Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΕΤΑΡΤΗ

11

ΜΑΡΤΙΟΥ
2020

ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Χρόνος 19ος / Αριθµ. φύλλου 5383

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΑΥΣΤΗΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

ΘΥΜΑΤΑ ∆ΥΟ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΕΣ

∆ιπλό
«χτύπηµα»
ληστών
στο Αίγιο
ΣΕΛ. 9

Κλείνουν παντού
για 14 ηµέρες!
1 ΣΧΟΛΕΙΑ 2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 3 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΣΕ 4 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ

Έπεσαν
υπογραφές
για ανάπλαση
ΣΕΛ. 9

ΣΕΛ. 21-26

Η ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΣΥΝΕΤΡΙΨΕ 7-0
ΤΟΝ ΝΕΑΝΙΚΟ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΠΟΝΤΟΥ

Περίπατος
µε «επτάρα»
«ΖΩΝΤΑΝΕΣ» ΟΙ ΕΛΠΙ∆ΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 6η
ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟ∆Ο ΣΤΑ ΠΛΕΪ ΟΦ

ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗ «Γ» ΣΕΛ. 17-20

Ο ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΝΗΜΕΡΑ ΤΗΣ 25ης
ΜΑΡΤΙΟΥ, ΣΤΟΝ «ΑΕΡΑ» ΟΙ ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ
ΕΙ∆ΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ
ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ
ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Τ.Α.

n Νέα µέτρα ανακοινώνει σήµερα

ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τι ζήτησε χθες
σε τηλεδιάσκεψη της Ε.Ε.
n Αχαΐα: Οι παραγωγικές τάξεις ζητούν

περαιτέρω στήριξη από την κυβέρνηση

n Επιµελητήριο: Σύσκεψη σε on line
σύνδεση µε Σταϊκούρα
n Οι θέσεις Τσίπρα και βουλευτών Αχαΐας

για την ενίσχυση των επιχειρήσεων

89 τα κρούσµατα στην Ελλάδα,
επιδεινώθηκε η κατάσταση του 66χρονου
στο ΠΓΝΠ, δύο νέα περιστατικά χθες
n Έπεσαν υπογραφές και για το εργαστήριο
µοριακής ανάλυσης
n Σύσκεψη σήµερα για να αξιολογηθεί η

κατάσταση, ίσως επιταχθούν και νέες κλινικές
n ∆ήµος: Αναµονή έξω από τις υπηρεσίες,

η ∆ΕΥΑΠ αναστέλλει µέχρι 30 Απριλίου τις
διακοπές νερού λόγω ληξιπρόθεσµων οφειλών
n Οδηγίες στις ευπαθείς οµάδες από τον
Ιατρικό Σύλλογο και τον ΕΟ∆Υ
n Φαρµακοποιοί: Περιµένουµε συµβουλές,

µην µας αποκλείετε από τις συσκέψεις

ΣΕΛ. 3-8