparprtripo yia tiç aynonh nupTIÇ
ζημιές
Ιοχή για Τις επ
πτσεις από τον
υφίστανται
επιχειρήσεις από
την εξάπλωση του
1ού και θα ΠροΓενικό Λογιστήριο βαίνει στη λήψη
του Κράτους . Το μέτρων , όπου και
πτσεις,
ξεκίνησαν
υμε Τον ΠαραγωYIKÓ
βεβαίως τη ρευστότητα .
άλες χρες , εν
Κοροναϊός :
Παρέμβαση της ΕπΑταγο
νομού για φαινόμενα
υιερκοστολόγησης
ΕΠΙΤΟΦ ΟΤτην ΟιΚΟρoπ
εφαρμογή
καταγράφονται κατέλη ξε λέγονTO
τας ότΙ Πρέπει να
αντιμετωπίσουμε
περίσκεψη
μεγάλη υπευθυνότητα.
Τον Μάρτιο.
Houio anó
TOY KOpovaió
Όπως, είπε,
υφυπουργός τα
μέτρα θα ανακοιννονται στην
υφυπουργός
επεσήμανε ότι η
Ελλάδα θα συντονιστεί και με Τς
Παρατηρητήριο όταν χρειάζεται.
αυτό, σε συνεργασία και με άλλο - Σύμφωνα , με το
Created by Universal Document Converter