Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
KOAKOE
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
FIPP FAEP
TENIKH
TETAPTH
11 MAPTIOY 2020
ΔΗΜΟ ΠΡΑΣΙΩΝ
ETOE 440
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 12467
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 EYPO
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Συναγερμός για Τις οικονομικές επιπτσεις από την επιδημία
Σχέδιο για ΜμΕ Που πλήττονται από τον κοροναίό
Ιταλία: Μέτρα 10 δισ. ευρ
Γερμανικός τύπος:
Καλά σχόλια
για την ελληνική
οικονομία
Επιδρομή στα σούπερ μάρκετ έκαναν οι tαλοί ανήσυχο
μετά την ανακοίνωση του προυδρικού διατάγματος , βάσει
του οποίου απαγορεύονται σε όλη την Ιταλία οι μη απο .
ραίτητες μετακινήσυς προκειμένου να περιοριστεί η ξά.
πλωση της επιδημίας .
ο Κόντε υπογράμμισε ότ δεν υπάρχει πλέον μία εκόκ
κινη ζνηp στον βορρά , αλλά όλη η ταλία Βα γίνα επροστατευόμενη ζνηp .
Μέτρα ύψους περίπου 10 δισ. ευρ
κή κυβέρνηση προκειμένου να αντισταθμίσει την επίπτω.
ση της επιδημίας του κορωνοϊού , όπως γνωστοποίησε ο
υπουργός Βιομηχανίας.
Κυβερνητική πηγή είχε δηλσει στο Routers πως το
υπουργείο Οικονομίας εξετάζα την αύξηση του ελλείμματος προϋπολογισμού στο 2,8% του ΑΕΠ φέτος,
ετά από δύσκολα
xoóva n 'Eveon
-Εμπορικν και Β .
ομηχανικν Επιμελητηρίων
Γeρμανίας βλέπει ανοδική τ .
ση στις ελληνογερμανικές οι
κονομιχές σχέσεις" παρατηρί
ρεπορτάζ του γερμανικού πρα εγκρίνει η Παλ Το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων , τις επόμενες ημέρες ,
θα προχωρήσει σε ανακοινσεις σχετικά με την ανεύρεση των
κτορείον dpa.
"Oxes avagéon o mgócdgos
του DIHK "για τους Γεφμα .
νούς επενδντές η χρα είναι
πάλι ενδιαφέρουσα (. ".
Για πρτη φορά μετά το 2009 ,
η αξία των ελληνογερμανικν
εμπορικν σχέσεων υπερέβη
σε αξία τα 8 δις ευρ" . Από την
πλευρά τον και ο επιτετραμμέ .
νος της καγκελαρίου για την
Ελληνογερμανική Συνθευση
Νόφμπερτ Μπάρτλε αναφέρει
ότι " η μπιστοσύνη στην ελ
ληνική οχονομία επιστρέφe
και εκτιμά ότι η πολιτική ατζ
ντα της ελληνικής κυβέρνησης
έχει θετιχό αντίχτυπο στην ο
ΟΗΕ : Επιθετικές κρατικές
δαπάνες κατά της ύφεσης
κεφαλαίων κίνησης που χρειάζονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι
οποίες πλήττονται από τις επιπτσεις του κορωνοϊου .
Αυτό γνωστοποίησε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
'Αδωνις Γεωργιάδης .
Δεν θα μας νικήσει ο κορωνοϊός . Θα το ξεπεράσουμε. Είναι ένα
Σενέα μελέτη, η Διάσκεψη Των Hνωμένων Εθνν για το
Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD/ CNUCED) βεβαι να όη η επιδημία του Covid-19, που αναστατνε την οι
κονομική ζωή και την καθημερνότητα πολλν χωρν , θα
προκαλέσει ύφεση σε ορισμένες χρες και επιβράδυνση
της παγκόσμιας ανάπτυξης μικρότερη του 2,5% , που γε .
νικά θεωρείται το όριο της ύφεσης για την παγκόσμια ο
κονομία .
οι κυβερνήσεις πρπαι να ξοδέψουν για να αποτρέψουν
ένα σενάριο αποκάλυψης στο οποίο η παγκόσμια οικονομία δεν θα αναπτυχθεί παρά 0,5% φέτος" , έχοντας δηλα δή διαφυγόντα κίρδη 2 Τρισεκ . δολαρίων για την παγκό
σμια οικονομία.
πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο πρόβλημα και θα βρούμε πανευρωπαϊκές λύσεις όπως συμπλήρωσε .
Η Ελλάδα έχει άμεση ανάγκη από πρόσθετο δημοσιονομικό χρο ,
προκειμένου να καλύψει τις έκτακτες δαπάνες και να αντέξει στους
ομικούς κραδασμούς που προκαλεί η επιδημία του κορονα.
Το νoίc να αποκλίνει από την πορεία ανάκαμψης, όπως σημει
νει ο πρόεδρος της Κεντρικής Ενωσης Επιμελητηρίων Κωνσταντίνος Μίχαλος,
Περαιτέρω στήριξη των επιχειρήσεων ζήτησε ο πρόεδρος του
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνν, κ. Γ. Χατζηθεοδοσίου .
κονομία. " .
Moody's : κίνδυνοι
για Τις ευρωπαϊκές τράπεζες
Στο 0,2% οπληθωρισμός
1ο Φεβρουάριο
Βιομηχανία: Μικρή μείωση
παραγωγής τον Ιανουάριο
Qνητικό αντίκτυπο στις ευρωπαϊκές τράπε ζες θα έχει η επιδημία , σύμφωνα με τον οίχο
Μoodys, καθς θα υπάρξει σαφής χαλάρωση
της οικονομικής δραστηριότητας στο α' εξάμηνο 2020.
Υπενθυμίζεται ότι ο οίκος είχε προχωρήσει σε υποβά0 .
μιση των εκτιμήσεν του για την παγκόσμια ανάπτυξη
λόγω της επιδημίας του κοροναίού , χαρακτηςζοντάς
1 το 0,2% διαμορφθηκε η αυξηση του δείχτη τ
, μν καταναλωτή το Φεβρουάριο , από 0,9% τον ουαρίου 2020, σε σύγeση με τον αντίστοιχο δεί
προηγούμενο μήνα σύμφωνα με τα στοιχεία της
Ελληνικής Στατιστιχής Αρχής . Ο Γενικός ΔΤΚ κατά
τον μήνα Φεβρουάριο 2020, σε σύγκρση με τον Ιανου
άριο 2020, παρουσίασε μείωση 0,5% έναντι αύξησης
0.1% που σημειθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση
του προηγούμενου έτους.
Γενκός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του Ι .
κτη του Ιανουαρίου 2019, παρουσίασε μείωση σε ποσοστό 1.2% έναντι αύξησης 3,9% που σημειθηκε κατά την
αντίστοιχη σύγρση του έτους 2019 με το 2018 . Παράλ.
ληλα, ο εποχικά διορθωμένος Γενκός Δείχτης Βιομηχανικής Παραγωγής, παρουσίασε αύξηση σε ποσοστό 3,S%
"uΟAxpx ο ροtν 5 Ata