Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
HMEPHEA ANEEAPTHTH NEPIBEPEIAKH EOHMEPA ETOE UPYTHE 1885
Η πατραϊκή εκπαίδευση
ντριμπλάρει τον 1ό
Δεν θα ξεκουραστούμε
εάν δεν τελεισουν όλα
stmdeu eranmp
n . Aeeaang
Skype
Δεύτερο χτύπημα
om uéon naiKía
ΜΠΟΡΕΙ ΚΑ
ΤΟΝ ΙΟΥΛΟ
οι ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
MΕ ΒΑΡΙΑ ΕΥΝΟΤΟΝΑΑ
ANO TON KOPONOIO
KAI ENAI 64XPONOI
πΟ ΛΑNΕΛΤΗΜΙΑΚΟ
Ttpeleleo
eyyti e A
18 MEXPI EHMEPA
ΤΑ ΝΟΕΗΛΕΥΟΜΕΝΑ
KPOYIMATA ITHN
NEPIOXH
ΑΦΗ ΧΩΡΙΣ
ΕΛΑΟΗ ΣΗΝ
OAYMNIA
ter stee potepm maneh p, da pe
47,111Ae
APAMATIKH
STACH
ΗNΕΤΗΣ
ΥΠΕΡ ΠΑΗΡΟΥΕ
NPOPPAMMATOI
ΑΚΟΛΟΥΒΙΑΝ
MONO FIA
EKTAKTEI ANATKEI H ANOXH
ΑΤΟΠΡΟΣΑΠΗ
NAPATEINETAI
ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗPΙΑ,
ΕΝΤΑΣΗ ΕΤΟ
ITO AIMANI
TALLETAI
ΕΕΥΠΗΡΕΤΚΙΗ
THE MATPAI
Ο ΧΡΥΤΟΣΤΟΜΟΕ
ITON EOKA
Μηνύματα προς πολίτες
και προς Ιεράρχες
Ανησυχούμε
αλλά χωpίς
νοερβολές
Ο Μητσοτάκης δνσε anό τους Ελληνες
ενα δουν tμφαση στην ατομική εuoύνη και
κάλεσε την cκκληoία να ακούοι τηv tnoτήμm
Baina le
Φειδωλός με την αγορά , μιλησε για
κόνωση ρευστότητας υπό oν όρο να βρεθεί
συνταγn uπό tnv ΕΕ, ενω ο ιδιωτικός τομίας
θα επωμστεί βάρη
TPAGOYN
NATPINOE
ΔΙΟΙΗΗΤΗΣ
ΣΤΗΝ ΑΣΔΥΣ
2.000 υγειονομικοί μηαίνουν στn μάκη
του κορονοιου Τn 6ύσκολα ύνa μηροστά μας
Παρελθόν
ta «nepiepya
πράγμaτα
Ανοβάλλονται
Οι ηpoιάοt
yia to 2021
διοργανσες
Kas Moalve
pvk, ape pnd
yaSalp
p re i
Maite