Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
IΠΩΝΓΤΑΝ
ENOIKIAZETAI
ZHTEITAI
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
SLAROOPUI .
skywalker
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
OAYMIILAE
Βορείου Ελλάδος
Α' ΕΚΔΟΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τετάρτη 11.03.2020
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Email:[email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX: 2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 E-Ετος: 28ο-Αρ Φύλλου:
28 χρόνια
4Νηφαλιότηταν το μήνυμα από τη συνάντηση
Ζαββού-θεσμικν φορέων του ΧΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Bitcoin
Οι ανησυχίες των επενδυτν και το μήνυμα
Το οικονομικό αντίδοτο
MARFIN
INVESTMENT GROUP
Aμτα ορδληδα
önyowaqoi
έναντι Του κορωνοϊού
Vla MIG
Kai Attica
Οι ανησυχίες των επενδυτν και το μήνυμα που στέλνει
αρνητική απόκλιση των μακροχρόνιων ομολόγων σε σχέση
με αυτή των βραχυχρόνιων , 0 εγκλωβισμός των κεντρικν
τραπεζν και η ανοδική κίνηση για χρυσό και Βitcoin.
Open eh ow Elese Open H
9:930
Close Opengh Low
Η εξάπλωση του κορωνοίού
είναι σημαντική nαράμετρος
σην πτ Εουη Κατεβάζει τον πήχη για τον ΟΤΕ
της οποίας αγνοούμε την
επιδραση. Αυτό Που γνωρίζουμε, όμως , είναι Πως στις
ΗΠΑ θα εταθούν οι δοκιμές
κατά ης επόμενες δύο εβδοn Optima Bank
BONDS
Νέα, χαμηλότερη Τιμή-στόχο για τη μετοχή
του ΟΤΕΟΤE-3,65%, στα 15,4 από 16,4 Ωστόσο , διατηρεί τη σύσταση "buy " για
ευρ θέτει η Οptima Bank σε έκθεσή της
Η χρηματιστηριακή επιση μα ίνει ότι η μείωση
στην Τιμή-στόχο οφείλεται στις ανησυχίες για
Τις Παράπλευρες επιπτσεις από τον κορωvοιό στις καταναλωτικές δαπάνες .
μάδες, γεγονός Που Πιθανότατα θα αυξήσει Τον αριθμο
των μολυσμένων ατόμων.
λόγους αποτίμησης, καθς το περιθριο ανόδου της μετοχής ως την Τιμή-στόχο διαμορφνεται στο 20%.
Ιτιμκό μενρο
γumο 10atς Teasu;
found
ατι ελημικά
opökoya
Ampóceg
η . Κοpληνμίς
μηίμιοό
Xpumoripo
Διοικητικό
Συμβούλιο της Επ τροπής Κεφαλαιαγοράς κατά
αγγων χρηματοπιστωτικν Προϊόντων του Ελληνικού
Χρηματιστηρίου
Ενέργειας επί δεικΤν
άρισης Συναλλαγν
επί Παραγγων της
. Την Παροχή άδειας λειτουργίας ρυθ
μζόμενης αγοράς
αλαιαγοράς
Aket Cemnie
871/28.2.2020 Kai
872/4.3.2020 ouveδρίασεις του αποφ2n
Ενεργειακή
. Την Παροχή άδεας διαχειριστή ρυθμιζόμενης αγοράς
εταιρεία
Ελληνικό Χρηματ
στήριο Ενέργειας
(«EXE»),
σύμφωνα με
v.4514/2018 Kai
Χρηματοπιστωτική
Αγορά Παραγγων
Του ΕXΕ και ενέκρινε τον Κανονισμό
Λειτουργίας της.
ηλεκτρικής
Οι Τρεις στόχοι του Μητοτάκη στο ραντεβού με την
Μέρκελ
ενέργειας και φυσκού αερίου, σύμφωv.4514/2018, oTa
Παράγωγα επί εμπορευμάτων Που θα
διαπραγματεύονται
Ενεργειακή
Χρηματοπιστωτική
Αγορά Παραγγων
Του ΕΧΕ.
άσισε:
. Την επέκταση της
άδειας
να με Τον Κανον σμό (ΕΕ) 648/2012
κεντρικού
αντισυμβαλλόμενου
της ΕΤ.ΕΚ. για την
εκκαθάριση
Τον καθορισμό
ορίων
σύμφωνα με τον
TITÀO
. Την έγκριση της
Τροποποίησης Του
Κανονισμού Εκκαθ TO
θέσεων,
nap2n
Created by Universal Document Converter