Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
Διοφυν μού οoυ . .
Ε αwnστ όμως
μέχρ θανότου y.
va exopótc
ΜΠΡΩΙΝΗ
Τετάρτη
(1)1 εύθερο/
την όnο
oou."
Μαρτίου
Αριθ. φύλλου: 5968
Τιμή φύλ: 0,50
Καθημερινή εφημερίδα Kozάvnς
ΛΜαλούτας:
Από Τα κριτήρια διαμοιρασμού των κονδυλίων
[του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης] απουσιάζει
ο βαθμός εξάρτησης των τοπικν κοινωνιν
από τη λιγνιτική δραστηριότηταν
Σελίδα 11
Αδήλωτα Τετρανωνικά
Επίσκεψη Περιφερειάρχη
Δυτικής Μακεδονίας
στο Γερμανο -Ελληνικό
Επιχειρηματικό Σύνδεσμο του Βερολίνου
rpípoc
Σελίδα 17
οι βοηθητικοί χροι στις Πολυκατοικίες
Στοus δήμοus για να nάρουν
anαντήσειs και να λύοσυν tous γρiφοus
των ιετραγωνικν μέτρων γα anoθήκες
και γκαρά nou βρίοκοντα
σε κονόχρηστοus χρουs noλuκατοικιν
σπεύδουν ιδιοκτήτεs ακήτων
και διακειριστέs κυpίων
Το τρίπτυχο δράσης
των κροκοπαραγωγν
της Κοζάνης
Σελίδα 12
Γ Εθνική:
Τα αποτελέσματα
σε 4ο και 20 όμιλο
Κορονοϊός:
Αναστέλ λονται όλοι
Σελίδα 9)
pooMna&
Π ΨΕΙΣ
οι σχολικοί
αθλητικοί
ογνες
Σελίδα 24
Προσοχή, Ψυχραιμία
και υπομονή.. .
Προσοχή , υχραιμία και υnομονή .Του Κστα Στούηα
Η εβδομάδα ξεκίνησε χθες με το πετρέλαιο να γράφει απ |λειες nάνω anό 30% και τα χρηματιστήρα να καταρρόουν. Ο a νήτης βρίσκεται στα τρόθυρα μιας πaνδημίας moυ μπορεί να
| eφήσει ίoω εκατομμύρα νεκρούς και η nayκόσμια οκονομα
| ετοιμάζεται να βουτήξει οt ύφεση,.
Η Ρωσία του Πούτιν αρνήθηκε να ακολουθήσει τον ΟΠΕΚ στη
| μείωση της nαρaγωγής pοκειμένου να κρατηθεί η τιμή του n|τρελαίου nάνω aπό τα 50 δολ . Η Σαουδική Αpαβία απάντησε εn | θετικά, διατηρντας την napaγωγή oε υψηλά επίπε δα . Η τιμή|
| κατέρρευσε στα 30 δολ το βαρέλι .
Το κόστος εξόρυξης για τη Ρωσία και για μια σειρά άλλες ne
|τρελαιοrοpραγωγούς χρες είναι υψηλότερο και έτoι αντί α ε
σπράττουν κέρδη, συσοωρεύουν ή
στην Ελ.
Κανονικά
οι ενδοσχολικές
δραστηριότητες
Σέλίδα 13
συνέχεια στη σελίδα 4