Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τετάρτη
Μαρτίου
Κοδημερινή οκονομική είδική εgημερίδα Διακηρύξευν-Δημοπραστν
Έτος 23ο
Αριθ. Φύλ: 7009
Τιμή: 1.00ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ- Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Ασφαλιστικό:
Xiniábes
Ο κορωνοϊός ρίχνει
ασφαλισμένοι
καταθέτουν
χαρτιά για να
Προλάβουν
την αύξηση
των ορίων
nAIKías
oo την τιμή τns βενzίνns
Μπορεί η διεθνής εμφανίζεται να έχει
αρχίσει ήδη τους ελέγ
χους , στα τιμολόγια
δολάρια του βαρέλι , αγοράς για να ελέγξει
την πορεία των τιμν ,
30% από την περα - προκειμένου να δια σφαλίσει ότι οι μει .
τιμή του αργού να έχει
κατρακυλήσει στα , 32
καταγράφοντας πτση
σμένη Παρασκευή, οι
καταναλωτές ωστόσο
στην Ελλάδα θα αρχί .
σουν να εισπράτουν
τα όποια οφέλη σταδιακά μέχρι τα τέλη
μεταφερθούν
Φυγήν των ασφαλισμένων στη σύνταξη
καταγράφεται από τις
αρχές του έτους,
καθς η επικείμενη
αύξηση των ορίων αλυσίδα
ηλικίας τρομάζει
συνέχεια στην 11
αντλία προς όφελος
των καταναλωτν.
Παράγοντες της αγοτης εβδομάδας . Το μέ - ράς εκτιμούν πως η
μείωση της διεθνούς
τιμής θα αρχίσει να γ
νεται αισθητή στους
καταναλωτές από σήαγοράς μερα και τις επόμενες
τρεις ημέρες. Σωρευτικά στο τριήμερο η
πρατήρια ) θα μετακυ- τιμή της βενζίνης με
βάση τα δεδομένα που
διαμορφθηκαν μέχρι
γεθος της θετικής επίπτωσης για τους
καταναλωτές θα κριθεί
από το κατά πόσον η
αγορά έχουν υποχωρήσει κατά 8,5% και
του πετρελαίου θέρμανσης κατά 14% από
τον περασμένο Οκτβριο. Η τιμή της βενζί
νης μειθηκε κατά 10
λεπτά το λίτρο , περί.
και χθες στη διεθνή nοu,και δίαμορφ.
βενζίνης στην εγχρια Υηση του καυσίμου
μέχρι αυτό να φτάσει
στην αντλία , τιμολο
γούν βάσει της τιμής
platts , η οποία υποχρησε από τα 490 δολάρια ο μετρικό τόνος
την περασμένη Πέμπτη
στα 440 δολάρια ο με τρικός τόνος την Παοπότε
ξεκίνησε η βουτιά της
τιμής του αργού , και
στα 356 δολάρια χθες.
Αντίστοιχα η διυλιστηριακή τιμή, η οποία δια
συνέχεια στην 10
| πετρελαιοειδν (δυυλιστήρια . εταιρείες .
ΙΕΛΚΑ:
Βελυωμένη
η καταναλωτική
Kívnon
λίσει πράγματι τη συνολική μείωση της
διεθνούς τιμής της
βενζίνης και των πeτρελαίων ( κίνησης και
θέρμανσης) που διαμορφνεται
αγορά platts της Μεσοθηκε χθες στο 1,52
ευρ το λίτρο έναντι
1,62 ευρ το λίτρο
στις 7 Μαρτίου.
Τα διυλιστήρια, που
αποτελούν την τιμή
Ανάπτυξης, πάντως , ρονοϊού , οι τιμές της βάσης για την τιμολόαγορά θα υποχωρήσει
σε ποσοστό 8,5%, έν
ήδη από τις 7 Ιανουα.
ρίου, που άρχισε η
αποκλιμάκωση των διεγείου . Το υπουργείο θνν τιμν λόγω κο ρασκευή,
στα σούπερ
μάρκετ
Σε δεκαπέντε
αποκρατικοποιήσειs
τη διετία 2020-2021
Ο Ελληνας κατανα
λωτής μετά από αρκετά χρόνια δείχνει
μία μεγαλύτερη αισιοδοξία και άνεση σε
σχέση με το εισόδημα
του , η οποία αναμένε ται να μεταφραστεί σε
αύξηση των πωλήσεων
στο λιανεμπόριο τρο φίμων και σε στροφή
σε πο ποο τικές επλο
συνέχεια στην 2
anooKOnEí
το ΤΑΙΠΕΔ
Σελίδα 9