Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ (
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ιδιοκτησία: 1.& Ε. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 630-Αρ. φύλλου 17.715 . Τμή 0,60 Ε.Τετάρτη 11 Μαρτίου 2020
Tpageia: 0. TaBEa 11- IOANNINA 453 33 • TņA. Kévrpo 26510 25.677, 33.791- Fax: 26510 30.350 • http://www.proinoslogos.gr• [email protected]
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Ηρογδαία εξάπλωση του κορωνοϊού σήμανε συναγερμό στην Ελλάδα
METPA TIA
NA MH TINOYME..TAMIA!
Ο Μειστά από σήμερα και για 14ημέρες
οχολεία, πανεπιστήμια, φροντιστήρια, ΙΕΚ . Πιο κοντά τρα η δημιουργία Πάρκου
ΟΠυβληματαμςα όμιες υπιρεές αχρίσεις φγαζμενος..
Μετά και τη συμμετοχή της Ηπείρου στο Ελληνογερμανικό Forum
Υψηλής Τεχνολογίας στα Γιάννενα!
. Στο ακόκκινο έχει φτάσει
πλέον ο βαθμός ετοιμόητας rων
Ελληνικν Αρχν για την αντιμε
Τπιση roυ κορωνοίού
Τα νέα κρούσματα που ενοπίζονται σε συνδυοσμό με ην κπE
λοσην της νόσου στ γπονκές χω
ρες με την αλία μάλιστα να κατα'Εποικοδομητικές και με μακροπρόθεσμο στόχο την προσέλκυση και
άλλων εταιριν, ήταν οι συναντήσεις του Περιφερειάρχη στο Βερολίνο. .
. Ενα ακόμη στμαντικό βήμα
éyrve yna m õnunoupyia rou eflápκου Υψηλής Τεχνολογίας στα
Γιάννενα, μετά και την επιτυχημέ
νη συμμτοχή της Περφέpειας
Ηπείρου στο Ελληνογερμανικό
Οικονομικό φόρουμ που πραγμα VEPNOMI
PENOPTAZ
Υράφε μεγάλο αpιθμό ανθρπνων
απωλειν , οδήγησαν χθες την κυβέρνηση ναπροχωρήσεισε προληπικό κλείσιμο για 14 ημέρες παδ
κν σταθμν, νημιαγωrεν σχολίων, ΙEK Πανεπιστημίων, φροντστηρίων , κλπ.
Την ανακοίνωση έκανε ο
Υπουργός Υγείας Βασίλης Κνλος ,
μετά από συνεδρίοση καα εισήγηση
της Ειδαής Επτpomής Του Υπουpγεοu Υγείας καθς ο αριθμός Των
βεβαιωθέντων κρουσμάτων ήμαν ή
PENOPTAZ
ο φάβος μετάδοσης του κορωνοίού επιβάλλει αστωπητη: ριoν στο κουδούν Των σχολείων όλης της χρας για ης
επόμενες 14 ημέρες
Τοποήθηκε προχθές στο Βερολ
νο, με την συμμτοχή μάλιστα υ.
ψηλν προσωπικοτήτων!
Μόλις πριν λίγες μέρες η Πεpp
ρεα ενέταξε το Πάρκο στο Τεχνικό
Πρόγραμμα του 2020, με το ποοό
των 2 εκατ. εupuu , εν ήδη εταιρίες
υψηλής Τεχολογίος εκδήλωσαν ε
διαφέρον γα την εaατάστασή τους . Ηπεipouο i. Ανάπτυξης Αδ Γεωργιάδης στο Ελληνογερμανικό
Μάλιστα οι πρτοι υπολογισμοί κάνουν λόγο για δημουργία 600 νέων
------------------------------------δη 89 και η εκτίμηση tνoι όη αυτά
Βα αυξηούν . Το κλείσμο των σχρ
Aruv tya Kobapá 11n ock
LKEPAMENE: Huç Ba ahuOBoÓV
πpόuπο εξωστρέφειας, χpραήρισε ην Περιφέρεια
Φόρουμ του Βερολήου (στην φωτό με τον Αλ Καχριφaνη)
Τα κπάνω-κάτων φέρνει ο ός
OEA. 12
-------------------------------------------------θεσεων εργασίας πυχούχων Πλη ο Περοpερειάρχης Αλ Καχpμόνης
κα, όπως ανοptρειαι σε σχεπκή ο11n aek.
στην καθημερινότητα των Ηπειρωτν hamvαοφυγταλαπωρίας στις Τπmρε oiς τον ήμων
Βελτισεις στην πλατφόρμα για τα
αδήλωτα τετραγωνικά ζητά η ΠΟΜΙΑ
V Αναγκαία και η παράταση των δηλσεων έως 30Ιουνίου .
ροφορικής.
νακοίνωση . μα με
w Νές αναβολές διαφόρων εκδηλσεων
Στο Ελληνογερμανικό
φόρουμ
Nếa nIotonontiKá
εντάσοονται σα ΚΕι
• Av Kai oTV
περιοχή μας διν έχει
arówn -EuTuxi- maρουσιαστεί κάποιο
κρούσμα, στον
pό του κορωνοίού
KIVOÚVTA TAéov óAor or HmipúrEs,
παρακολουθντας
με αγωνία και ενδι φέρον Τις εξελίξεις
Τόσο σε εθνικό , όσο
και σε παγκόσμιο επίπεδο, καθς
κανείς δεν γωρίζει για πόσο καιρό και σε ποο βα0μό θα επηρεά
σει τη ζωή μας ο νέος αυτός ιός
Πάντως γεγονος
Στο Ελληνογερμανκό Φόρουμ
στο oποίο το παρν έδωσε ο
Πρωθυπουργός Κ . Μητοοτάκης και
η Γερμανίδα καγκελάμος Ανγκελα
Μέρκελ Την Ήπειρο εκπροσπησε
. Την προσθήκη νέων δυναΤοτήτων στην πλατφόρμα Της Κντρκής Ένωσης Δήων Ελλά.
δος (ΚΕΔΕ για η διόρθωση Των
τετραγωνικν μέτρων Των ακνήτων, καθς Την παράταση Της
Παρά την αποδοκιμασία της Τουρκίας από την Ευρ. Ενωση .
Ο Ερντογάν επιμένει
για ανοικτά σύνορα
ΥΣτον πλευρ των Ελληνικν Αρχν και Αυστριακές δυνάμεις
Επιμένει ο . Αμυράς ια η σπουδαιότητά το
Στο. Τοπέζψ ξονά το ατημα για ίδρυση
Δημόσου ΙΕΚ Είδικής Αγογής στην Ήπαρο
ΜΠεραιτέρω στοχεία στην διάθεση του Ττουογείου . .
• ME áðea
επέστρε προθεσμίας υποβολής Των δηλσεων μέχρι nς 30 ίουνίου ζ
rá g NOMIAA.
Οι βελττσεις στην πλατφόρμα
κρίνοντο επιβεβλημένες ν η
Opoonovõla kpive
11n ock.
fEMes o Toúpκος Πρόεδρος
Tayin Epvroγάν καθς δεν
βρήκε στήριξη
από την Ευρω .
waiki Evuan
στης μεθοδεύσεις Του για τη διακίνηση μεταναBOAEZ
Τομίμτς υμομή.
- 11η σελ.
. Για την σπουδαι τητα της ίδρυσης και λε
Του πρτου
uOgIou JEK FSIKÍS
> Tou NANNH MINOYTIA
AIABAZTE IHMEPA:
. lav μέτρον άριστον! Το ε
χαν π οι αρχαίο Έλληνες και το
εφάρμοσαν συστά! Σε αντίθεση με
τους νεοέλληνες , που Το απεμπό λησαν οριστικά Αλλες συμπερι
ορές στο παρελθόν και σήμερα
απύθμενο το βάθος Των λαθν
Εdν υπήρχε το εμέτpo στην o κανομική συμπεριφορά noeλ ην Υmοupγό Πδείος 32nσελ.
Αγωγής στην Ήπειρο ε.
mμένει ο βουλευτής lω.
ανίνων της ΝΑ. Γp.
γος Αμυρός , αναδε
κνύοντος
Juwwwwwwwwi www
στν στην Ελλάδα και στη συνέ .
χεια σε άλλα Εuρωπαϊκά κράτη.
Παρά ταύτα δεν έδεξενα υπο χωρεί στα σχίδα του κα μλντας Περιφέρειες α Δίμους για
σε δημοσιογράφους καπά ην επ
στροφή Του στην F
ξανά κατά του Κυριά - -11ησελ.
E OVOIrth vypain pe
: Το θέμα με κά
Tou r. FIANNAKH > TEA. 7
Or EUKapia.
Μετά την σχετική κονοβουλευτική του ερτηση προς
Αγκυρα εππέθηκε
to PETOVDOTEUTINÓ ceR.12
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
ΑΠΟΨΕΙΣ
Για τοπανίδι της Δευτέρας με τον Καραίσκάκη Hoτας
Στη σκιά του κορωνοϊού άρχισε
η προετοιμασία του ΠΑΣ Γιάννινα
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ..
Όχι άλλες άδειες βιτρίνες
στην οδό Ενεξαρτησίας!
Τέλος στους εκβιασμούς για
πρόσφυγες και μετανάστες!
Τρεις οι απόντες στο οχεδιασμό του Αργ. Γιoννίκη
> Του ΚΩΣΤΑ ΒΑΡΖΩΚΑ
> paφeιο ΒAΣ ΑΣΩΝΠΗΣ, Οικονομολόγος
. Ητανε κάποτε ο οpφαλός της πόλης . ΚΗ όταν η
eνδοχραν κατέβαnε στα Γιάννενα για ψνια γέμε
τ η Ανεξαρτησίας με κόσμο , τα μαγαζά με κίνηση
και οι παρόδρομοί της με ωή, (. Μαλόμη) Kι ήρθανεχρόνια δύστυχα και το Παλιό παζάρι έχοσε την δύ
ναμή Του
Έρημη και θλιβερή η Ανεξαρτησία μας σήμερα, με ένα δρόμο φρ
κτό , με ένα αποτυχημένο Μθόστρωτο, κλειστά μαγαζιά και πόνω
aπαυτά ερεπωμένα nαλιά ορχοντικά . Mα εικόνα ερήμωσης με κάποα μαγοά nou επιμένουν να uπάρχουν, εξαντλημένα Τη σε
. Στην σκιά
Της δέσμης μ .
rpuv Tou ava
κοίνωσε η κυβέρνηση σχετ
κά με Τον κορω.
voió fexivnoE
χθες η προετo
paaia rou NAE
Γιάννινα για ro
δευτεριάπικο παιχνίδι με ην ομάδα του Α.Ε Καραίσκάκη στην Αρτα
(16:00, ΕΡT SPORTS). Παρόλο που έχει ήδη ανακοινωθεί 11ησελ
Ο Μέγα πρόβλημα των τελευταίων ετν το μετο ναστευτικό. Μέγα πρόβλημα για την Ελλάδα , ην
Τουρκία και ολόκληρη την Ευρπη, Eπεrγόντως
Cyreira kúon. Ta pam e EevómEç, doI
ριστές οντότητες , .
λαοί με άλλη Υλσσα , θρησκεία , ήθη και έθμα.
Η Ευρmη , σύνολο κρατν με καλή γενικς.
ευημερία , είναι πόλος έλξεως άλλων φτωχν κρατν , επί Το
πλείστον Των οποίων οι κάτοικου επιδκουν να μεταναστεύσουν
για καλύτερες μέρες ζωής, κυρίως σε χρες Της Βορείου Ευρ πης, πou θεωρούνται οκονομικά πo εύρωστες
η που Το οφορά είναι ξεχω -

Τελευταία νέα από την εφημερίδα