Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Βρυτής-Νικόλαυς Καραθάνος 1951-1974 *Ιδωκτήρια -Εκδότρια Σταυρίδου 1. Ετλανή
APAMA, TETAPTH 11 MAPTIOY 2020
Περίοδος ' (1974
Ap qlov 680-12.070
0,50 €
Σαρνουν τα βραβεία
Δημοτικά της Δράμας
Κλειστά όλα τα σχολεία
Eνημέρωση ανττεριφερειάρχη Δράμος
στο Δημοτικό Συμβούλιο
Ψάχνει τον καλό
Οι κυκλικοί κόμβοι
στις εισόδους
της πόλης και
η αλλαγή όψης
της Δράμας και της χρας
από σήμερα και για
11ο Δημοτικό Σχ. Δράμας
| και Δημοτικό Σχ. Καλλιφύτου
κατέκτησαν τα πρτα
βραβεία σε δυο σχολικούς
διαγωνισμούς
του εαυτό
δύο εβδομάδες
ο Πανδραμαϊκός
λόγω κορωνοϊού
Από σήμερα οι έλεγχοι ζημιν | Απολυμάνσεις σε σχολεία του Δήμου
από τις πλημμύρες
στο λεκανοπέδιο Νευροκοπίου
Δράμας και τήρηση κανόνων υγιεινής
σε άλλους δημόσιους χρους
>Γ. 2μπίδης Περίπου 5.000 στρέμματα πλημμύρι σαν από τη νερο ποντή στο λεκανοπέδιο
Στην ευθύνη των Δήμων καθαριότητα και απολυμάνσεις στα σχολεία περιοχής τους
Του Θανά ση Πολυμένη
ΛΑΤΑ σχολεία της επικράτεός
του απολύμανε ήδη ο Δήμος
Δράμας, όπως πραβλέπουν τα
σχετικά μέτρα που έχουν ήδη ανακον θεί από το Υπουργείο Υγείας και ολοκληρθηκαν το απόγευμα της Τράτης
θα πρέπει να πούμε ότι , προς το
παρόν , ο Δήμος Δράμας εναι ο μόνος
που προχρησε σε απολυμάνσεις, έτσ
όπως αυτές ορζονται από το αρμόδιο
Υπουργείο Υγείας
Επίσης , άτως επθηκε κατά τη δάρκεια συζήτησης στο Δημοτικό Συμβοο
το βράδυ της Δευτέρας 10 Μαρτίου από
την αντιδήμαρχο Πολπισμού και Παδείας κα Τόλιου- Λάντζερα , το Σάββατο
έχει οριστείνα γνει απολύμανση στο Kο
λυμβητήριο, εν επίσης θα ξεανήσει και
σχετικό πρόγραμμα μυακτονίας από το
Δήμο Δράμας , σε όλες τις αθλητικές εγκαταστόσεις eυθύνης του .
Επίσης, διάφορες μορφές απολυμάνσεων έχουν ήδη Δειτεροβάθμας του Δήμου) , προς τοπαρόν να κνηθούν
Yνeι ή γίνονται αυτές ηις μέρες, και στους υπόλοτους όπως ακρβς ορζοuw οι εντολές των Υπουργείων Πα Δήμους της ΠΕ Δράμας Για παράδειγμα , στο Δήμο δείας και Υγείας , να προχωρήσουν σε απολυμάνοεις.
Προσοτοάνης το πρόγραμμα θα ξεκνήσει εντός των ημε - μόνο σε περίπτωση που υπάρξει πιθανό κρούσμα κορω
ρν, εν άπως μας είπε ο δήμαρχος κ Αθανασιάδης θα νoού στην περιοχ
διακείμει σε όλους τους δημόσιους χρους αντιστοκό
υλικό για ηις απαραίτητες προφυλάξεις υγeνής
Στο Δήμο κ. Νευροκοπίου, όπως μας ενημέρωσε ο δή - απολυμάνσεις παρά μόνο μα καθαρότητα στα πόμολα
μαρχος κ. Κυριαδης η εντολή από το αρμόδιο Υmouρ - στης κουπαστές στις πόρτες κτλ Αnό εκεί και πέρα , θα
γεία προβλέπει ότι, απολυμάνσεις θα Υνουν στα γνει κάτι περισσότερο , μόνο αν υπάρχει όντονη ανησυχία
σχολεία, μόνο σε περίπτωση που βρεeεί κρούσμα κορωνοού Ο διος σημίωσε επίσης ότι αυτή τη στιγμή έχουν υπόoχει οδηγία αυτή τη στγμή για η διή μας περιοχή
δοθεί οδηγίες για καθαρομό πόμολων και θυρν σε όλα ναπροβούμε σε τέτοιους είδους μέτρα, τα οποία θεωρ
τα σχολεία του Δήμου Νευροκοπίου
Στο ίδιο μήκος κύματος και ο δήμαρχος Παρανεστίου σε εναρμόνση με το Υπουργείο , κατέληξε ο κ Ζεκερί
κ Καγιάογλου , ο ατοίος επιoημαίνει ότι η εντολή ορίζει δης
ότι πλήρης απολύμανση
των σχολείων, θα γνeι μόνο
σε περάτωση που uπάρξε
κρούσμα στην περιοχή .
Προς το παρόν υπάρχει
μόνο η εφαρμογή τωw κ νόνων υγεινής όπως προβλέπεται μέχρι σήμερα
Όπως είπε ο ίδιος , φίμαστε σε επαφή τόσο με το
Υπουργείο Παδείας και το
Υπουργείο Υγείας , τον
ΕΟΔΥ και το συντονιστικό
Του Θανόση Πολυμένη
τον χείμαρρο και όλο το νερό φυσικά χυΕΓΑΛΕΣ είναι α ζημές που προ - θηκε στα χωράφια. Δαφορετικά θα είe
κλήθηκαν στην περιοχή του λε - πλημμυρίσει το χωρόν
ΝΙκνοπεδίου κ Νευροκοπίου ,
όργανο της ΚΕΛΕ για περατέρω οδηγίεςΌσον αφορά το Δήμο Δοξάτου , eκείο δήμαρχος έδωσε
εντολή στς δύο Σχολικές Επτραπές (Πρωτοβάθμας και
Όπως είτε ακόμα , "ήδη έχει πλημμυρί
σει η συνηθισμένη περιοχή στο Οχυρό
ριακή και τη Δευτέρα Σε επκονωνία που μέχρι πς καταβόθρες και πιάνει μέχρι το
είχαμε χeες Τρίτη με το δήμαρχο Κ Νεu δρόμο στο Περιθρι που έχει κλείσει και
έχει φτάσει κοντά στο αντλιοστάσιο .
εχθές ήταν καλύτερα τα πράγματα , εν Αυτή η έταση είναι περίπου 3.000-4.000
στρέμματα περίπου . Όλα εκείνα τα χωταγραφή των ζημν σε όλη την περιοχή . ράφα έχουν κυρίως στάρια αν και
Ο -Πρωνός Τίπος επικοννησε ακόμα δεν έχει γνει η ακριβής κατα από τις έντονες βροχοπτσεις την Κυ
ροκοπίου κ Κυρακίδη, μας είπε ότι
σήμερα Τετάρτη θα ξεκνήσει η καΌπως είτε ο δήμαρχος Δαξάτου κ . Ζεκερίδης σημεί
ωσε ότι -δεν υπtρχει λόγος προς το παρόν να κάνουμε
χθες με το θεματικό ανταιεριφερειά ρχη γραφή τουςεπί αγροτικν θεμάτων κ . Ζιμπίδη , ο
Σημείωσε επίσης ο κ Ζιμπίδης , όι σε
οποίος μεταξύ όλλων , επεσή μανε ότα δάφορα σημεία του κάμπου του Νευροκοπίου υπάρχουν πλημμυρεκά φανόμενα, εν έχα υπερχεύλίσα και ο χείμαρφύλλια, εν άτως είναινωστό, αυπή την ρος που διασχζει τα όρια των Λευκοεποχή δεν υπόρχουν πατάτες , ούτε έχει γείων και εκεί έχουν πλημμυρίσει περίπου ακόμα 500 στρέμματα . Συνολικά
Σε δηλσες του στον -Π.Τ.> ο κ Ζμπ όπως είτε, έχουμε πλημμυρισμένα περt
δης τόνισε ότι το Nευροκόπι το βράδυ ποu 5000 και έχουν πληγεί κυρίως σπ.
των γονν και για λόγους ψυχολογκούς των γονν Δεν
ζημιές σηις αγροτικές κολλέργειες έγ
ναν κυρίως σε χωράφα με στάρι καιτρ
και υπερβολικά Η δεκή μου οδηγα ήταν αυτή που είναι
γίνει ακόμα η σπαρά τους
της Κυριακής προς τη Δευτέρα πέρασε ρια και τριφύλλια
μια πολύ δύσκολη νύχτα. Ο κντρκός
Ζημές έχουν γνeι eπίσης σε κάποια
χείμαρρος που διασίζε το Νευροκότι χωρόφια, στον χείμορρο που κατπεβοίνει
από το Καρβουνόρεμα, τα οποία έχουν
λικά λίγο πιο κάτω στο κάμπο άνοιξαν κυριολεκτικά ισοπεδωθεί, εν ης επόμενες ημέρες αναμένεται
να υπάρξει αίτημα του
Nευροκοπίου
προς τον ΕΛΓΑ στε να
ελέγξει Τις ημές στις
αγροτικές καλλιέργειες
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε
έφτασε στο σημείο της υπερχελυσης Το
Πάκος-Μοσμανίδης
NΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΝ
Δήμου
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν 1.Κ.A)
TnÀ: 25210-22112 & 25210-20806
Νέες υπερσύγρονες υnηpεσίες
διαγνωστικν εξετάστων
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήpηoη
σύγκρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
. Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Κορωνοϊός & Ευπαθείς ομάδες
Δεν φοβόμαστε-προστατευόμαστε
Μένουμε σπίτια μας!
TΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
. Ψηpιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιάστατης αnεκόνoης
ηεξλίξη στην εξέταση του μαστού
. Υnέρηχος Μοστού
Anapeiyonapec a
Anapay pauça nge
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
, Μονητικός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογράφος
. Υπέρno-Τiplex oγγείων
. Ακτνολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οστκής Πυκνότητος
. Ορθonaντογράφος
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Τρήσιμες.
Osnyiee
Τάτα 8πλα 6ης αξπέσ,
μαμίπι τρόντο
Anapeiyespe an
edpve mis
Dwooturtywmpvaop
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Tnh: 25210 22423, Fax: 25210 22413
email: [email protected]
pemtem pi
ΒΕΝIΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
8 25210 55122 0 6977 472890

Τελευταία νέα από την εφημερίδα