Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Νέους δείκτες υοθετεί το Χρηματιστήριο
>>> ΤΛ.
OikonOMIKH h
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990mail.com
ń Email: [email protected]
AOHNA: Email: [email protected]
ń Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 240-Τιμή Περ.: 0,50 Ε
ΑΦ.5681 Τετάρτη 11.03.2020
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ- ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :21033046 05
Δωρεάν
σύστημα για
τηλε-εργασία
από την
3 Μαρτίου
>>> TɛA.
>>> Tɛk.
Πρωτιά της Πειραις ΑΕΠΕΥ
στην κατάταξη των AΧΕ
Αναβάλλει η ΔΕΗ το Investors
Day στο Σίτι
Cisco
Ηfeρμινία
αναγιάρισε τα
H Cisco avanoívwoe óTI
παρέχει δωρεάν το σύστημα
τηλεδιάσκεψης Webex λόγω
του COVID-19 και της ανάγ 30
για απομακουσμένη
εργασία
Οπως αναφέρει , παρατηρείται μια άνευ προηγουμένου
αύξηση στην εργασία από
απόσταση σε όλο τον κόσμο,
η οποία καθημερινά διογκνεται εκθετικά . Λόγω της
παγκόσμιας κατάστασης που
προχύπτει από τη ραγδαία
εξάπλωση του ιού COVD19 (ασθένεια του κορονοΤού) , η εργασία από το σπίτι
δεν είναι πλέον προνόμιο
αλλά επιτατική ανάγκη.
Σημεινεται ότι : Ηζήτηση
για τις υπηρεσίες του Webex
στην Κίνα έχει αυξηθεί κατά
22 φορές από την έναρξη της
επιδημίας
Κατά την ίδια χρονική
περίοδο, παρατηρήθημαν 4
έως 5 φορές περισσότερο
χρήστες στην Ιαπωνία , τη
Νότια Κορέα και τη Σιγκαπούρη, ενό ο μέσος χρόνος
των τηλεδιασκέψεων με
Webex διπλασιάστηκε στις
χρες αυτές.
Κατά μέσο όρο , οι δωρ εάν
εγγραφές σε χρες που
έχουν επηρεαστεί, αυξήθηκαν 7 φορές σε σχέση με τα
ποσοστά εγγραφής πριν από
την επιδημία.Με την πρόσφατη ανοδινή πορεία χρήσης
του Cisco Webex στην Ιπαλία
και σε άλλες χρες , η Ciscoο
συνεχίξει να παρακολουθεί
ενεργά τις τάσεις και τη
χρήση της υπηρεσίας παγκο
σμίως καινα έχει ένα ενεργό
σχέδιο υποστήριξης των
επιχειρήσεων στις μεταβαλλόμενες ανάγκες τους . Είναι
προτεραιότητα της εταιρίας
να επιτρέπει στους ανθρπους να επικοινωνούν από
οπουδήποτε, οποιαδήποτε
στιγμή και σε οποιαδήποτε
συσκευή , στε να παραμέ
νουν συνδεδεμένοι με τις
ομάδες τους και να μπορούν
να συνεχίσουν τις επιχειοηματικές η εκπαιδευτικές
τους δραστηριότητες.
Ψιτονμρματας αυμικό ταγήν
aasIEQIOVOICKÓ
Pernod Ricard Hellas:
Ireland scores the highest on bath manufacturing
value-added and productivity meotrics, measured
in terms of Gross Domestic Product (GDP)
Nor way 69 17
Sweden ass
Germany
Netherlands at.i 13
Αίξιση πολήσεων 21% το 2019
7 Finland s4.0
South Korea
Belgium s 14
8 Denmark 83.2
Singapore
Switzerland
UK 760 18
Germany secures the top
spot in 2020, edging out
Sweden
South Korea for the Arst time.
Ireland zaz 16
Israel
Germany
Finland
χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο
τα περιουσιακά στοιχεία της
11 Austria sz4
Θετικά τα οικονομικά αποτε
λέσματα της Pernod Ricard
Hellas για το οικονομικό έτος Εταιρίας . Εκτός από την
2019 (Ιούλιος 2018
2019 ) σε ένα περιβάλλον με
πολλές προκλήσεις
εντός της αγοράς των αλκοολούχων ποτν όσο και στο
γενικότερο οικονομικό λίμα προθησης των προϊόντων της
της χρας , ότως αναφέρεται επιλέγοντας να επενδύσουμε
σε σχετική ανακοίνωση.
Denmark
France aza
19 Italy 758
S. Korea sa2
France
Japan a3
Austria
Switzerland as4
China
Japan
Ιούνιος cύξηση των καθαρν πολή σεων , στο ίδιο χρονικό διά
στημα απορασίσαμε να αυξήσουμε κατά σχεδόν 8% τις
δαπάνες διαφή μισης
Israei aso 6
Netherlands
Belgium
U.S. 8s2 9
Israel has the best R&D intensity
research and development spending
as a % of GDPHin the world.
China
Singapore azo
Ireland
Singapore continues to dominate in
tertlary eficlency, with the most
enrollment in higher education.
Norway
Italy
Australia 241
Australia
The U.S. ranks In first place for both patent activity
and high-tech density-with the highest share of
domestic high-tech public companies in the world.
Πο συγκεκριμένα , ου πολήσεις της Pernod Ricard Hellas
ανήλθαν σε Ε80 εκατομμύρια,
642,3 εκατομμύρια εκτός του
ΕΦΚ παρουσιάζοντας μια αφοσίωση και τον επαγγελμααύξηση +2,1% σε σχέση με το
προηγούμενο
έτος . Τα κέρδη προ φόρων συνεργασία και οι σχέσεις
ανήλθαν σε 15 εκατομμύρια αμοιβαίας εμπιστοσύνης με
ευρ .
περαιτέρω στην ελληνική
αγορά , από το να αυξήσουμε
τα κέρδη μας . Ο μετασχηματισμός της Εταιρίας αποτέλεσε
τον πυρήνα της ανάπτυξης μας
φέτος , μαζί με την υψηλή
Ένας βασικός παράγοντας για να επιτευχθεί η καινοτομία,
είναι το νομοθεπκό πλαίσιο. Να υπάρχουν νόμοι που την
προστατεύουν, την ενθαρρύνουν και εμποδίζουν τους
κκακούς παίκτες να κάνουν ζημιά στο σύστημα με αθέμιτες
ενέργειες. Δεν αποτελεί έκπληξη λοιπόν , πως η Γερμανία .
πρωτοπορεί και στο θέμα των νομικν εξελίξεων στο θέμα
των ψηφιακν περιουσιακν στοιχείων.
τισμό των ομάδων μας. Για την
9xmiΟΛΟKΙo
Pernod Ricard , η αγαστή
Ο κύριος Crrille Chquin , Aιe υθύνων Σύμβουλος της Pernod
Ricard ellas δήλωσε σχετικά: Επιβεβαισαμε τη δυνα - λωτές , που βρίσκονται στο
μνή μας , κατορθνοντας να
αυξήσουμε τις πολήσεις μας
τους πελάτες μας είναι ζωτι κής σημασίας , καθς μόνο
μέσω των πελατν μας καταφ
έρνουμε να μεταδσουμε το
πάθος μας και στους κατανα
Τι ακοιβς συμβαίνει πτείας (BaFin) , εξέδωσε
εκεί ; Σε ένα δελτίο τύπου κατευθυντήριες γραμμές,
που εκδόθηκε τη Δευτέρα με τις οποίες χαρα 2 Μαρτίου 2020, η γερμα-τηρίζονται τα κουπτο νική Ομοσπονδιακή Αρχή νομίσματα ως χρηματοπιΧρηματοπιστωτικής Εποστωτικά μέσα.
επίκεντρο για μας.
Created by Universal Document Converter