Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
EBAAE O DAE ME TE NIKE EDI TEE ZAZEIODEI
Γερές βάσεις για τη δύσκολη
συνέχεια στη SL 2
Zel 15
NΕΟΙΑΙΩΝΕΣ
Τετάρτη 11
Μαρτίου 2020
Αρ. Φύλλου 6540
Τμή 0,60ε
ΗΜΕ PΗΣ ΙΑ ΠΟΛΙΤΙ ΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΗΣΜΗΠΕΝΗΡΟΥ
Ζυγομάλη 6 Ιωάννινα | τηλ: 265 10 77466 | fax: 26510 37880 | e-mail: info @ne oiagones.gr | wwwneo iagones.gr
Spure APITHMAAAMH
ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ
Μερόπη Τzοούφn: Σε
πλήρη ετοιμότιτα
το Πανεπιστημιακόν
Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσο Kopelo lwavvvuv enokepanKe n
Βουλευτής Ιωαννίνων του ΣΥΡΙΖΑ
Μερόηη Tzo0pn , onou συναντήanKe pe tn diotknan tou voaokoμείου και τους διευθυντές της
ΠαΒολογικής, της Παιδιατρικής
Κλινικης και της Μοναδας Ενταα κnς Θεραπείας.
NpolyurtuKó AOUKÉTO OE CXOAein
KIL EXTIKLÖEUTIKİ LÖQÚJCTU
EA. 8
Σ. Καλογιάνης: Έρχονται
νέες αντικει μενικές αξίες
στα ακίνητα του Δήμου
Ζίτσας
Το θέμα των υψηλν αντικε μενικν τιμν των ακιvητων στον
Anpo Zitaag elxepepei on Bouan
ο Σταύρος Καλογιάννης , μετά anό
σχετική Anoφαση του Δημοτικού
Συμβουλιου (Δ.Σ ) ziτooς , στην
onola εκφραζόταν ημεγάλη αδικία
nou uφίσταται ο Δημος.
EEA. 8
Επανέρχται με το αίτημα
για ίδρυση δημόσιου ΙΕΚ
Εδικής Αγωγής ο Γ. Αμυράς
Με επιστολη του npoe τον rενκό
Γραμματέα Enaγγελματικής Εκπαδευσης και Δια Βιου Μαησης
rεργιο Βούτσινο . ο Βουλευτς
Ιωαννiνων της ΝΔ Γργος Αμυράς
συνεχizε τις προσηά θει ές του για
την Βρυσn και λειτοργία του Πρωτου Δημόσου EΚ Ειδικής Αγωγής
στην Ηnειρ .
Το κλείσμο όλων των Βαθμίδων εκnαίδευσης της χρας για τις επόμενες 14 ημtpeς, για προληπτικούς λογους , ανα κοlνωσε ο υπουργος Υγείας , Βaσλης Κικίλιος.
EA. 5
ΣΕΛ. 8
TA METPA KATA TOY
ΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΕΟΕΡAΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΟΛΟΠΑΚ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΦΟΔΣΑ
o σις νάες ου τουρισμού
ΗΠΕΙΡΟΥ
Σοβαρές συνεπεες στην οικονομία της |
nεριοχης αno τον κορωνο 6 Πρeλεπα ο
Πρoεδρος του Enμελητηρίοu bωaνννων
Δημητρης Δημητρίου .
ΟΠως τονισε σε δλσεις του το Πρω
tng Aeutepag, o K. Anuntplou avaKorviνοντας τnν nρuτn εμnoρκή κθεση στο
Αργιρόκαστρο υno συνδοργανωση .
( nou δεν anoκλύετα να ακpuθel α
μαζκές ακυρσεις συν τουρισμο ενα
κανές να φtpουν Πληγμα στην οκονομα
την εθνικη και την τoική, noλo μεγαλωτε po ano to 2010 av auvexionoov pe m
γεωμετρικη nρoοδο nου φαινετα να ξεΝσσοντα, α εnπτuσεις της κρίσης nou
dev opehovai an diadoan tou 100 CAAA
στον αδικαι ολόγητο navκ .
Επανάληψη ηις συνεδρίασης
zητούν οι δήμοι
των Ιωαννίνων
Ta enopeva Bnpara xata tng anoφασης ενιαonoinoσης του κόστους
της ολοκληρωμένης διαχείρισης
Tuv anoppiypatuv nou Eraße Kara
πλειοψηφία το Διοικπτικό Συμβουλιο του φopta Δακειρσης Στερεν
ΑnoAητω της Ηπelpου , στη συνεδρίαση της 3ης Μαρτίου, μεβοδε ουν οι κυρως αντδρντες για την
anoφαση, Δημοι lωανντων και
Ztoag.
Επιτυχημένη ή συμμέτοχή της Περιφέρειας,
στο Ελληνογερμανικό Forum
ΓΙΑ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
THN HNEIPO
EHA. 4
ΣΕΛ. 6
EA. 7