Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ Ρ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
IEMITTH E MAPTOV 100
www.olympiobima.gr
AMATPOIEZ Aoro NDPONAloY
Ti 8a yivei
με πανελλα δικές
K. ΕΕ ΑΠOΤΑΣΕΟΣ ΜABΗΜΑΤΑ
AND TO AHMO KATEPINHE:
Μέτρα για την
πρόληψη εξάπλωσης
του κορωνοού
ΔΙΑΓΤΕΛΜΑ ΠΑ ΤΕΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΑΪΟΥ
K. Μητσοτάκης:
<Τα δυσκολότερα
είναι μπροστά μαςw
pompiç nwn povi
omyEMAteao uroupydo atlaç mpo
KAEIETAKOAYMBHTHPIO,
BIBWOBHKH, KAAN
ein aamo upacoi
Kapvolog
Davdoplyaot- Npetulyaore
Aeniba paç.yviag
nenaropaolome onund auerba ya
ON mparpunud odemen ou oyoIHAIPNOYME OAA TA METPA
TIA NA OOPAKIETEI H AHMOEIA YTEIA
Topl a po amo
Hndauuupelau alaçurepog ai upiw vi ap va dpgma
Ek pomouvoçiç ammw
AnO TO AHMO TYAMAI
ToupKIKh
ακταιωρός χτύπησε
σκάφος
NDAIMAPOY
Αναστέλλεται
για 14 ημέρες
TOY NIMENIKOY
η παραχρηση
χρήσεως
Nagnton atoc oog
όλων των χρων
TON DIDAIKON, AHMOTIKON
KAIAGAHTKON
BKATAITAIEON
BrpdenD ya ampunopa ron mpsi
Μουδιασμένην η αγορά μετά
την ανακοίνωση των μέτρων
Oçyundw, onoaloo aocuru
v ndmomun noud oua
Kopowoloy a ovnd mi1epon
Doupavaeo po, ooupd olb appd
ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΗΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗΡΕΗΣ
mord ma ponopala, mening
ou yin (ad oma pl, omag yma va
Ipanin
puloo po in
Kamphng
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
Ευχαριστήριο
KoporbHmm
popunan
twerteslgort
AnO TH AEYTEPOBAOMIA EKTAAEYEH NEPIAE
οδηγίες προς τους μαθη τές για την
αντιμετπιση του κορονοϊού
(ΙΚΤΕΟ ΟΛΥΜΠΟΣ
ΜΑΠΕΡΟΡεοw T ΜETΑΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ
Haavon
CORONAVIRUS
Me mpoiova mo dn ons
καλύτερες ηutς κα Το
ong ping ong
Yroupywn Aropan a
uupla Yelaç
περνάω ΚΤΕΟ
στο νέο ΚΤEΟ ΟΛΥΜΠΟΣ
στην Κατερίνη
EwubuaoTE TO KakGrepo
amortheopa
op an
Salardol
T2351039303 & 34886
kon [email protected]
Bouiv amyBa
Brum ,
apa Tetpm 11
Mapriou 2000 yens
ΤΕΡΠΟΣ
IREAL ESTATE
atpo mw povdal
ukv ovoa diopepinra
en hamtonepue lupiat ano saru
Αναστολή όλων
των εκπαιδευτικν δομν
EDZ TPITH 24 MAPTIOY
EnayseApaa Givra Ka
ornv Aantokapua Kai nkaka
Augipou.
Andong my omola aroolomen pon imadant p
Tedpm 11 Maprioudaç amw Tphm a Mapriou 2000
15ς Μαpteu Τέρμ , Κατερίνο
2351077377
Spdaucg uloratlu otuototoe yoatrpdum agt odarto
www.terpas.g intoate pos gr