Πρωτοσέλιδο Θρακική Αγορά:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΘΡΑΚΙΚΗ
AFOPA
..AN AEN
ΑΡΧΙΣΕΙΜΑ Κορωνοϊός:
ΠΑΡΑΓΕΙ Η
Πότε αναμένεται η έξαρση
του ιού στην Ελλάδα
Κλείνουν για 14 μέρες παιδικοί
σταθμοί-σχολεία και πανεπιστήμια
σε όλητηΤΧρα
XOPA,
ANANTYEH
ΔΕΝ ΘΑ
EPOEI...
OPO6AC
ΠΕΜΠΤΗ 12 Μαρτίου 2020
Ετος 26ο
Αρ. Φύλλου 1276 Ευρ 0,50
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
Γραφεία: Γ. Νικολάου 3 69100 Κομοτηνή, Τηλ. και fax. : 25310-26500, emai: [email protected], www.thrakikiagora.gr
Κοινωνία, ΣΕΛ. 8
Κοντά στην υπογραφή Η
KovTá
OIKONOMIA
> Παγινεται η αντληψη ότι η χρα έ
χει υπερβεί οριστικά
τη δυσκολότερη περίοδο της πρόσφα
της οικονομικής της
ιστορίας. Ωστόσο, η
10ετής οικονομική
κρίση διατηρεί το αποτύπωμά της στο
σμα της ελληνικής
κοινωνίας και ιδιαίτερα στα χαμηλότερα
οικονομικά στρματα , τα οποία συνεχζουν να βρίσκονται
στο κατφλι σοβαρν κοινωνικν και
οικονομικν αβεβαιοτήτων (υπερχρέω
ση και φτχεια) , όπως διαπιστνεται
στην ετήσια έρευνα
του ΙΜΕ-ΓΣΒΕΕ.
> Είναι προφανές
ότι η αναπτυξιακή
στρατηγική της χ
ρας, η οποία αποτελεί κρίσιμη παράμε
τρο για τη διαμόρφωση ενός ενάρετου
κύκλου της ελληνι κής οικονομίας, που
θα παράξει περισσό
τερες θέσεις εργασίας και θα αυξήσει τις
επενδύσεις, δεν .
ENIKO
KOMEIO
για το έργο των 78 εκ
R STA
- Τον Φεβρουάριο του 2021
ο πρτος φοιτητής του ΔΠΘ
μευποτροφία φτο ΜIT
Κοινωνία, ΣΕΛ. 10
Ο πρην υπουργός υγείας Ανδρέας
Ξανθός και ο βουλευτής Δημήτρης
Χαρίτου σε Νοσοκομείο Κομοτηνής
και Κέντρο Υγείας Σαπν
Ο πρην υπουργός υγείας Ανδρέας Ξανθός
μαζί με τον βουλευτή Ροδόπης Δημήτρη Χαρί
του και αντπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ πραγματοποίησαν σειρά επαφν στο Νοσοκομείο Κομοτηνής και το Κέντρο Υγείας Σαπν, όπου
συζήτησαν γα όλα τα θέματα της δημόσιας
υγείας στην περιοχή, καθς και για την
ανέγερση του νέου νοσοκομείου Κομοτηνής.
Το Θέμα-1, ΣΕΛ. 3
Έρευνα διαΝΕΟσις:
Τι πιστεύουν
ΤΠστεύουν Οι Ελληνες-2020
To 56% Twv
Ελλήνων
noτεύoυν ό0 ο
yνoίες δεν
boυν ς ίδες
EUKOpiec
anooonσης με
τους άνδρες
To 96,4% Tov
Ελλήνων
θεωpούν ou 'n
μπέρο καιο natipoς
npénio va bouv
ρβς ςδε
rυθύνες στη 9po0δ
οι Έλληνες
..συνέχεια στην σελ. 23
Το 26% Των Ελλίνων
nozUOUV On OI Cvopec eivai no KOvoi va
nopouv σημαντκές onoφooος
TO 2020 !;
To 30% Tuv EAńvesv
Ετωρουνn οον οδοές oλίτς
οι άνδρες nρέτα να έouνηpopoor
To 54,2% Tuy EAArivur
xpivouv ón 'oi yuvaikeç npino va Sivouv
μεγελύτερα έμφοon στηνoκοίνεo ano
όυσυν καpέpo,
Οι απόψεις των Ελλήνων εν έτει 2020 για
εργασία, οικονομία, θρησικεία, Ευρπη και άλλα
θέματα σύμφωνα με την έρευνα Της διαΝΕΟσις
LNCOes
Κοινωνία, ΣΕΛ. 18
Βουλευτής Δημήτρης Χαρίτου στη Βουλή
για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς
Βάζετε ταφόπλα κα στη
Κοινωνία, ΣΕΛ. 9
Ο νέος Κορονοϊός
COVID 2019,
προληπτική Ιατρική
και Ελληνοθοδοξία
Θεία Κοινωνίασυνεταιριστική ιδέα
Θεία Λιειτυργία:
Μια Τεχνητή
Αντιπαράθεση
Μεθοδεύετε να βρεθεί στα χέρια ιδιωτνη
περιουσία των συνεταιρισμν
Οικονομία, ΣΕΛ. 21
Néa Ayeozuócnca
Κοινωνία, ΣΕΛ. 7
Ο Αργιεπίσκοπος Ιερ
νυμος απ' τον Έβρο:
"Νοιθω
Η Ελλάδα που
παλεύει και παράγει:
ΔΕΝΤΡΟΠ 2020-Περίπτερο
είχε και η AM-Θ
Κοινωνία, ΣΕΛ. 6
συγκίνηση και
υπερηφάνεια
που βρίσκομαι
Οικονομία, ΣΕΛ. 20
Υπερήφανος για τους έξ
πρτους μήνες θητείας
του ο Χαριτόπουλος
Néo. Aygoruócnea.