Πρωτοσέλιδο Αγώνας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
20 εκατομμύρια ευρ
για το Εξοικονομ
κατ' οίκον
από το ΕΣΠΑ
της Περιφέρειας AMΘ
KAOHMEPIN H
TTΑΤΗ 1 ΝΑΠΟΥΜΟ A4 iην 3Ε Ετ 3Τ., 050 PΟ wAΜ 4 CM E09ι SIOT
http://www.agonas-gr email:agonasxan zmail.com - TeKTIKÉ RÄog g EIHEE KRA. KATA 1858
E OHME-PIAA
OPAKHE
κλειστά όλα τα σχολεία
ZEAIAA3
και τα Πανεπιστήμια
στην Ελλάδα λόγω κορωνοϊού
Μείωση κατά 35%
των δημοτικν τελν
γλειστά λόγω κο
ρωνοίού 6α είναι
σχοnεία όλης
της χρας ano το ηρω
των επιχειρήσεων που επλήγησαν
|ατό την ματαίωση του καρναβαλιού
Το ΕΒE συγχαίρει το Δήμο
0 Πρόεδρος και τα μέλη του Διοκηκού Ευμβου.
níou tou Enuenntnoíou závenc ouvxaipouv Kai euxaΙριστούν θεpμά το Δήμο Εάνθης και ξεχωριστά έναν .
Εναν, τον Δήμαρχο, τους ορχηγoύς των napat εων
Ι του Δημοτικού Συμβουλiου κα τους δημοτικούς συμβούλους nou ψήφιοον ομόφωνα τη μείωση κατά 35%
των δημοτικν τελν και υι0θέτησαν ομόφωνα ος
Προτόσεις των nopαγωγικν φορέων του νομού μος
Που θα προωθηθούν στην κεντρική Κυpέρνηση nος
ανακούφιση των επxειρήσεων , μετά το nλήγμα nou
5ένθηκαν αnό την anovopευση των καρναβαλικν
| xδη1σεων το 3ήμερο του καρναβοnιού
Τετάρτης
(11/03/2020) onoc
ανακοίνσε ο υnoυρ .
γός Υγείας Βασίλης Κι
κίλιας , Τα σχολεία θα
μείνουν κλειστά για
δυο εβδομάδες νια
προληπτικούς Πόγους
Kai yia va anotpanei n
εξάπλωση του ιού, Το
μέτρο αφορά όηες τις 0ς και θα εχει αμεoη φονηnιακοί και naioικοί aλλά και ΙΕΚ , ΑΕ. ΤΕΙ
βαθμδες της δημόσιας
και ιδιωτικής εκηαίδευ
epapuoyri.
Με άλλα ηoγια , βρε λεία , νυμνάσια , λύκεα είναι κλειστά
σταθμοί , δημουκά στο - δωτικά κα δημόσια θα
Λαιστρυγόνες ΞΑΝΘΙοι
Άλτες επί Beach Volley.. .
Γράφει ο Μιχάλης Σπανίδης
Η Διαρκής ερά Σύνοδος
της Εκκλησίας
της Ελλάδος
για το ζήτημα
του κορωνοϊού
XEAIAA 3
XEAIAAS
Καμπανάκι από ΣΕΒ
"Σε αχαρτογράρητα νερά
η ελληνική οικονομία
λόγω του κορωνοίού
- Σε ελεύθερη πτση οι αγορές
SUNLIGHT
Η oupεis ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT AΕEE δενδει δονομκά
y pim ms denerie env sirvn) Kan Sev ayope
aysbaacoveag napáryovtas an daviuovra, tutopies nu
Peopurov porlve Kn Kuravainnsi, spupuoyi H
SUNLIGHT GKutukyetan ejpe petato DON Kopupaiov
apαγαγoν προτων κα συσημταν νέpoς στον κόσμο.
εpoopέpoντα: oίoλrpaμέες λύστις σε τεμείς με oίτερα υνηλες
ατοιττστις ότος Βικμιμαo. Epοδωστική Λυσ ωm Mtοropε
Τremovoίε Κατonέ, Πrpeςορui Eρyo Ττοομής κ
ΣΗΛΙΑΛ
ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ
Μίτρα
"Darty
Ero zlaimo avirmn T ipeenpionirev me eroveie
Eihuri va nponiáfin Mzis y te tpia Maetnpire Ahieu
yia ryv onjoiEn
Tov ETIgeIorjorov
TOV TAfrrorra
από τον κορωνοϊύ
ζητάει η Σπιράχη
στο Κοινοβούλιο
TO pyoenunioe ono Neo Ofo Eeven
Entrunte Hosoivra
Πtvpo Μηυτw ΛΕΙ ή ΤEΙ (Μωνολόγου
Hεxρoίόpι τpouί pοppoκον Ευτημoνον
Kaiij yvian AunoCal 3D
Αρστη νότμε χγήρης ΗY 05 oia SAΡή οο
dade ERP System)
ATLAS FILTRI
U instapure
SINCE
Doulton.
AQUAPHOR
Eumapia ero fuourgevaxó agbino
Εμπιρα ημεκτροιά κολάμετα
Eunapia ee pravakrpai tor Vileation Shock tests
Auveróru utliov
water filtera
ΖΟΛΩΤΑ ΑΕ
Herni onaten.
AvoryonotKÓ ROKITO anobogiv
uvaasé Kan örgaongmnó maplakiov apyocia;
Auvetoeetu eas
ΜIX. ΚΑΡΑΟΛΗ 91, ΞΑΝΘΗ 2541106020
Anoanoli Bonpopiv: cmail: [email protected] gr
ZEAIAA6

Τελευταία νέα από την εφημερίδα