Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
Newspaper website Website







Recognized text:
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
TEUPN MAPTeYaee
HMEHEA ANEEAPTHTH NEPIOEPEAKH EOHMEPA ETOE MPYEHE 1B86
Οι 15πμέρες μου
στην καραντπίνα
THMEPA MAZI ME THN nΟι όγλο
με τα λευκά
l atengen
TPAOEI ETHN n.0. NOAVZE,VYXOAoroE
nor EBCIE TON EATTO TOY EE nEIOPIEMO
20.000 οικογένειες
σε χείλος γκρεμού
ΠΛΗΡΩΝΕΙ
TA EPTA
AKPIBA
HAXAIA
NEPIMENEI
ΑΝΟΟΑΙΣΤΙΚΑ
ΜΕΤΡΑ ΤΗΡΕΣ
AΠΟΤΗΝ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
-Δεν έμεινε
OUIE yuxn.
IRRVI anp
noΟΣ ΕnE
ΟΤΙ ΑΠΟΟΥΤΑΜΕ
TON LAIOTH;
Tnerai.
k, al n oin, Asni ya dates Aaak Mi 200 eppan
g lippaga mo aa KTEA Sa veng an Mea.
KAEINOYN
EXOMEIA KAI
NANENIETHMIA
ΓΙΑ ΔΥΟ
EBAOMABEI
AIAITAIH
(KAI) ITA
KAAABPYTA
FIA TO BEMA
THE METAAHUHI
ΠΟΣ ΕΙΔΕ
O «KAPNTIAN
THN NATPA
ΑΡΧΠΟΥΚ
Ιταλία, η έρημος της Ευρης
ΚΡΟΥΣΜΑΤΝ
ΤΟ ΕΡΓΑΤΗΡΙΟ
THE NATPAI
ο Παιpινός
στο σιόμα
του λύκου
Tiámp ka
Συντονιστήκατε;
O nndc te
MADE!
ψητοπυλείο
eceda, r. p
EKITEE